Kela uhkaa periä työttömältä Ollilta etuuksia takaisin lähes 26 000 euroa – syynä vapaaehtoistyö

Pääkaupunkiseudulla asuva Olli on tehnyt vapaaehtoistyötä ruoka-apua tarjoavassa yhdistyksessä alkuvuodesta 2019 alkaen. Nyt Kela uhkaa periä häneltä palkkatuen loppumisen jälkeiseltä ajanjaksolta lähes 26 000 euroa takaisin "perusteettomasti maksettujen etujen vuoksi", joiden varassa hän on elänyt. 

Asian arkaluontoisuuden vuoksi mies ei tahdo esiintyä oikealla nimellään, jonka vuoksi häntä kutsutaan jutussa nimellä Olli.

Ollilla ei ole ammattitutkintoa, joka on hankaloittanut työn hakemista. Hänellä on ollut silti aina intoa auttamistyöhön ja hyväntekeväisyyteen.

Työtön mies hakeutui Kelan myöntämän palkkatuen voimin töihin ruoka-apua tarjoavaan Hyvä Arki ry -yhdistykseen helmikuussa 2019.

Palkkatukea myönnettiin Ollille vuoden ajaksi, eli kyseistä tukea hän sai viimeisen kerran helmikuussa 2020.

Olli ei kuitenkaan halunnut jättäytyä pois mielekkäästä auttamistoiminnasta tuen loppumisen vuoksi. Hän päätti jatkaa yhdistyksessä vapaaehtoisena. 

Jollain keinolla laskut ja vuokrat olisi silti maksettava.

Olli haki peruspäivärahaa, jonka turvin voisi kustantaa elämisensä ja jatkaa vapaaehtoistoimintaa. Olli sai Kelalta myönteisen päätöksen etuudesta ajalle 21.2.2020-5.3.2022.

Ollille myönnettiin oikeus työmarkkinatukeen maaliskuussa 2022 peruspäivärahaetuuden loputtua. Työmarkkinatukea hänelle maksettiin tammikuuhun 2023 asti.

Näiden etujen turvin nuorimies on jatkanut vapaaehtoistyötä yhdistyksessä tähän päivään asti.

Uutisjuttu 19.6.2022: Lapsiperheiden köyhyys on kasvussa ja leipäjonot pidentyneet

Lapsiperheiden köyhyys on kasvussa ja leipäjonot pidentyneet 2:20

Tyrmistyttäviä uutisia

Muutama viikko sitten Ollille saapui kuitenkin tyrmistyttävät kirjeet Kelalta ja TE-toimistolta.

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston työvoimapoliittisen lausunnon mukaan Ollilla ei olisi ollut oikeutta työttömyysetuuteen, joka myönnettiin hänelle helmikuussa 2020.

Syy tähän on se, että vapaaehtoistyö on jatkunut edelleen palkkatukityön päätyttyä samankaltaisilla tehtävillä.

TE-palvelut näkevät siis Ollin tekemän vapaaehtoistyön yritystoiminnan ja yleisesti työsuhteessa toteutettavien kaltaisina tehtävinä.

Päätös "perusteettomasti maksetuista eduista" TE-toimistossa johti toimenpiteisiin Kelassa.

Kelalta saapuneen kirjeen mukaan Ollilla ei olisi välttämättä ollut oikeutta peruspäivärahaetuuteen, joka myönnettiin hänelle helmikuussa 2020.

Kirjeen mukaan Ollille olisi maksettu lähes 18 000 euroa liikaa peruspäivärahaa kahden vuoden ajalta. 

Peruspäivärahaetuuden enimmäisaika ei täyty, jonka vuoksi hänelle on päätöksen mukaan maksettu myös työmarkkinatukea liikaa.

Maksetun työmarkkinatuen määrä on ollut 8 000 euroa maaliskuusta 2022 alkuvuoteen 2023 asti.

MTV Uutiset on nähnyt kyseiset asiakirjat.

Toistaiseksi oikaisupäätös on muutoslautakunnan käsittelyssä. Samalla Ollilla on mahdollisuus esittää oma kantansa asiaan. Esimerkiksi hänen taloudellinen tilanteensa huomioidaan.

Mikäli etuuspäätös oikaistaan Ollin vahingoksi, on siitä mahdollista valittaa muutoksenhakulautakuntaan.

Olli on kertomansa mukaan ollut koko ajan työvoimahallinnon käytettävissä ja lähettänyt työhakemuksia säädösten mukaisen määrän joka kuukausi pysyäkseen TE-keskuksen kirjoilla.

"Ei tämä ole oikein"

Olli ja häntä tilanteessa tukenut Hyvä Arki ry:n toiminnanjohtaja Hannu Hätönen ovat olleet asiasta järkyttyneitä.

– Ollin olisi siis pitänyt jäädä kotiin pyörittelemään peukaloitaan, eikä jatkaa auttamistyötä työmarkkinatuen voimin, jonka avulla hän on siis maksanut elämisensä, myös "Espoon Hurstina" tunnettu Hätönen sanoo.

Olli kertoo, ettei hänelle oltu missään vaiheessa ilmoitettu TE-palveluista, ettei saisi jatkaa vapaaehtoistyössä samassa paikassa. Päätökset tulivat täytenä yllätyksenä ja shokkina.

Olli kertoi Kelan asiakaspalvelun virkailijalle tilanteensa, ja näytti saamiaan kirjeitä.

– Virkailija oli katsonut kirjeitä ja pyöritellyt päätään hämmentyneenä. Hänkin oli sitä mieltä, että eivät nämä päätökset ole oikeudenmukaisia.

Tällä hetkellä Ollilla ei ole mitään tulolähteitä.

Yksin asuva mies joutuu maksamaan vuokraansa säästöillään, sillä hänen asumistukensa on lakkautettu. Toimeentulotukea hänen on mahdollista saada vasta, kun parin tuhannen euron suuruiset säästöt on käytetty.

– On tämä kyllä niin irvokasta. Miten voidaan rankaista siitä, että on jäänyt järjestöön auttamaan ihmisiä, hän ihmettelee.

Näin Kela selventää asiaa

Kelan työttomyysetuuksista vastaavan juristin Antti Ristimäen mukaan ei ole tavallisimmasta päästä, että takaisinperinnän syynä on palkatta työskentely vapaaehtoistyön järjestäjän palveluksessa.

– Työttömyysetuuksien suhteen noudatetaan työttömyysturvalakia. Mikäli jälkikäteen huomataan, että etuutta on maksettu aiheettomasti, aikaisemmat etuuspäätökset tulee oikaista ja aiheettomasti maksettu etuus periä takaisin.

Sekä peruspäiväraha että työmarkkinatuki ovat työttömyysetuuksia, ja ne ovat lähtökohtaisesti samansuuruisia. 

– Yksittäistapauksena en voi asiaa kommentoida tarkemmin. Yleisellä tasolla TE-palveluista takautuvasti saatu työvoimapoliittinen lausunto kuitenkin velvoittaa Kelaa korjaamaan aikaisemmat etuuspäätökset lausunnon mukaisiksi. Takaisinperinnästä Kela antaa aina erillisen päätöksen, ja ennen päätöksen antamista asiakkaalla on mahdollisuus antaa selvitys tapahtumien kulusta ja taloudellisesta tilanteestaan.

Ristimäen mukaan lähtökohtana laissa on, että koko aiheettomasti maksettu summa peritään takaisin. Perittävän summan suuruutta on harkinnanvaraisesti mahdollista kohtuullistaa, tai jopa antaa kokonaan anteeksi. 

Ratkaisevia seikkoja tilanteen lopputulokseen ovat muun muassa liikamaksuun johtaneet syyt, sekä erityisesti asiakkaan taloudellinen tilanne. Ristimäen mukaan on myös mahdollista, että viranomainen on omalla toiminnallaan myötävaikuttanut siihen, että etuutta on maksettu aiheettomasti.

Ristimäki ei voi etukäteen arvioida, toteutetaanko takaisinperintää. 

Ollin tapaus pyörii nyt byrokratian rattaissa, ja aikataulua päätösten etenemisestä on vaikeaa antaa arviota. 

Mikäli etuudet päätetään periä kokonaisuudessaan takaisin, tulisi Ollille maksettavaa yhteensä yli 25 000 euroa. 

Lue myös:

    Uusimmat