7 syytä, miksi ajoneuvosi voidaan hinata pois

Ajoneuvojen siirtämisen perusteet on määritelty laissa.

Autoliiton koulutuspäällikön Teppo Vesalaisen mukaan laki ajoneuvojen siirtämisestä määrittelee selkeästi tapaukset, jolloin pysäköity ajoneuvo voidaan siirtää.

Onnettomuusajoneuvon siirtäminen

Ajoneuvon omistaja, haltija ja kuljettaja ovat velvollisia viipymättä ja viimeistään kahden vuorokauden kuluessa liikenneonnettomuudesta siirtämään ajoneuvon pois onnettomuuspaikalta.

– Jos ajoneuvoa ei siirretä kahden vuorokauden kuluessa, tienpitoviranomainen suorittaa varastosiirron, Vesalainen toteaa. 

Jos ajoneuvon sijainnista aiheutuu vaaraa liikenneturvallisuudelle, on poliisin siirrettävä se viipymättä.

Sääntöjen vastainen pysäköinti

Jos ajoneuvo on pysäköity säännösten vastaisesti tielle, tienpitoviranomainen tai kunnallinen pysäköinninvalvoja voi suorittaa lähi- tai varastosiirron aikaisintaan kahden vuorokauden kuluttua säännöksen vastaisen pysäköinnin alkamisesta.

– Myös yksityiselle alueelle tai maastoon virheellisesti pysäköity auto voidaan siirtää kunnan tai kunnallisen pysäköinninvalvojan toimesta kahden vuorokauden kuluttua alueen omistajan tai haltijan perustellusta pyynnöstä, Vesalainen toteaa.

Haittaa liikenneturvallisuudelle

Jos ajoneuvon pysäköinnistä aiheutuu vaaraa, poliisi on velvollinen viipymättä siirtämään ajoneuvon.

Vastaavasti, jos pysäköinti aiheuttaa huomattavaa haittaa tien käytölle, poliisi, tienpitoviranomainen tai kunnallinen pysäköinninvalvoja voi toimittaa lähi- tai varastosiirron viipymättä.

Pelastustie on pidettävä vapaana

Pelastustietä pitkin hälytysajoneuvojen on tarkoitus päästä riittävän lähelle rakennusta.

– Jos ajoneuvo on pysäköity pelastustielle, poliisi tai kunnallinen pysäköinninvalvoja voi toimittaa ajoneuvon lähi- tai varastosiirron viipymättä, Vesalainen muistuttaa.

Haittaa tien kunnossapidolle tai järjestettävälle tapahtumalle

Jos pysäköidystä ajoneuvosta aiheutuu haittaa tien kunnossa- tai puhtaanapidolle tai korjaus- tai rakennustyölle, tienpitoviranomainen voi toimittaa ajoneuvon lähisiirron.

– Sama koskee tiealueella tienpitäjän luvalla järjestettävää tapahtumaa, Vesalainen toteaa.

Ennakkoon tiedossa olevasta tiealueella tehtävästä työstä tai järjestettävästä tapahtumasta on ilmoitettava asianmukaisin alueelle sijoitetuin merkein tai ilmoituksin vähintään kahta vuorokautta ennen suunniteltua siirtoa.

– Joskus harvoin siirtoon voidaan ryhtyä tiealueella tehtävästä työstä myös ennakkoon ilmoittamatta, Vesalainen toteaa.

Hylätty ajoneuvo

Jos ajoneuvon arvon, kunnon ja muiden ulkoisesti havaittavien seikkojen perusteella on ilmeistä, että muu kuin romuajoneuvo on hylätty, tienpitoviranomainen on velvollinen alueellaan suorittamaan varastosiirron.

Yksityisellä tiellä tai alueella olevalle hylätylle ajoneuvolle kunta suorittaa varastosiirron yksityisen tien tienpitäjän tai alueen haltijan perustellusta pyynnöstä. 

Romuajoneuvon siirtäminen

Kunta on velvollinen huolehtimaan romuajoneuvon siirtämisestä alueellaan, mikäli romuajoneuvon haltija on laiminlyönyt jätelain mukaisen velvollisuutensa toimittaa ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. 

Yksityiseltä piha-alueelta, varastoalueelta tai muulta yksityiseen käyttöön tarkoitetulta erityiseltä alueelta kunta kuitenkin siirtää romuajoneuvon vain yksityisen alueen haltijan perustellusta pyynnöstä.

Lue myös:

    Uusimmat