Ilmarinen: Töissä voi jatkaa pitkään myös ei täysin terveenä

Miten työantajat ovat huomioineet yli 55-vuotiaat ja pidentyvät urat? 8:04
VIDEO: Miten työantajat ovat huomioineet yli 55-vuotiaat ja pidentyvät urat?

Eläkeasioista pitäisi alkaa keskustella työpaikoilla ajoissa, kehottaa eläkeyhtiön asiantuntija.

Pitkä työura ei vaadi täydellistä terveyttä, kertoo työeläkeyhtiö Ilmarisen tutkimus.

Yli 55-vuotiaille työntekijöille suunnatussa kyselyssä ilmeni, että eläköitymistä on mahdollista lykätä ja työntekoa eläkeiän jälkeen edistää, jos työpaikoilla keskustellaan eläkesuunnitelmista ajoissa ja työtä muokataan tarpeen mukaan. Lisäksi on tarpeen tukea työntekijöiden luottamusta siihen, että he pystyvät jatkamaan työntekoa ohi alimman eläkeiän.

Kyselyyn vastanneista 48 prosenttia suunnitteli eläköityvänsä heti kun se on mahdollista. Vain 13 prosenttia oli keskustellut esihenkilönsä kanssa eläkesuunnitelmistaan.

Myöhempää eläköitymistä ja aikeita työskennellä eläkkeellä selittävät tutkimuksen mukaan voimakkaimmin ikä, halu olla työelämässä ja arvio omasta työkyvystä kahden vuoden kuluttua. Ikäryhmässä 55–59-vuotiaat erityisen tärkeä tekijä oli se, miten työntekijä arvioi oman kykynsä pärjätä ja saada asioita aikaan. 

Tätä voidaan vahvistaa tukemalla terveyttä, työn merkityksellisyyttä, motivaatiota ja osaamista.

– Jos näitä asioita aletaan työpaikalla miettiä vasta ikääntyneiden työntekijöiden kohdalla, ollaan auttamattomasti myöhässä. Työpaikoilla pitäisikin kehittää kokonaisvaltaisemmin koko työuran aikaista johtamista, sanoi Ilmarisen asiantuntijapsykologi Simo Levanto tiedotteessa.

Työkyky ei romahda kuusikymppisillä

Ilmarisen kyselyyn vastanneiden arvio omasta työkyvystä oli parempi kuin yli 55-vuotiailla suomalaisilla keskimäärin. Myös yli 60-vuotiaat vastaajat arvioivat oman työkykynsä varsin hyväksi. Näin siitä huolimatta, että valtaosa heistä työskenteli fyysisesti kuormittavissa töissä. Levanto totesi, ettei kuusikymppisillä näytä tapahtuvan mitään dramaattista työkyvyn laskua.

– Joka neljännellä myöhempää eläköitymistä tai eläkkeen ohella työskentelyä suunnittelevista oli lääkärin toteama sairaus tai vamma. Se ei kuitenkaan vähentänyt heidän työhalujaan tai estänyt suunnitelmia tehdä töitä myös jatkossa, Levanto totesi.

Kahdella kolmesta vastaajasta, jolla oli työntekoa haittaava sairaus tai vamma, oli työtä muokattu terveydentilalle sopivammaksi. Viidennes vastaajista kertoi, ettei heidän työtään ole muokattu mitenkään, vaikka sille olisi terveydentilan perusteella tarvetta. Tässä ryhmässä selvästi useampi suunnitteli eläköityvänsä mahdollisimman pian.

– Työn muokkaaminen tarpeen mukaan sekä joustavien työaikojen tarjoaminen ovat selkeästi yhteydessä pitkiin työuriin. Niitä tulisi hyödyntää työpaikoilla nykyistä enemmän, Levanto kehotti.

Ilmarisen kyselyyn vastasi reilut 1 350 yli 55-vuotiasta työntekijää loka-marraskuussa. Vastaajat olivat seitsemästä Ilmarisen asiakasyrityksestä, kaupan, hoivan, pankki- ja vakuutusalan sekä ympäristö- ja kiinteistöpalvelujen toimialoilta.

Lue myös:

    Uusimmat