Kysely: Naisten mielestä vaihdevuodet ovat vanhuuden merkki

Tuoreen kyselyn mukaan suomalaiset naiset suhtautuvat vaihdevuosiin pääosin kielteisesti. Suuri osa vastaajista kokee vaihdevuodet vanhuuden merkiksi ja nuoruuden sekä naiseuden menettämiseksi.

Vaihdevuodet eivät kuitenkaan ole sairaus vaan luonnollinen vaihe elämässä, joka kohtaa lähes kaikkia naisia.

Novo Nordisk Farman teettämän kyselyn mukaan naiset suhtautuvat vaihdevuosiin pääosin kielteisesti. Asenteen taustalla on usein haikeus, joka liittyy luopumiseen naiseudesta, nuoruudesta ja hedelmällisyydestä.

– On ymmärrettävää, että vaihdevuosiin liittyvät oireet vaikuttavat omaan mielialaan kielteisesti. Vaihdevuodet alkavat naisilla yleensä 45–55-vuotiaana, jolloin parhaimmassa tapauksessa elämä on juuri rauhoittunut ruuhkavuosista ja olisi aikaa itselle ja parisuhteelle. Vaihdevuosien aiheuttamat muutokset tulevat juuri tähän ajanjaksoon, sanoo asiantuntijalääkäri Sari Mäkimattila.

Kyselyn mukaan monet kokivat toisaalta myös helpotusta etenkin kuukautisten ja ehkäisyn poisjäämisestä. Positiivisesti vaihdevuosiin suhtautuvat toimivatkin aktiivisesti löytääkseen naiseutensa uudella tavalla. Pelkästään positiivisesti vaihdevuosiin suhtautuvat edustavat kuitenkin vähemmistöä vastanneista.  

Faktaa vaihdevuosista:

Vaihdevuosilla tarkoitetaan naisen elämänvaihetta, jolloin munasarjojen estrogeenin tuotanto vähenee loppuakseen jossain vaiheessa kokonaan. Eriasteisia vaihdevuosioireita kokee tutkitusti noin 70–80 prosenttia länsimaisista naisista. Oireet alkavat tyypillisesti 40–60 ikävuoden välillä ja voivat jatkua 70-vuotiaaksi saakka. Tyypillisiä oireita ovat muun muassa kuumat aallot, yöhikoilu, väsymys ja unettomuus sekä seksuaalinen haluttomuus, emättimen kuivuus ja yhdyntäkivut.

Oireita voidaan hoitaa kahdella tavalla: joko koko kehoon vaikuttavasti tai paikallisesti. Koko kehoon vaikuttava eli systeeminen hormonihoito korvaa elimistön omaa estrogeenia. Paikallista estrogeenihoitoa voidaan käyttää joko sellaisenaan tai systeemisen hormonihoidon lisänä. Paikallishoidossa (esimerkiksi voide, emätintabletti  tai puikko) hormoni ei välity verenkiertoon vaan vaikuttaa paikallisesti vahvistamalla ohentunutta limakalvoa ja palauttamalla emättimen kosteuden.  

Vaihdevuodet osa naiseutta

Vaihdevuodet ovat väistämättä edessä valtaosalla naisista, mutta niiden merkitys omassa elämässä koetaan yksilöllisesti. Viidesosa vastanneista piti vaihdevuosien merkitystä erittäin ja yli kolmannes jokseenkin merkittävänä. Ei lainkaan merkittäväksi menopaussin koki vain 14 prosenttia vastaajista.

Niistäkin naisista, joiden vaihdevuodet eivät vielä olleet alkaneet, kaksi kolmasosaa ajatteli vaihdevuosia usein tai joskus.

– Kyse ei ole vain hormoneista, vaan tähän elämänvaiheeseen liittyy suuria muutoksia. Haluaisin kuitenkin naisten ajattelevan vaihdevuosia luonnollisena osana naisen elämää eikä esimerkiksi vain merkkinä vanhenemisesta.

Oireet tuttuja, mutta askarruttavat

Kaikista vastanneista naisia vaihdevuosissa askarruttaa eniten unihäiriöt, kuumat aallot, yöhikoilu, mielialan vaihtelut sekä erilaiset paikallisoireet, kuten emättimen kuivuus ja kutina, virtsaamisvaivat ja yhdyntäkivut. Nämä olivat myös kaikkein tyypillisimmät oireet niillä vastanneilla, joilla vaihdevuodet olivat alkaneet tai jo ohi. Puolella vastanneista on nyt tai ollut aiemmin paikallisoireita.

– Vaihdevuosioireilu on hyvin yksilöllistä. Noin viidesosa naisista kokee oireet hyvin voimakkaina, toinen viidennes taas ei saa oireita lainkaan. Elämänlaatua huomattavasti heikentäviin oireisiin ei tarvitse kuitenkaan suhtautua asiaankuuluvana kärsimyksenä. Hormonikorvaushoito lievittää monilla tehokkaasti kuumia aaltoja ja hikoilua, kun taas paikallinen estrogeenihoito riittää usein avuksi alapään limakalvojen kuivuuteen, kertoo Mäkimattila.

Naiset ovat aktiivisia tiedonetsijöitä, sillä lähes 80 prosenttia vastaajista kertoi hankkineensa oma-aloitteisesti tietoa vaihdevuosista. Eniten tietoa haettiin lääkäriltä ja internetistä terveyssivustoilta, joskin myös aikakauslehdet ja ystäväpiiri ovat hyviä tiedonlähteitä. Tyypillisimmät kysymykset liittyvät kuumiin aaltoihin ja hikoilupuuskiin, vaihdevuosiin yleensä, hormonikorvaushoitoihin, univaikeuksiin ja mielialanvaihteluihin. Tietoa etsittiin myös emättimen kuivuuteen ja kutinaan sekä paikallisoireiden hoitoon liittyen.

Kyselyn teettäjä oli Novo Nordisk Farma Oy ja tekijä Respondeo Oy. Kohderyhmänä olivat yli 45-vuotiaat naiset. Osallistujina oli yhteensä 276 naista. Määrällinen kysely toteutettiin online-muotoisena. Lisäksi laadulliseen osaan haastateltiin kohderyhmään kuuluvia naisia. Kysely toteutettiin syyskuussa 2015.

Lähde: Novo Nordisk Farma

Lue myös:

    Uusimmat