Trafi: Rekisterikilpien lukulaite hälyttää kymmeniä tuhansia kertoja kuukaudessa

Poliisin rekisteritunnusten lukulaitteet havaitsivat käyttökiellossa olevan auton 74 000 kertaa loka-marraskuussa.

Yleisin syy käyttökieltoon oli erääntynyt ajoneuvovero, joista laitteet tekivät 33 000 havaintoa. Myös suorittamattomat määräaikaiskatsastukset (23 000 havaintoa) ja liikennekäytöstä poistetut ajoneuvot (21 000 havaintoa) työllistivät lukulaitteita.

Satakunnassa katsastamattomien autojen osuus oli kaikkein suurin, eli noin 34 prosenttia kaikista havainnoista. Etelä-Karjalassa ja Kainuussa niiden osuus oli pienin, eli 28 prosenttia havainnoista.

– Poliisin liikennevalvonnan tekninen kehitys on mahdollistanut käyttökiellossa olevien autojen havaitsemisen liikennevirrasta. Näiden tulosten pohjalta suunnittelemme yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa keinoja, joilla valvonnan automatisointia pystytään tulevaisuudessa hyödyntämään entistä paremmin, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää kertoo.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Heikki Ihalaisen mukaan rekisterikilpien lukulaitteiden avulla poliisi on pystynyt kohdistamaan entistä paremmin valvontaa autoihin ja kuljettajiin, jotka eivät ole kunnossa.

– Rekisterikilpien lukulaite tulee olemaan erittäin merkittävä laite liikennerikosten ennalta estävyyden lisääjänä, Ihalainen sanoo.

Ihalaisen mukaan poliisin pitäisi voida keskittyä liikenneturvallisuustyöhön. Hän ehdottaa, että veroluonteisten maksujen valvontatiedot siirrettäisiin viranomaiselle, joka hoitaisi maksujen perinnän ilman poliisin puuttumista asiaan.

Trafi ja Liikennevakuutuskeskus tutkivat lukulaitteiden vaikutuksia liikenneturvallisuuteen

Katsastamattomana liikenteestä tavattujen autojen keskimääräinen tekninen kunto on selvästi katsastettuja autoja huonompi.

– Karkean arvion mukaan käyttökiellossa olevia autoja vähentämällä voidaan joka vuosi välttää yksi kuolemaan ja 25 loukkaantumiseen johtavaa onnettomuutta, toteaa Trafin johtava asiantuntija Inkeri Parkkari.

Rekisteritunnusten lukulaitteita testattiin Oulun seudulla kesäkuusta 2014 alkaen. Lukulaitteiden ja tiedotuksen ansiosta käyttökiellossa olevien autojen määrä putosi Oulun seudulla alle puoleen, kun vertailukohtana oli Lahden alue, jolla laitteita ei ollut vielä otettu käyttöön.

Tulokset perustuvat Trafin ja Liikennevakuutuskeskuksen tilaamaan tutkimukseen rekisteritunnusten lukulaitteiden tehokkuudesta liikenneturvallisuustyössä sekä Turvallinen liikenne 2025 -ohjelmassa tehtyyn tutkimukseen katsastamattomana liikenteessä tavattujen autojen kunnosta.

Tutkimukset tehtiin Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ssä yhteistyössä Trafin ja poliisin kanssa.

Lähde: Trafi

Lue myös:

    Uusimmat