Miten e-pillerit vaikuttavat parisuhteeseesi? Asiantuntija kertoo, valitsisiko pilleritön nainen rinnalleen erilaisen miehen

0:35
Kuusi faktaa: Tämä sinunkin tulisi tietää e-pillereistä

E-pillerit ovat hyvin hyödyllinen keksintö, mutta valitsisitko erilaisen miehen rinnallesi, jos et söisi pillereitä? Lääkäri Elena Toffol uskoo, että hormonien suhde suhdevalintoihin on luultavasti marginaalinen.

E-pillereillä on useita etuja: ne ehkäisevät epätoivottuja raskauksia ja suitsivat samalla esimerkiksi runsaita kuukautisia ja kuukautiskipuja. Mutta vaikuttaako pilleri parinvalintaan?

Valitsisitko erilaisen miehen rinnallesi, jos et käyttäisi hormonaalista ehkäisyä?

Hormonaalinen ehkäisy hyvin suosittua

Suuri määrä naisia ympäri maailman käyttää ehkäisyä, ja yleensä valittu ehkäisykeino on hormonaalinen. Esimerkiksi Suomessa yli 40 prosenttia 15–49-vuotiaista naisista käyttää hormonaalista ehkäisyä, kuvaa lääkäri Elena Toffol Helsingin yliopistosta.

Vaihtoehtoja on useita: pilleri, joko e-pillerinä tai minipillerinä, hormonikierukka, implantti tai laastari. Moni valitsee sen tutuimman, yhdistelmäehkäisypillerin eli e-pillerin.

– Suullisesti otettavien ehkäisyvälineiden vaikutuksia naisten terveyteen on tutkittu laajasti, ja vaikka osa tuloksista on vaihtelevia, suurin osa tarjolla olevista vaihtoehdoista on todettu hyvin turvallisiksi, Toffol kuvaa.

Naiset raportoivat usein mielialan muutoksia

Suurin osa tutkimuksista on keskittynyt siihen, onko tuotteella sivuvaikutuksia esimerkiksi aineenvaihdunnalle tai sydän- ja verisuoniterveydelle. Ehkäisyhormonien vaikutuksia yleisesti elämään, tunteisiin ja parisuhteisiin on kuitenkin myös tutkittu. 

Esimerkiksi eräässä saksalaistutkimuksessa huomattiin, että ehkäisypillereitä syövät naiset olivat huonompia lukemaan tiettyjä tunteita.

– Itse asiassa, vaikka ratkaisevia tuloksia ei olisi, naiset raportoivat usein mielialaoireita ja -muutoksia pilleriehkäisyä käyttäessään, varsinkin ne naiset, joilla on parhaillaan tai on aiemmin ollut psykiatrisia oireita tai kuukautiskiertoon liittyviä mielialaoireita, Toffol kuvailee.

Jos ehkäisyn käyttö ei muutu, tyytyväisyys on suurempaa

Toffol huomauttaa, että sosiaalisten vaikutusten tutkimisessa on hankaluutensa: on vaikeaa erottaa, mikä on e-pillerin, mikä muiden tekijöiden aiheuttamaa vaikutusta.

Eräässä tutkimuksessa selvitettiin suun kautta otettavan ehkäisyn vaikutusta siihen, miten tyytyväinen nainen on parisuhteeseensa. Sen pohjalta on ehdotettu eräänlaista "yhdenmukaisuushypoteesia".

– Yhdenmukaisuushypoteesin mukaan naiset, joiden ehkäisystatus pysyy samana – siis nainen joko käyttää ehkäisyä tai ei käytä sitä – sekä kumppanin tavatessaan että myöhemmin, kun suhdetta arvioidaan, ovat todennäköisemmin tyytyväisiä kuin naiset, joiden ehkäisystatus muuttuu.

Suomeksi siis: jos ehkäisyn käyttö ei muutu, tyytyväisyys suhteeseen on suurempaa – varsinkin seksuaalisen tyytyväisyyden osalta.

Pilleri voi vaikuttaa siihen, millaisista kasvonpiirteistä nainen pitää

Tutkimuksissa on havaittu viitteitä esimerkiksi siitä, että sekä kuukautiskierron eri vaiheilla että e-pillereillä voi olla vaikutusta siihen, millaisista kasvonpiirteistä nainen pitää.

– Erityisesti on havaittu, että mieltymys miehen kasvojen maskuliinisuuteen ja symmetrisiin piirteisiin on suurempaa kuukautiskierron siinä vaiheessa, kun nainen tulee todennäköisemmin raskaaksi, Toffol kuvaa.

Tuossa vaiheessa nainen voisi siis haikailla kumppanikseen niin sanotusti perinteisessä mielessä "miehistä miestä". Jos nainen käytti suun kautta otettavaa hormonaalista ehkäisyä, kasvonpiirteiden suosimisessa kuitenkin tapahtui vain hyvin pieniä muutoksia kuukautisten eri vaiheissa.

Toffolin mukaan toisessa tutkimuksessa naisten mieltymyksiä erilaisiin kasvonpiirteisiin verrattiin ennen ja jälkeen pillerin syömisen aloittamisen. Kun ehkäisypilleriä oli syöty noin kolme kuukautta, mieltymys maskuliinisiin piirteisiin väheni. Kuvavertailussa pillerittömien naisten kumppanit myös määriteltiin muita maskuliinisemmiksi.

Tulokset yhdessä voisivat Toffolin mukaan kertoa hormonaalisen ehkäisyn mahdollisista vaikutuksista siihen, minkä näköisen kumppanin nainen haluaa.

– Lisähuomiona voidaan todeta, että niin sanotusti luontaista kuukautiskiertoa noudattavat naiset pitävät geneettisesti itsestään eroavien miesten tuoksuista, mutta pilleriä käyttävät ovat viehättyneitä geneettisesti samanlaisten miesten tuoksusta. Ehkäisyä käyttävillä vaikuttaa myös olevan vähäisempi mieltymys miehen (puhe)äänen maskuliinisiin ominaisuuksiin.

Vaikutuksia ei voida yleistää

Se, vaikuttavatko kuukautiskierron hormonaaliset vaihtelut tai e-pillerien syöminen aidosti tuoksu- ja kasvomieltymyksiin, on kuitenkin epäselvää. Toffolin mukaan ei esimerkiksi voida sanoa, johtuuko kasvonpiirremieltymysten muutos siitä, että naisen huomio todella kiinnittyy eri asioihin, vai onko muutoksen taustalla jotakin muuta.

– Kannattaa myös huomata, että muut tutkijat eivät ole löytäneet vastaavia yhteyksiä kuukautiskierron vaiheiden ja maskuliinisten kasvonpiirteiden suosimisen välillä, Toffol sanoo.

– Lisäksi suuri osa havaituista yhteyksistä piti paikkansa vain tietyssä yhteydessä. Esimerkiksi vain silloin, kun viitattiin jo suhteessa oleviin naisiin sinkkunaisten sijaan, tai kun arvioitiin kumppanin viehättävyyttä lyhytaikaiseen suhteeseen pitkäaikaisen suhteen sijaan.

Kaiken kukkuraksi se, "palautuuko" mieltymys tiettyihin kasvonpiirteisiin esimerkiksi ehkäisyn lopettamisen jälkeen, on selvittämättä.

Syynä halu siirtää hyviä ominaisuuksia jälkeläisille?

E-pillereiden vaikutuksia selittäneille tuloksille on esitetty useita erilaisia tulkintoja. Toffolin mukaan eräs selityksistä on, että naiset pyrkivät siirtämään perinnöllisiksi eduiksi luettuja ominaisuuksia, kuten maskuliinisuutta ja symmetrisyyttä, lapsilleen – ja nimenomaan silloin, kun mahdollisuus tulla raskaaksi on korkea.

– Toisaalta (miehen) feminiinisempiä piirteitä pidetään merkkinä suuremmasta yhteistyökyvystä ja isällisestä panostuksesta, mikä voisi olla pitkäaikaisessa suhteessa arvokkaampaa, Toffol pohtii.

Älä tee hätiköityjä päätelmiä

Olisi houkuttelevaa päätellä, että e-pilleri eliminoi esi-isiemme meille välittämiä taipumuksia, kuten taipumusta valita geneettisesti erilaiselta tuoksuva kumppani.

Samalla tavalla voisi vetää johtopäätöksen, että pilleri poistaa kuukautiskierron luontaiset, hormonaaliset vaihtelut ja vaikuttaa siten myös siihen, miten vetovoimainen nainen on miehen silmissä – naisen viehättävyys kun vaikuttaa tutkimusten mukaan olevan suurimmillaan ovulaation aikaan.

Toffol kuitenkin varoittaa liian hätiköidyistä päätelmistä.

– Se, millä tasolla e-pilleri todella vaikuttaa kumppanin valitsemiseen ja suhteen rakentamiseen, kehitykseen ja kestoon, on edelleen selvittämättä, Toffol sanoo.

– Täytyy muistaa, että mainitut tekijät heijastavat monimutkaisia mekanismeja, joita ei voi yleistää tai tulkita asiayhteytensä ulkopuolella. Varsinkaan modernissa yhteiskunnassa, jonka yksilöt altistuvat koko ajan monille eri ärsykkeille, jotka nekin ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.

Tekeekö e-pilleri ihmissuhteesta onnettomamman?

Sitä, tekeekö e-pillerin käyttö ihmissuhteesta tavallista onnettomamman, ei voida sanoa. Toffolin mukaan e-pillereiden vaikutuksista ei voi vetää johtopäätöksiä esimerkiksi sen suhteen, että pilleriä käyttävien naisten avioliitot olisivat lyhyempiä tai pidempiä kuin muiden.

– Sen sijaan on olemassa vahvoja todisteita yksilöllisestä herkkyydestä lisääntymishormoneille, joten jokin naisten alaryhmä voi todennäköisemmin kokea esimerkiksi mielialan vaihtelua ehkäisyä käyttäessään, Toffol sanoo.

Samaan tapaan osa naisista tosin kokee mielialan vaihteluita ja fyysisiä oireita myös sekä luontaisen kuukautiskierron, raskauden, synnytyksen jälkeisen ajan että menopaussin aikana.

Ehkäisymenetelmiä kehitetään myös jatkuvasti lisää, ja uudenlaiset menetelmät tuovat mukanaan jälleen uudenlaisia vaikutuksia.

Toffolin mukaan Helsingin yliopisto selvittää Helsingin yliopistollisen sairaalan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa hormonaalisen ehkäisyn käyttöä Suomessa.

Alustavien tulosten mukaan hormonaalisen ehkäisyn käyttäjätyyppi Suomessa on naimaton, yhdessä asuva pari, jolla on korkeakoulututkinto, hyvät vuositulot, jolla ei ole yhteisiä lapsia ja jonka osapuolet ovat töissä.

Kaikki vaikuttaa kaikkeen

E-pillereiden hyödyt ovat suuret; lisäksi Toffol uskoo, että hormonivaihtelujen suhde ihmissuhteiden muodostamiseen ja kehittymiseen on "luultavasti marginaalinen". Vaikutuksia suhdevalintoihin Toffol pitää niin ikään marginaalisina ja yksilöllisinä.

Suhdevalintoihin vaikuttavat napatun ehkäisypillerin lisäksi myös esimerkiksi terveydentila, persoonallisuus ja kulttuuri, joten pelkkien hormonien vaikutuksia ei voi yleistää koskemaan kaikkia.

Tulevissa tutkimuksissa voisi kuitenkin selvittää esimerkiksi sitä, miten eri tekijät vaikuttavat paitsi hormonaalisen ehkäisyn vaikutuksiin, myös ehkäisymenetelmän valintaan.

– Viimeinen päätös siitä, ketä päättää tapailla tai millaiseen suhteeseen panostaa, on dynaamisen prosessin tulos. Se riippuu kaikkien tekijöiden yhteisvaikutuksesta, ja jokaisella niistä on erilainen, yksilöllinen painoarvo, Toffol kuvailee.

7:28
Ehkäisykapseli on yhä suositumpi raskauden ehkäisykeino. Ylilääkäri Dan Apter kertoo, mitä tekee siitä pillereitä paremman.

Lue lisää – Elena Toffolin haastattelua varten käyttämiä lähteitä: Alvergne A, Lummaa V. Does the contraceptive pill alter mate choice in humans? Trends Ecol Evol 2010

Lindh I, Skjeldestad FE, Gemzell Danielsson K, Heikinheimo O, Hognert H, Milsom I, Lidegaard Ø. Contraceptive use in the Nordic countries. Acta Obstet Gynecol Scand 2017

Little AC, Burriss RP, Petrie M, Jones BC, Roberts SC. Oral contraceptive use in women changes preferences for male facial masculinity and is associated with partner facial masculinity. Psychoneuroendocrinology 2013

Little AC, Jones BC. Variation in facial masculinity and symmetry preferences across the menstrual cycle is moderated by relationship context. Psychoneuroendocrinology 2012

Roberts SC, Little AC, Burriss RP, Cobey KD, Klapilová K, Havlíček J, Jones BC, DeBruine L, Petrie M. Partner choice, relationship satisfaction, and oral contraception: the congruency hypothesis. Psychol Sci 2014

Roberts SC, Gosling LM, Carter V, Petrie M. MHC-correlated odour preferences in humans and the use of oral contraceptives. Proc Biol Sci 2008

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja