Idealisti, konservatiivi vai avomielinen – helpota seuranhakua selvittämällä oma persoonallisuustyyppisi

Erilaisia persoonallisuustestejä on käytetty jo pitkään terveydenhuollossa ja yrityksissä. Nämä usein kyseenalaistetut testit ovat kuitenkin valloittaneet nyt uuden alueen, nimittäin nettideittipalvelut.

Persoonallisuustestien avulla voidaan selvittää miten ihminen käyttäytyy eri tilanteissa, eli millainen persoona hän on. Persoonallisuustestin avulla ihmisestä voidaan helposti selvittää, onko hän esimerkiksi ulospäinsuuntautunut, tunteikas vai spontaani. Nämä tiedot ovat hyödyksi myös treffimarkkinoilla.

Persoonallisuustyyppi korvaa horoskoopin? 

Persoonallisuustestien käyttö on lisääntynyt erityisesti ulkomaisissa deittipalveluissa, mutta aivan yllättävää tämä ei ole Suomessakaan.

Seuranhakijat voivat lisätä persoonallisuustestinsä tuloksen profiiliinsa, jolloin juuri hänelle sopivan kumppanin yhteydenotto tulisi todennäköisemmäksi. Tämä keino jos mikä on omiaan silloin, kun toisesta ei tiedetä muuta kuin nimi ja ikä. 

Persoonallisuustyyppitestit ovat muuttaneet seuranhakua suorasukaisemmaksi. Treffikumppanilta ei enää kysytä pelkkää horoskooppimerkkiä, vaan yhteensopivuus halutaan selvittää heti persoollisuustestin avulla. Testeistä saadut persoonallisuustyypit ovat kuitenkin stereotypioita, jolloin vaarana voi olla seuralaisen käytöksen ylitulkitseminen.

Maailman kuuluisin testi luotiin ryhmätyöskentelyyn

Käytetyin persoonallisuustesti lienee Myers–Briggsin psykologinen indikaattori, joka kuvaa ihmisen persoonallisuutta neljän ulottuvuuden avulla. Persoonallisuustesti perustuu psykiatri Jarl Jungin teorioihin ja tutkimuksiin.

Toisen maailmansodan jälkeen kehitettyä indikaattoria ei alun perin kehitetty kumppanin etsimiseen, vaan yksilön henkisen kasvun ymmärtämiseen ja ryhmätyöskentelyn sujumiseen.  Sen avulla haluttiin myös ymmärtämää ihmisten eroavaisuuksia ja persoonallisuuksia.

Indikaattori luokittelee siis ihmiset neljän ominaisuuden perusteella, ja näin ollen jakaa ihmiset 16 persoonallisuustyyppiin. Persoonallisuustyypit eroavat toisistaan asioiden havaitsemisen ja päätöksenteon perusteella.

Analyysissä käytettävät ominaisuudet ovat:
Ulospäinsuuntautunut – Sisäänpäinkääntynyt
Käytännöllinen – Intuitiivinen
Looginen – Tunteva
Järjestelmällinen – Spontaani

Esimerkiksi luonteeltaan päättäjähenkisillä ihmisillä korostuvat loogisuus ja järjestelmällisyys, kun taas luovilla ihmisillä intuitiivisuus ja spontaaniusuus.

Testi jakaa ihmiset neljään erilaiseen MBTI-tyyppiin; analyyttisiin, idealisteihin, konservatiivisiin ja avomielisiin. Nämä tyypit jaetaan vastausten perusteella vielä neljään uuteen alaluokkaan.

Eri persoonallisuustyyppien käytöstä ja luonnetta on avattu persoonallisuustyyppien kuvauksissa, jotka esittelevät edustajiensa stereotyyppistä käytöstä.

Tee testi ja lue lisää persoonallisuustyypeistä TÄÄLTÄ.

Lue myös:

    Uusimmat