300 000 euroa korjauksiin – poliisit murjovat virka-autojaan yllättävissä paikoissa

Lähes puolet poliisin ajoneuvojen kolhuista vuonna 2013 tuli parkkipaikoilla ja autotalleissa. Hälytysajossa syntyi 15 prosenttia vaurioista. Poliisiammattikorkeakoulussa tehdyn selvityksen tietoja käytetään poliisin ajokoulutuksen arviointiin ja kehittämiseen.

Poliisiammattikorkeakoulussa selvitettiin vuoden 2013 vaurioilmoitusten perusteella, millaisia vahinkoja poliisin ajoneuvoille sattuu ja voitaisiinko vauriotietoja hyödyntää ajokoulutuksen kehittämisessä.

Parkkipaikoilla ja autotalleissa rytisee

Vuonna 2013 vauriopaikoista yleisin oli pysäköintialue tai autotalli, joissa sattui lähes puolet (46 prosenttia) vaurioista. Yleisin vauriotilanne oli peruuttaminen, jossa oli syntynyt joka neljäs (25 prosenttia) vaurioista. Lukuun sisältyvät myös muiden aiheuttamat peruutusvauriot.

Poliisin ajoneuvotietojärjestelmän mukaan vaurioiden kustannukset vuonna 2013 olivat hieman yli 300 000 euroa. Lukuun eivät sisälly poistoon menneistä ajoneuvoista aiheutuvat kustannukset eivätkä myöhemmin muiden huoltotoimenpiteiden yhteydessä tehdyt korjaukset.

Näin vaurioita aiotaan vähentää

Tällä hetkellä Poliisiammattikorkeakoulun hakuvaatimuksissa edellytetään ajotaitojen osalta ainoastaan voimassa olevaa B-luokan ajokorttia. Poliisin peruskoulutukseen sisältyy 54 tuntia ajokoulutuksen lähiopetusta.

– Jossakin määrin yllättävää oli se, että hälytys- ja takaa-ajojen yhteydessä tuli vain 15 prosenttia koko vuoden vaurioista. Vaurioita syntyy pääasiassa tilanteissa, joissa niiden ei olettaisi tapahtuvan, toteaa tutkija Suvi-Tuuli Mansikkamäki Poliisiammattikorkeakoulusta.

– Vaurioilmoitusten perusteella vaikuttaa siltä, että ajokoulutuksessa tulisi nostaa esille erityisesti kääntymis- ja peruutustilanteiden riskitekijät. Kun kaikki vaurioilmoitukset luokiteltiin niihin johtaneen syyn perusteella, olisi vaurioista 50–60 prosenttia ollut jollakin tapaa vältettävissä. Kääntymis- ja peruutustilanteissa vastaavat luvut olivat yli 80 prosenttia, Mansikkamäki kertoo.

– Ratkaisu ei siis välttämättä ole käsittelyharjoitusten lisääminen vaan ennemminkin tiedon lisääminen: mitkä ovat pahimpimia riskipaikkoja ja -tilanteita, ja millaisia kustannuksia vaurioista tulee, Mansikkamäki sanoo.

Tutkimus Poliisin ajokoulutuksen jatkuva kehittäminen ja tieto poliisiajoneuvovaurioista toteutettiin syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana. Hankkeen rahoitti sisäministeriö.

Lue myös:

    Uusimmat