Alzheimer-tutkimus yllättää: Omaishoitajan asenne vaikuttaa taudin etenemiseen?

Utahin yliopiston tutkijat ovat havainneet, että omaishoitajan asennoituminen voi vaikuttaa dramaattisesti Alzheimer-potilaan tilan etenemiseen ja jopa hidastaa aivotoiminnan taantumista, uutisoi Huffington Post.

Utahin yliopiston tutkijat ovat käsitelleet omaishoitajien selviytymisstrategioiden vaikutuksia dementian etenemiseen. The American Journal of Geriatric Psychiatryssa tammikuussa julkaistu Cache County Dementia Progression -tutkimus paljastaa, että omaishoitajan positiivinen lähestymistapa tilanteeseen on voinut jopa hidastaa Alzheimerin etenemistä. Tutkimuksessa seurattiin 226 muistisairaudesta kärsinyttä potilasta ja heidän omaishoitajiaan puolen vuoden välein kuuden vuoden ajan.

Tutkimuksen mukaan omaishoitajat, jotka panostavat positiivisiin selviytymisstrategioihin vaikeassa elämäntilanteessa, kykenevät hidastamaan muistisairauden etenemistä monella tapaa. Positiivisia lähestymistapoja ovat esimerkiksi laajan sosiaalisen tukiverkoston hakeminen, kiitollisuus hyvistä asioista ja ongelmien kohtaaminen käytännönläheisesti, vaikkapa hankkimalla tietoa ja siten ottamalla tilanteen haltuun.

Sen sijaan itsensä ja toisten syyttelyyn, turhiin toiveisiin ja vaikeiden asioiden välttelyyn sortuvat omaishoitajat edesauttoivat potilaan tilan huononemista.

– Tämä tutkimus on uraa uurtava taistelussa muistisairauksia vastaan, mukaan lukien Alzheimerin tautia, tutkimusta johtanut Utahin yliopiston professori, tohtori JoAnn Tschanz sanoo.

– Harvat tutkimukset ovat perehtyneet siihen, miten omaishoitajan ominaisuudet ja luonteenpiirteet vaikuttavat dementian etenemiseen. Tutkimuksemme osoittaa, että omaishoitajan selviytymiskeinoilla on selvä yhteys dementikon toiminnallisen ja kognitiivisen rappeutumisen tasoon.

Tschanzin mukaan tutkimus on ensimmäinen julkaistu akateeminen tutkimus, joka todistaa ympäristötekijöiden voivan hidastaa Alzheimerin etenemistä, ja se tarjoaa toivoa taudin kanssa kamppaileville.

Alzheimer koskettaa jopa joka kahdeksatta ikääntynyttä amerikkalaista, ja se on ainoa sairaus Yhdysvaltojen 10 suurimman kuolinsyyn joukossa, jota tänä päivänäkään ei voida ehkäistä, hoitaa tai edes hidastaa.

Lähde: Huffingtonpost.com/Post50

Juttu on uusinta maaliskuulta 2013.

Lue myös:

    Uusimmat