"Yhden luukun periaate" oli Vantaalla hitti

Osa vantaalaisista on hakenut toimeentulotuen Kelasta. Kokeilu onnistui niin hyvin, että nyt muitakin kuntia houkutellaan kokeilemaan yhteistyötä Kelan kanssa.

Suomen kunnilla on tammikuun loppuun saakka aikaa hakea mukaan kuntakokeiluhankkeeseen. Kunnat voivat hakea mukaan kuuteen eri toimintamalliin, jotka liittyvät koulutukseen, palveluasumiseen, valvontaan ja nuorisotakuuseen sekä asiakaslähtöisempien toimintamallien luomiseen.

Vantaalla jo laajennetaan kokeilua

Yksi kuntakokeilun toimintamalleista on Kelan ja kuntien yhteistyön lisääminen. Vantaalla Korsossa ja Myyrmäessä asiakkaat ovat jo viime kesästä lähtien hakea perustoimeentulotukea Kelasta. Normaalisti toimeentulotuki haetaan kaupungilta.

— Palvelua on nyt käyttänyt noin 500 asiakasperhettä, eikä yhtään negatiivista palautetta ole tullut. Asiakkaat ovat luonnollisesti tyytyväisiä, koska niin sanottu yhden luukun periaate tässä toteutuu, sanoo vakuutuspiirin johtaja Timo Saari Kelasta.

Asiakastutkimuksessa noin 95 prosenttia asiakkaista koki saaneensa Kelasta ystävällistä ja nopeaa palvelua.  Asiakkaan tuet on ratkaistu yhdellä luukulla, jolloin tukien takaisinperintä on vähentynyt.

Nyt kokeilu haluttaisiin laajentaa koko Vantaalle. Saari suosittelee kuntia lämpimästi kokeilemaan Kelan ja kuntien yhteistyötä.

— Suomi on niin pieni maa, ettei täällä pärjää kuin yhteistyöllä. Se pätee myös palvelujen tuottamisessa.

Kokeilun laajentaminen on Vantaalla tulossa sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyyn lähiaikoina.

Yksi suunnitelma neljäntoista tilalle

Kuntakokeilun kaikissa kuudessa toimintamallissa pyritään turhan byrokratian purkamiseen. Kuntien palveluja halutaan uudistaa asiakaslähtöisempään ja tehokkaampaan suuntaan.

Kokeiltavaksi tarjotaan esimerkiksi mallia, jossa lapselle ja nuorelle tehtäisiin vain yksi palvelusuunnitelma. Kokeilumuistiossa listataan peräti 14 erilaista suunnitelmaa, joita kunnissa nyt tehdään.

Kunnat voivat hakea mukaan kokeiluhankkeeseen tammikuun loppuun mennessä. Päätökset mukaan valittavista kunnista tehdään maaliskuun aikana.

— Kokeilun lopussa pyritään tekemään ehdotuksia siitä, mitä toimintamalleja vakinaistetaan ja laajennetaan kokeilun perusteella. Toivon mukaan saadaan hyviä tuloksia ja voidaan tehdä hyviä ehdotuksia, sanoo ylijohtaja Silja Hiironniemi valtiovarainministeriöstä.

Lue myös:

    Uusimmat