Miten sinä oikeutat tupakointisi? Tällaisia syitä suomalaisäidit käyttävät

Äitien mielikuvissa "hyvä äiti" ei tupakoi. Silti moni perustelee raskaudenaikaisen sauhuttelun esimerkiksi viittaamalla hankalaan elämäntilanteeseen, jonka vuoksi lopettaminen on mahdotonta.

Vaikka monen äidin mielikuvissa "hyvä äiti" ei tupakoi, :ta varten tehdyissä syvähaastatteluissa äidit keksivät silti useita syitä tupakoinnin jatkamiselle. Sauhuttelun lopettaminen on tunnetusti hankalaa, joten syyllisyyden tunteita käsiteltiin monella eri tavalla.

Näin tupakointia perustellaan

Tupakoinnin merkityksen ylikorostaminen: äitien mukaan ilman tupakkaa ei voi elää ja sen ainoa keino palkita itseä. Tupakka oli myös selviytymiskeino ja rutiini.

Olosuhteiden syyttäminen: tupakointia ei voi lopettaa vaikean elämäntilanteen takia. Ympärillä tupakoivan lähipiirin vuoksi lopettaminen oli vaikeaa. Tukea ei välttämättä heru.

Muilla asioilla päteminen: äiti on jo tehnyt muita vauvan terveyttä edistävä asioita, kuten lopettanut alkoholinkäytön. Hän on jo saattanut vähentää tupakointia. Hän voi vedota siihen, että muut polttavat ja tekevät vielä enemmän haitallisia asioita.

Itsen hyväksyminen: äiti kokee tarvitsevansa tupakkaa, koska esimerkiksi hermostuu helposti. Äidit eivät koe pystyvänsä lopettamaan, koska itsekuria ei löydy.

Haittojen vähättely: tupakoinninhaittoja ei pidetä konkreettisina tai näkyvinä. Äitien mukaan muutkin tupakoijat ovat saaneet terveitä lapsia. Moni uskoo, että tumppaamisen aiheuttama stressi on pahempi asia kuin tupakointi, vaikka näin ei ole

Tupakointitutkimus 2013 -tutkimukseen osallistuneet äidit olisivat kuitenkin mieluummin olleet tupakoimatta kuin tupakoineet. Isän tuki koettiin hyvin oleelliseksi osaksi tupakoinnin lopettamista: oman puolison kyky tukea oli ratkaisevan tärkeää.

Neuvoloissa oli myös eroja tupakoinnista puhumisen suhteen. Tupakoinnista saatettiin kysyä, mutta asiaan ei palattu enää tämän jälkeen. Tupakoinnin haitoista saatettiin puhua epäymmärrettävästi. Tupakoinnin haitoista kertomiseen äidit kaipasivat lisää konkretiaa: haitoista pitäisi kertoa selkeästi esimerkiksi tutkimustietoa esittäen. Lisäksi pitäisi antaa selkeitä ohjeita lopettamisen onnistumiseksi.

Moni äiti kaipasi kiitosta, jos on onnistunut lopettamaan. Tukea pitäisi antaa muutenkin kuin esitteiden muodossa: neuvolakäynneillä voisi puhua aiheesta ja äitiä tulisi tukea, vaikka lopettaminen olisi onnistunut kotioloissa.

Näin tupakka vaikuttaa syntymättömään lapseen

– Sikiö saa tupakansavusta yhtä paljon häkää kuin auton pakoputkesta, joten tupakointi heikentää hapensaantia. Happi on edellytys normaalille kehitykselle. Korkea häkäpitoisuus voi aiheuttaa äkillisen sikiökuoleman tai vauvan kätkytkuoleman.

– Tupakointi aiheuttaa pienipainoisuutta. Pienipainoisuus tarkoittaa muutakin kuin painoa: se merkitsee, että jotakin on vialla. Lapsi ei kehity tarpeeksi kohdussa, ja vauvalla voi olla terveyshaittoja. Pienipainoisuus esimerkiksi lisää keskenmenon riskiä. Kätkytkuoleman riski pienipainoisella on suurempi.

– Tupakointi moninkertaistaa riskin kasvuhäiriöille ja epämuodostumille.

– Tupakoinnille altistuneilla sikiöillä on enemmän elinten rakennevikoja. Näihin lukeutuvat sydänviat ja suu- ja kitalakihalkiot.

– Tupakointi heikentää sikiön keuhkojen toimintaa.

– Tupakointi altistaa sikiön infektioille, joka voi aiheuttaa ennenaikaisen synnytyksen.

– Tupakointi aiheuttaa keskosuutta.

– 15 prosenttia kaikista ennenaikaisista synnytyksistä johtuu tupakoinnista.

– Tupakointi heikentää lapsen oppimiskykyä.

– Riski synnyttää kuollut lapsi suurentuu, jos äiti käytti nuuskaa. Riski saada raskausmyrkytys tai synnyttää ennenaikaisesti lisääntyvät myös.

Tutkimuksen toteutti TNS Gallup Oy. Kyselyyn vastasi Internetissä 257 lisääntymisikäistä henkilöä.

Lue myös:

Maria Aarnio, maria.aarnio(at)mtv.fi

Lue myös:

    Uusimmat