Kansanedustajat: Uhreille saatava yhteinen avustaja Vastaamo-tietomurron tapaisiin rikoksiin

Kansanedustajilta lakialoite rikosuhriavustajan tehtävästä - taustalla Vastaamon oikeudenkäynti 3:44
Kansanedustajilta lakialoite rikosuhriavustajan tehtävästä.

Lakialoitteen tavoite on tehostaa Vastaamo-rikosten kaltaisten rikosten käsittelyä ja varmistaa uhrien realistinen mahdollisuus vaatia ja saada korvauksia vahingoista.

Kansanedustajat Bella Forsgrén (vihr.), Elisa Gebhard (sd.) ja Karoliina Partanen (kok.) yhteistyössä alkavat kerätä nimiä lakialoitteeseen, joka tähtää rikosten uhrien oikeuksien vahvistamiseen erityisesti silloin, kun rikos kohdistuu suureen henkilöjoukkoon. Aloitteessa esitetään uudistuksia oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettuun lakiin sekä esitutkintalakiin.

Kansanedustajien mukaan suurille asianomistajajoukoille kohdistuvien rikosten käsittelyssä on ongelmia nykyisessä lainsäädännössä. 

Lakialoitteen tavoite on tehostaa tällaisten rikosten käsittelyä ja varmistaa uhrien realistinen mahdollisuus vaatia ja saada korvauksia vahingoista.

Rikosuhriavustaja

Aloitteen keskeinen ehdotus on rikosuhriavustajan tehtävän käyttöönotto. 

Tiedotteen mukaan lakialoitteessa esitetään, että tuomioistuin määräisi rikosuhriavustajan edustamaan kollektiivisesti rikoksen asianomistajia, mikä mahdollistaisi tehokkaamman ja yhtenäisemmän edustuksen sekä oikeudenkäynnissä että esitutkinnassa.

Rikosuhriavustaja toimisi asianomistajien puolesta esittäen korvausvaatimuksia ja huolehtien mahdollisesti tuomittujen korvausten perinnästä ja jakamisesta. Rikosuhriavustajan tehtävä on verrattavissa esimerkiksi konkurssipesänhoitajan rooliin.

"Ei enää yksikään"

Vastaamon tietomurrossa yli 33 000 ihmisen arkaluonteiset potilas- ja henkilötiedot ryöstettiin ja vuodettiin verkkoon potilastietokannan riittämättömän suojauksen takia. Tietomurron seurauksena uhrien yksityiskohtaiset potilaskertomukset vuodettiin ja heidän henkilötietojaan käytettiin erilaisiin petoksiin.

Lakialoitteen myötä Suomi ottaisi kansanedustajien mukaan "askeleen kohti oikeudenmukaisempaa ja tehokkaampaa oikeusjärjestelmää, joka kykenee vastaamaan nykyajan vaatimuksiin ja turvaamaan rikosten uhrien oikeudet entistä paremmin."

– On tärkeää varmistaa, että mikäli vastaavaa tapahtuu tulevaisuudessa, ei enää yksikään uhri joudu yhtä epäinhimilliseen ja epäoikeudenmukaiseen asemaan taistellessaan omien oikeuksiensa puolesta tilanteessa, jossa heidän yksityisyyttään on loukattu räikeästi. Siksi toivomme, että hallitus suhtautuu tähän aloitteeseen sen ansaitsemalla vakavuudella, summaavat kansanedustajat yhdessä tiedotteessa.

 

Lue myös:

    Uusimmat