Vanhan katon korjaus

Vanhan katon uusiminen kannattaa aina aloittaa tutkimalla kantavat rakenteet. Mahdolliset painumat tai lahovauriot pitää korjata ennen varsinaista vesikaton uusimistyötä. Tarvittaessa on hyvä pyytää rakennusalan ammattilaista tekemään kattotarkastuksen, jossa arvioidaan katon kunto ja kantavuus. Yleensä ei olemassa oleviin rakenteisiin tarvita mitään lisävahvistuksia.

Korjaussuunnitelma ja kaavamääräykset

Korjaussuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon mm. katon muotoa, väriä ja kaltevuutta koskevat kaavamääräykset sekä rakennuksen ympäristö. Korjaussuunnitelmaan vaikuttavat myös mahdolliset uudet tilatarpeet, talon yleiskunto, lisäeristyksen ja lisätuuletuksen tarve sekä budjetti. Suunnittelua helpottaa, jos talon piirustukset ja rakennekuvat ovat käytettävissä.

Rakennusluvat

Katon uusimistyön laajuudesta riippuen tarvittava rakennuslupamenettely on jompikumpi seuraavista:

1 Toimenpidelupa antaa mahdollisuuden muuttaa talon käyttötarkoitusta, julkisivua tai väritystä. Esimerkiksi kattomuodon muuttaminen edellyttää toimenpidelupaa.

2 Rakennuslupa tarvitaan, kun katon uusimisen yhteydessä taloa laajennetaan rakentamalla siihen lisäosia.

Luvat haetaan aina kirjallisina. Ohjeita saa rakennuspaikan kunnan rakennustarkastajalta. Menettelytavat vaihtelevat paikkakunnittain.

Uusi tiilikatto vanhan katon tilalle

Jos vanha huopakate on vielä niin hyväkuntoinen, että se suojaa talon rakenteita, se voidaan jättää uuden tiilikatteen alle aluskatteeksi. Aluskatteeksi jätettävän huopakatteen mahdolliset vuotokohdat on huolella paikattava. Vanhan huopakatteen päälle voi tarvittaessa levittää aluskatteen. Läpiviennit on hyvä tiivistää huolella.

Sileässä huopakatteessa kiinnitetään ensin tuuletusrimat kattotuolien kohdalle ja tuuletusrimojen päälle edelleen tiiliruoteet. Tuuletusrimat varmistavat riittävän tuuletuksen tiilen ja aluskatteen välissä. Kolmiorimakatteen päälle tiilikate asennetaan naulaamalla ensin vähintään kolmioriman korkuiset tuuletusrimat kattotuolien kohdalle vanhan katteen päälle. Näihin rimoihin kiinnitetään tiilikaton ruoteet, joiden päälle tiilet ladotaan.

Vanhan konesaumatun peltikatteen päälle uusi tiilikate asennetaan samalla tavalla kuin kolmiorimakatteen päälle. Jos vanha profiilipelti jätetään paikoilleen, naulataan ensin profiilin korkuiset pystyrimat mahdollisimman lähelle kattotuoleja. Niihin kiinnitetään sitten tiilikatteen ruodelaudoitus.

Vanha tiilikate puretaan pois rimoituksineen. Kattotuoleihin kiinnitetään aluskate, minkä jälkeen kattotuoleihin asennetaan uudet tuuletusrimat ja ruoteet. Usein tiilikatteen alla on umpilaudoitus ja huopa-aluskate, jolloin toimitaan kuten vanhan huopakaton tapauksessa.

Vanha kuitulevykate puretaan kattotuoleihin asti. Aluskate asennetaan kattotuolien päälle. Aluskatteen päälle kiinnitetään 22 x 50 -tuuletusrimat. Uusi tiilikate asennetaan normaalisti aluskatteen päälle kiinnitetyille ruoteille. Ruoteiden koko määräytyy kattotuolijaon mukaan ja ruodejako kattokaltevuuden mukaan.

Aluskate on tärkeä

Kaikki päällyskatemateriaalit ovat vedenpitäviä, mutta ääriolosuhteissa kosteutta saattaa päästä läpi liitoksista tai läpivienneistä. Aluskate varmistaa, etteivät tihkuvesi tai kosteus missään olosuhteissa pääse turmelemaan yläpohjaa ja kattorakenteita.

Aluskatteen tiiviys on aina varmistettava erityisesti savupiipun ja muiden läpivientien kohdalla, käytetäänpä aluskatteena vanhaa katemateriaalia tai uutta aluskatemateriaalia. Uutta aluskatetta hankittaessa kannattaa valita sellainen aluskatemateriaali, joka hengittää tai toimii muuten suojana kondenssikosteutta vastaan. Pelkkä muovikalvo ei riitä aluskatteeksi, koska muovikalvon alapinnalle tiivistyy helposti vettä ja se saattaa edelleen valua rakenteisiin.

Oikea tuuletus on tärkeä

Lämmöneristeen ja aluskatteen välissä tulisi olla riittävä tuuletusrako, jossa ilma pääsee esteettä virtaamaan räystäältä sisään ja harjalta ulos. Mikäli sisäkatto on vino ja lämmöneriste on katteessa kiinni, voidaan vanha kate joutua poistamaan. Tällöin asennetaan tuuletuspuut kattotuolien päälle ennen uuden aluskatteen asentamista.

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja