Kohtuukäyttäjä ei kännää – suomalaiset suhtautuvat kriittisesti humalajuomiseen

Kohtuukäyttäjä ei juo kerralla neljää alkoholiannosta enempää, sanovat suomalaiset. 42 prosenttia kansasta kuitenkin ajattelee, että kohtuukäyttäjä voi nauttia viiniä tai olutta aterialla useammankin kerran viikossa.

Suomalaisilla on sangen tiukka käsitys siitä, minkälainen alkoholinkäyttö on kohtuukäyttöä ja minkälainen ei. Vain neljäsosa suomalaisista pitää kohtuukäyttönä useamman kuin neljän alkoholiannoksen nauttimista kerralla. Useampi vetää kohtuukäytön rajan jo yhteen tai kahteen kerta-annokseen.

Tiedot käyvät ilmi TNS Gallupin kyselytutkimuksesta, johon vastasi helmikuussa 2015  978 suomalaista.

Usein toistuva alkoholinkäyttö ei suomalaisten mielestä ole kohtuukäyttöä. Harvempi kuin joka neljäs ajattelee, että kohtuukäyttäjä voi juoda alkoholia useamman kerran viikossa. Tavallisimmin ajatellaan, että alkoholia voi juoda kerran viikossa, tai muutaman kerran kuukaudessa. 

Naisista 51 prosenttia ja miehistä 40 prosenttia ajattelee, ettei viikoittainkaan toistuva alkoholinkäyttö enää ole kohtuukäyttöä. Kohtuukäyttöön ei suomalaisten mielestä myöskään kuulu säännöllistä humalajuomista. Krapulaan asti kohtuukäyttäjä voi suomalaisten mielestä juoda korkeintaan muutaman kerran vuodessa. 

Kohtuukäyttäjä ei saa humaltua

Vain joka kymmenes suomalainen näkee, että kohtuukäyttöön voi kuulua usein toistuva humalajuominen viikonloppuisin. Vain kuusi prosenttia hyväksyisi kohtuukäyttäjälle humalajuomisen myös arkena, jos siitä ei aiheudu suurempaa haittaa työnteolle.

Nuoret suhtautuvat humalajuomiseen sallivammin kuin vanhemmat. Alle 35-vuotiaista ja opiskelijoista noin neljännes ajattelee, että viikonloppuihin rajoittuva humalajuominenkin voi olla kohtuukäyttöä.

"Tissutteluun" suomalaiset suhtautuvat lähes yhtä kriittisesti kuin humalajuomiseen. Vain reilu kymmenesosa suomalaisista ajattelee, että kohtuukäyttäjä voi ottaa muutaman lasillisen useana arki-iltana viikon mittaan. Sillä ei ole eroa, juodaanko nuo lasilliset kotona vai ravintolassa.

Ruokailun yhteydessä nautittuun viiniin tai olueen ei suhtauduta aivan yhtä kriittisesti. 42 prosenttia suomalaisista ajattelee, että kohtuukäyttäjä voi nauttia viiniä tai olutta aterialla useammankin kerran viikossa. Miesten ja naisten näkemyksissä on kuitenkin iso ero: miehistä 54 prosenttia ja naisista vain 30 prosenttia näkee, että viini tai olut sopii kohtuukäyttäjän ruokapöytään. 

Pääkaupunkiseudulla ruokaviiniä pidetään todennäköisemmin kohtuukäyttönä kuin muualla Suomessa.

Kuinka usein kohtuukäyttäjälle sallitaan krapula?

Tavallisimmin suomalaiset ajattelevat, että kohtuukäyttäjä voi olla krapulassa pari kertaa vuodessa. Lähes yhtä moni pitää krapulaa kerran kuukaudessa kohtuullisena. Kuusi prosenttia ajattelee, että kohtuukäyttäjä voi olla krapulassa viikoittainkin.

Tutkimusaineisto kerättiin puhelinhaastatteluina 16.- 26.2.2015 välisenä aikana. Haastatellut edustivat Suomen 18–79 -vuotiasta väestöä pois lukien Ahvenanmaan maakunnassa asuvat. Haastatteluja tehtiin yhteensä 978 kpl. Tutkimuksen näyte on muodostettu monivaiheisella ositetulla otannalla.

Lue myös:

    Uusimmat