Kimmo Kiljunen kritisoi: Vanhustenhoivan laskeminen terveysmenoksi on ongelma

Vanhuus sairautena - vääristävätkö tilastot totuutta? 24:58

Studio55.fi-lähetyksessä vieraillut poliitikko Kimmo Kiljunen kritisoi vanhustenhoivan laskemista terveysmenoksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön tilastojen mukaan lähes puolet Suomen terveysmenoista syntyvät yli 65-vuotiaista. Poliitikko Kimmo Kiljusen mukaan terveysmenojen laskentatapaa pitäisi kuitenkin tarkistaa.

– On katsottava, mitä terveysmenoihin lasketaan. Siihen tietysti lasketaan perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, lääkemenot ja – yllätys yllätys – vanhustenhoiva kokonaisuudessaan. Eli vanhainkodit, tehostettu palveluasuminen, kotihoito, omaishoito, nämä ovat kaikki terveysmenoja, Kiljunen muistuttaa Studio55.fi-lähetyksessä.

– Mutta terveysmenoja eivät ole päihdehuolto, vammaispalvelut, lastensuojelu eikä tietenkään lasten päivähoito. Nämä ovat sosiaalipalveluja. Hoivaa tarvitsevista ihmisryhmistä niissäkin on kysymys, eikä niitä lasketa terveydenhuoltoon. Lasten päiväkoti on sosiaalipalvelu, vanhainkoti on terveyspalvelu.

Kiljunen kertoo seniorineuvolajärjestelmiä otetun käyttöön muun muassa Haminassa ja Vantaalla. Seniorineuvoloissa yli 75-vuotiaat menevät terveystarkastukseen.

– Seniorineuvola on terveysmeno, äitiysneuvola ei ole terveysmeno. Mutta kun ikäihminen menee terveystarkastukseen, hänet katsotaankin terveysmenoksi. Tämä aiheuttaa ongelman, Kiljunen huomauttaa.

Kiljusen mukaan on selvää, että jos ikäihmisten määrä kasvaa, niin näin lasketut terveysmenot kasvavat.

Kiljunen kertoo, että mikäli kaikki ikäsidonnaiset sosiaali- ja terveyspalvelujen menot lasketaan yhteen, onkin ikäihmisten osuus vain 34 prosenttia, ei puolet.

Kiljunen muistuttaa myös muista palveluista, jotka ovat ikäsidonnaisia, kuten koulutuspalveluista.

Jos koulutuspalveluiden sekä terveys- ja sosiaalipalveluiden menot lasketaan yhteen, silloin nähdään ikäsidonnaiset menot koko yhteiskunnassa, Kiljunen sanoo.

– Arvatkaa mikä silloin on ikäihmisten osuus? Se on 23 prosenttia. 

– Haluan lopettaa tähän suoraan sen keskustelun suomalaisessa yhteiskunnassa, että väestön ikääntyminen aiheuttaisi julkisten palvelumenojen kasvua. Ei se sitä aiheuta, se aiheuttaa vain siirtymää. Me joudumme tekemään vanhuspalveluja enemmän. Ei ikääntyminen aiheuta tässä suhteessa minkäänlaista määrällista kasvua, ainostaan investointirakennetta joudutaan muuttamaan. 

Lue myös:

    Uusimmat