Lääkärit kommentoivat terveysmyyttejä – asenteella terveeksi?

Vaikuttaako positiivinen asenne syövästä parantumiseen? Tappaako alkoholi aivosoluja? Saako sormien naksuttelusta nivelrikon? Menevätkö silmät pilalle pimeässä lukemisesta tai kieroon katsomisesta? Tarttuvatko sukupuolitaudit saunan lauteilta? Asiantuntijat kommentoivat terveysväitteitä ja niiden paikkansapitävyyttä.

"Positiivinen asenne vaikuttaa parantumiseen esimerkiksi  syövästä."

Arto Leminen, dosentti, osastonylilääkäri:

Ei pidä paikkaansa.

Olen perehtynyt aiheeseen tutustumalla lukuisiin tutkimuksiin ja pitänyt aiheesta luentojakin. Vastaus on ehdoton: asenne ei vaikuta siihen, miten syövästä selvitään! Elämänlaatu – siis vain laatu, ei pituus – on parempi niillä syöpäpotilailla, joilla on positiivinen elämänasenne.

"Alkoholi tappaa aivosoluja."

Onni Niemelä, LT, professori:

Mielestäni väite pitää paikkansa.

Riski suurenee sen mukaan, kuinka korkeisiin promillepitoisuuksiin humalatiloissa mennään ja kuinka pitkäkestoista käyttö kokonaisuutena on. Haittavaikutuksia aiheuttaa paitsi etanoli itse, myös sen toksiset aineenvaihduntatuotteet, kuten asetaldehydi. Riski on suurentunut nuorilla (teini-ikäisillä), joilla keskushermosto vielä kehittyy. Alkoholin myrkkyvaikutusta aivoihin ja keskushermostoon voivat lisätä myös mahdolliset lisätekijät, kuten energiajuomien sisältämä tauriini tai B-vitamiinipuute.  

"Sormien/nivelten naksuttelusta voi saada nivelrikon."

Olavi Airaksinen, fysiatrian dosentti, osaston ylilääkäri:

Pitää osittain paikkansa. Pääsääntöisesti naksuttelua ei kannata tehdä, koska siitä ei sinällään ole hyötyä. Jos naksuttelua tekee paljon, voi vaurioittaa nivelrustoa ja sitä kautta pitkällä tähtäimellä edistää nivelrikon syntyä. Naksuttelua tarvitsee siis kuitenkin tehdä todella paljon, että nivelrikko syntyy.

"Pimeässä lukeminen tai television katsominen liian läheltä pilaa näön."

Olavi Pärssinen, LKT, silmätautiopin dosentti:

Ei pidä paikkaansa.

Lukemisella ja likinäköisyydellä on keskinäinen yhteys. Se, mikä lukemisessa aiheuttaa likinäköisyyttä, ei ole kiistatonta. Tekijöiden yhteydestä on lukuisia teorioita. Itse olen esittänyt, että lukemiseen liittyvät silmän nopeat sakaadiset liikkeet venyttäisivät vähitellen silmämunaa – likinäköinen silmä on pidempi kuin normaalitaitteinen. Kummassakin silmässä on kuusi lihasta, jotka jännittyvät ja siirtävät silmää lukiessa eteenpäin rivillä ja riviltä toiselle. Nopea lukija tekee jopa neljä nopeaa lukemiseen liittyvää liikettä sekunnissa.

Ulkoilulla ja liikunnalla näyttää useiden tutkimusten valossa olevan likinäköisyydeltä suojaavaa vaikutusta.

TV:n katselu ei näytä lisäävän likinäköisyyttä. Omien likinäköisillä tekemieni tutkimusten mukaan ne, jotka katsovat eniten televisiota, ovat pikemminkin lievemmin likinäköisiä.

Timo Tervo, soveltavan silmälääketieteen professori:

Ei pidä paikkaansa yleisellä tasolla. Pimeässä lukeminen voi kyllä johtaa lukemiseen liian läheltä, mikä puolestaan johtaa mukautus- eli akkomondaatiotarpeeseen. Nuorella ihmisellä tällä on taipumus lisätä likitaitteisuutta. Mitään vaurioita ei synny.

"Silmät jäävät kieroon, jos niitä "pitää" niin."

Olavi Pärssinen, LKT, silmätautiopin dosentti:

Ei pidä paikkaansa.

Silmät eivät jää kieroon, jos hetkellisesti tai pidemmän aikaa pitää silmiä kierossa.

Kun ihminen katsoo lähelle, niin näön tarkennus tapahtuu automaattisesti ja samoin automaattisesti ja synkronisoidusti silmät kääntyvät tarvittavan määrän sisäänpäin. Kuitenkin joillakin henkilöillä silmälihakset reagoivat voimakkaammin kuin on tarvetta, minkä seurauksena ilmenee lähikatseluun liittyvää sisäänpäin karsastusta, joka voi kestää pienen hetken lähikatselun loputtua. Nämä henkilöt ovat usein kaukotaitteisia (+ taitto) eivätkä käytä lukiessa laseja. 

Toisaalta joillakin voi esiintyä myös päinvastainen ilmiö: lähikatselussa silmät eivät jaksakaan kääntyä tarvittavaa määrää sisäänpäin. Näillä henkilöillä ilmenee lähikatseluun liittyvää ulospäin karsastusta, kun muuten karsastusta ei ilmene. Usein nämä ihmiset ovat likinäköisiä ja ilmiö korostuu, jos likinäköinen lukee ilman laseja.
Kyse on siis silmälihasten erilaisiin epätasapainotiloihin liittyvistä ilmiöistä, jotka voivat tulla ilmi lähikatselussa, mutta lähikatselu itsessään ei niitä aiheuta.

Timo Tervo, soveltavan silmälääketieteen professori:

Ei pidä paikkaansa, ellei silmissä alunperin ole karsastustaipumusta. Monet, joilla on, osaavat paremmin panna silmät kieroon, ja sitten jollekin sellaiselle on jäänyt pysyvä karsastus. Silti ei kannata "katsoa kieroon".

"Sukupuolitaudit voivat tarttua vessan istuimelta tai saunan lauteilta."

Eija Hiltunen-Back, LT, iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri:

Ei pidä paikkaansa. Seksitaudit tarttuvat ihmisten välisen iho- ja limakalvokosketuksen kautta, eivät saunan lauteilta.

Kuvat: Colourbox.com

Lue myös:

    Uusimmat