Lahti ja Turku ovat Suomen haavoittuvimmat kaupungit

Suomen kaupunkiseuduista haavoittuvin on Lahti, kun taas keskuskaupungeista haavoittuvin on Turku, arvioi tuore selvitys. 

Tulos perustuu suunnittelu- ja konsultointiyritys WSP Finlandin Alueiden tutkimuksen elinvoimaindeksiin.

Haavoittuvuutta mitattiin lapsiköyhyydellä eli pienituloisissa kotitalouksissa asuvien lasten osuudella sekä ulkomailla syntyneiden työllisyysasteella.

Selvityksen johtopäätös on, että Suomen suuret kaupungit hyötyvät maahanmuutosta mutta kärsivät eriarvoisuudesta. 

Esimerkiksi Helsinki on Suomen kunnista kolmanneksi elinvoimaisin ja kaupunkiseutujen kunnista kymmenenneksi haavoittuvin. 

Helsingissä sekä tulotaso että lapsiköyhyys ovat nousseet ripeästi.

"Haavoittuvuus voi muuttua alueelliseksi eriytymiseksi"

Kaupunginosien keskinäistä eriytymistä ei näe kuntatason aineistosta.

Huolta kuitenkin aiheuttaa se, että haavoittuvuus voi muuttua segregaatioksi eli alueelliseksi eriytymiseksi. 

Tuo tarkoittaa asuinalueiden väestörakenteen demografista, sosioekonomista tai etnistä eriytymistä.

Aihe on selvityksen mukaan ajankohtainen: leikkaukset ja inflaatio osuvat juuri haavoittuvimpiin, samoin jengiytyminen huolettaa Suomessakin.

WSP:n vuotuinen katsaus tarkastelee kaupunkien, kuntien ja kaupunkiseutujen elinvoimaa yhteensä 21 mittarilla.

Lue myös:

    Uusimmat