Asuntokaupat johtavat hankaliin riitoihin – kuka on vastuussa?

Asuntokaupat johtavat usein pettymykseen ja riitoihin, kun myyty asunto ei vastaa ostajan odotuksia. Kenellä on korvausvastuu?

Vuosittain tuomioistuimissa ja kuluttajariitalautakunnassa käsitellään satoja riitoja, joissa pettynyt ostaja vaatii korvausta myyjältä tai joltakulta muulta, esimerkiksi kaupan välittäneeltä kiinteistönvälittäjältä tai asunnon tarkastaneelta kuntotarkastajalta.

Vastuusuhteet ovat monimutkaisia, sillä osapuolten vastuut määräytyvät eri sääntöjen mukaan eikä laissa säädetä niistä tyhjentävästi. Myyjä on yleensä vastuussa ostajalle asunnon merkittävistä vioista jopa silloin, kun ne tulevat hänelle itselleenkin yllätyksenä kaupan jälkeen. Ostaja ei voi kuitenkaan esittää vaatimuksia merkitykseltään vähäisten tai jo kauppaa tehtäessä havaittavissa olleiden vikojen perusteella.

Kiinteistönvälitysliike ja kuntotarkastusyritys taas eivät vastaa asunnon virheistä, vaan ainoastaan omasta toiminnastaan. Ne voivat joutua korvaamaan asunnon vioista myyjälle tai ostajalle aiheutuneita vahinkoja vain, jos ne ovat laiminlyöneet omia laista tai sopimuksesta johtuvia velvollisuuksiaan.

Asuntokaupan osapuolet ovat tavallisesti omaa kotiaan myyviä tai itselleen kotia hankkivia yksityishenkilöitä, joilla ei ole aiempaa kokemusta asuntokaupasta. Lainsäädännössä on eri tavoin pyritty suojaamaan tällaisia osapuolia, mutta lähtökohtana on silti, että myös myyjänä toimiva yksityishenkilö vastaa ostajalle myymästään asunnosta.

Asuntokaupan vastuusuhteita selvitetään OTT Mia Hoffrénin Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa -teoksessa.

(MTV LIFESTYLE – DESKI)

Lue myös:

    Uusimmat