Kiusaaminen työpaikoilla hämmentävän yleistä – Tutkija: Tuloksissa näkyy talouskriisi

Yli puolet suomalaisista palkansaajista kokee työpaikallaan olevan kiusaamista tai henkistä väkivaltaa, kertoo tuore työolobarometri. Kiusaamisen ja henkisen väkivallan esiintyminen väheni työelämässä vuosikymmenen vaihteeseen saakka. Sen jälkeen se on kohonnut merkittävästi aiempaa korkeammalle tasolle.

Peräti 55 prosenttia työolobarometrin vastaajista ilmoitti kokevansa, että työpaikalla esiintyy henkistä vakivaltaa tai kiusaamista joskus tai jatkuvasti joko työtovereiden, asiakkaiden tai esimiesten taholta.

Tutkija: Talouskriisi vaikuttanut kiusaamiskäyriin

Vastaajista liki kahdeksan prosenttia kertoi kiusaamista tai henkistä väkivaltaa esiintyvän työpaikallaan jatkuvasti. Vain 45 prosenttia ei kokenut henkistä väkivaltaa tai kiusaamista esiintyvän työssä lainkaan.

– Se, miksi työpaikkakiusaaminen ja henkinen väkivalta työpaikoilla lisääntyivät Suomessa 2010-2012, on mielenkiintoinen kysymys. Luulen, että talouskriisillä on jotain tekemistä asian kanssa, kertoo ministeriön erityisasiantuntija Erno Mähönen.

Naiset herkempiä huomaamaan huonon kohtelun

Barometrin mukaan eriarvoinen kohtelu ja työsyrjintä ovat yksiä vakavimmista sosiaalisista kuormitustekijöistä. Ne voivat olla hyvin merkittäviä työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä.

Naisiin kohdistuva syrjintä sukupuolen perusteella on huomattavasti yleisempää kuin miehiin kohdistuva syrjintä.

Naiset myös kokevat itse moninkertaisesti miehiä useammin, että työpaikalla syrjitään naisia. Vuonna 2016 naisista liki 10 prosenttia koki, että hänen työpaikallaan syrjitään naisia.

– Miehet eivät niinkään huomaa, jos naisia syrjitään. Naiset taas huomaavat yhtä lailla kuin miehetkin miesten syrjinnän, sanoo Mähönen.

Yksityisellä sektorilla työpaikkakiusaaminen vähäisempää

Työolobarometrin mukaan vuonna 2016 lähes 40 prosenttia suomalaisista palkansaajista työskenteli työpaikassa, jossa esiintyi henkistä väkivaltaa tai työpaikkakiusaamista työtovereiden taholta joko joskus tai jatkuvasti. 

Vastaavasti joka kolmas koki kiusaamista tai henkistä väkivaltaa esiintyvän asiakkaiden taholta, ja joka neljäs esimiesten taholta.

Toimialoista henkistä väkivaltaa tai työpaikkakiusaamista esiintyy selvästi useimmin kuntasektorilla – toiseksi useimmin valtion työpaikoilla. Yksityisellä sektorilla työpaikkakiusaaminen onkin vähäisempää, muttei harvinaista.

Hämmentäväksi tulokset tekee se, että samaan aikaan EWCS:n mukaan yhdeksän kymmenestä palkansaajasta kokee, että heitä kohdellaan aina tai lähes aina reilusti työpaikalla. Lukema on Norjan ja Alankomaiden ohella Euroopan korkeimpia.

2:11

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja