Hyvätuloisesta perheestä tuleva tupakaveri voi tarkoittaa varusmiehelle lisätuloja tulevaisuudessa, kertoo tutkimus

Varusmiehen tupakaverit vaikuttavat toistensa menestykseen työmarkkinoilla, selviää Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimuksesta.

Erikoistutkija Elias Einiön tutkimuksen mukaan hyvätuloisesta perheestä tuleva tupakaveri kasvattaa ansiotasoa pitkällä aikavälillä eli 28–42-vuotiaana.

Vaikutus tosin koskee vain varusmiehiä, jotka itsekin tulevat hyvin toimeentulevista perheistä. 10 000 euron korotus tupakaverin vanhempien vuosituloissa kasvattaa heidän tulojaan 2,6 prosentilla, mikä tarkoittaa 65 ikävuoteen mennessä yhteensä 21 000 euron potin lisäystä tuloihin. Suurin yksittäinen kasvutekijä on korkeampi tuntipalkka.

Einiön mukaan korkean tulotaustan tupakavereiden myönteinen vaikutus työelämässä jatkuu pitkään armeija-ajan jälkeen. Hyvätuloisista perheistä tulevien keskuudessa tuvan jakaminen lisäsi myös todennäköisyyttä työskennellä myöhemmin samassa yrityksessä.

– Tämä viittaa siihen, että tupakavereiden kanssa muodostetut verkostot auttavat työpaikkojen löytämisessä. Verkostojen kautta saatava tieto ansiotasosta ja palkkausmenettelyistä saattaa myös hyödyttää palkkaneuvotteluissa, Einiö toteaa tiedotteessa.

Armeija sekoittaa eri taustoja

Köyhemmistä perheistä tuleville tupakaverin varakas tausta lisää todennäköisyyttä hakeutua yliopisto-opintoihin ja opiskella pidempään.

Varakkaiden perheiden lapsilla vastaavaa vaikutusta ei ollut, koska he kouluttautuvat todennäköisemmin riippumatta siitä, kenen kanssa jakavat tuvan.

– Saattaa olla, että vähävaraisista perheistä tulevat varusmiehet muuttavat uskomuksiaan koulutuksen hyödyistä vietettyään aikaa varakkaammista ja usein koulutetummista perheistä tulevien tupakavereiden seurassa.

– Tämä voi johtua siitä, että he saavat tietoa koulutuksen tulohyödyistä tai että he muuttavat käsityksiään koulutukseen kytkeytyvän sosiaalisen statuksen osalta, Einiö arvelee tiedotteessa.

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella, vaikuttaako tupakavereiden tausta tuloihin ja koulutukseen armeijan jälkeen. Tutkimuksen aineistona oli Puolustusvoimien rekisteri varusmiehistä, jotka aloittivat palveluksen vuosina 1996–2006. Tarkastelun kohteena olivat 18–22-vuotiaat varusmiehet.

Einiö huomauttaa tiedotteessa, että tutkimuksen perusteella sosioekonomisten ryhmien eriytyminen näyttää entisestään lisäävän sekä tulo- että koulutuseroja sosiaaliryhmien välillä. Armeijassa tuvat sekoittavat poikkeuksellisen erilaisista taustoista tulevia keskenään, sillä Puolustusvoimilla on yleinen käytäntö jakaa varusmiehet tupiin aakkosjärjestyksessä.

Lue myös:

    Uusimmat