Kommentti: Milan Jaffia odottaa vapaus ja uhkaa karkotus – näin katujengien rikollisuus on muuttunut

Milan Jaffilla saattaa rangaistuksen huomattavasta alenemisesta huolimatta olla edessään karkotus Suomesta, kirjoittaa rikostoimittaja Pekka Lehtinen kommentissaan.

Helsingin hovioikeus lievensi merkittävästi pääsyytettyjen tuomioita katujengijutussa. Milan Jaff sai 6 vuotta 2 kuukautta vankeutta. Käräjäoikeus oli tuominnut hänet kaksi vuotta sitten 10 vuoden ehdottomaan vankeuteen. 

Rangaistusta mitatessa hovioikeus joutui ottamaan huomioon Jaffin aiemmin Kymenlaakson käräjäoikeudesta saaman raiskaustuomion.

Cavallini-artistinimellä tunnettu räppäri Yahye Mahdi Mohamud oli saanut käräjäoikeudessa 9 vuoden vankeustuomion. Hovioikeus alensi Cavallinin rangaistukseksi 6 vuotta 7 kuukautta vankeutta.

Molemmat olivat laatineet yksityiskohtaisen suunnitelman vakavan väkivallan tekemisestä ravintola Kaivohuoneella syksyllä 2021. Poliisi esti iskun. Jaffin syyksi luettiin myös muun muassa tapon yritys. Hieman ankaramman rangaistuksen saaneen Cavallinin tuomioon kuului muiden rikosten ohella myös törkeä ryöstö.

Samalla hovioikeus katsoi, päinvastoin kuin käräjäoikeus, että rikoksia ei tehty osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Käräjäoikeus oli koventanut rangaistusta, koska sen mukaan Jaffin johtama helsinkiläinen Kurdish Mafia- tai 47-katujengi oli järjestäytynyt rikollisryhmä.

Jaff ja Cavallini olivat yhdeksän muun vastaajan tavoin valittaneet käräjäoikeuden tuomiosta. Jaff oli kiistänyt koko katujengin olemassaolon ja sen myötä myös rangaistuksen koventamisperusteen. 

Hovioikeuden mukaan ”enemmänkin kysymys on ollut nuorisojoukosta, jonka toimintaa on värittänyt hyväksyvä suhtautuminen ja valmius vakavaankin väkivaltaan tilanteissa, joissa se on kokenut ryhmää kokonaisuutena tai jotain sen jäsentä loukatun”. Oikeus katsoi, että kyse on ollut vihanpidosta ja kostonkierteestä suhteessa vastakkaisiksi koettuihin ihmisiin. Yksiselitteisiä käskyvaltasuhteita joukossa ei oikeuden mukaan kuitenkaan ollut eikä järjestäytyneelle rikollisuudelle tyypillistä hierarkiaa.

Karkotus odottaa?

Hovioikeuden ratkaisu ja näkemys on luonnollisesti iso voitto Jaffille ja Cavallinille, vaikka he lähtökohtaisesti olivat vaatineet kaikkien syytteiden hylkäämistä. Molemmat ovat olleet kiinni syksystä 2021, joten vankilamatematiikan mukaan miehet pääsevät kivitalon sisästä ehdonalaiseen vapauteen tämän vuoden lopussa, jolloin he ovat istuneet käytännössä puolet tuomiostaan.

Jaffin kannalta edessä saattaa kuitenkin olla vielä karkotus Suomesta. Rikokset ovat niin vakavia ja tuomio niistä riittävä karkotuksen perusteeksi.

Syyttäjä sanoi olevansa pettynyt hovioikeuden ratkaisuun rangaistusten mittaamisen osalta. Hänen päähuomionsa oli siinä, että vakavista väkivaltarikoksista pitäisi langettaa ilman koventamisperustettakin ankarampia tuomioita. Nyt rangaistukset valahtivat vuosilla alaspäin.

Järjestäytynyt rikollisuus on muuttuva ilmiö. Niin on myös katujengirikollisuus. Ja niiden raja on häilyvä. 

Poliisin mukaan katujengirikollisuus ei ole hävinnyt Suomesta minnekään. Ilmiö on yhä olemassa, mutta se on erityisesti viimeksi kuluneen vuoden aikana muuttanut muotoaan. 

Kokonaiskuva on hajanaisempi. 

"Tutkan alle"

Jokaisen ryhmän tai katujengin määrittely enää pelkän nimen, kuten 47 tai L-City, perusteella on vaikeampaa, koska ryhmät toimivat tätä nykyä kuin tehosekoittimessa. Eli samaa rikosta tai rikoskokonaisuutta voi olla tekemässä useamman ryhmän jäseniä tai niihin linkittyviä henkilöitä.

Muutos on poliisin mukaan nähtävissä myös siinä, että pääkaupunkiseudun katujengit ovat tutkintojen myötä selvästi havahtuneet viranomaisten toimintaan. Tulleet varovaisemmiksi. Jengien oma somenäkyvyys on ollut ehkä tietoisesti vaatimattomampaa ja pari kolme vuotta sitten paljon esillä olleita ganstaräp-videoita ei enää ole juuri näkynyt. 

Poliisin mukaan toiminta on mennyt niin sanotusti ”tutkan alle”. Poliisille tilanne on jatkossa entistä haastavampi. Helsingin poliisilaitoksella ilmiön vakavuus tiedostetaan. Katujengirikollisuustutkinnasta vastaa ammattimainen rikollisuus toiminto -yksikkö.

Kaikkeen mahdolliseen ilmiön ympärillä pitää varautua. Katujengien tekemiksi epäiltyjä väkivaltarikoksia on ollut viime aikoina vähemmän, mutta vihanpidon ja kostonkierteen uudelleen leimahtamiseen tarvitaan vain yksi sytyke.

Järjestäytyneen rikollisuuden ja katujengirikollisuuden toimintamallien keskiössä on ennen kaikkea huumerikollisuus. Uutta on poliisin mukaan nyt se, että katujengeihin kytkeytyvät henkilöt toimivat omaisuus- ja petosrikosjutuissa bulvaanien rooleissa.

 

Lue myös:

    Uusimmat