Uutta tietoa masennuksen ja dementian yhteydestä – tasaisesti lisääntyvät masennusoireet huolenaihe

Masennus voi altistaa iäkkäät potilaat dementialle, mutta tuoreen hollantilaistutkimuksen perusteella riski ei välttämättä koske kaikkia masentuneita. Tutkimuksessa yhteys havaittiin vain potilailla, joiden masennusoireet pahenivat seurannan aikana.

Hollantilaisten havainto on kiinnostava, sillä yleensä tutkimuksissa masennus määritellään vain kerran, jolloin mahdolliset oireiden muutokset eivät tule esiin. Nyt Lancet Psychiatry -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa potilaiden masennusoireita ja dementiaa selviteltiin kuitenkin kolmesti kymmenvuotisen seurannan aikana. Tutkimukseen osallistui 3 300 keskimäärin 75-vuotiasta miestä ja naista.

Seurannan aikana osalla potilaista masennusoireet pysyivät vähäisinä, osalla  vähentyivät, osalla uusiutuivat ja osalla pysyivät korkeina koko tutkimuksen ajan. Ainoa ryhmä, jolla havaittiin suurentunut dementiariski, oli potilaat, joiden masennusoireet lisääntyivät tasaisesti seurannan aikana. Heidän riskinsä sairastua dementiaan oli noin 40 prosenttia suurempi kuin osallistujien, joiden masennusoireet pysyivät vähäisinä.

Tulokset on hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat vahvasti siihen, että kaikki masennus ei automaattisesti suurenna riskiä sairastua dementiaan. Tutkijat pitävät myös mahdollisena, että lisääntyvät masennusoireet voivat olla kehittymässä olevan dementian ensioireita.

Copyright Duodecim 2016. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Mistä tunnistaa Alzheimerin tauti?

Yleislääketieteen erikoislääkäri Ari Rosenvall kertoi Alzheimerin taudista Studio55.fi-lähetyksessä.

Mistä tunnistaa alzheimerin tauti? 25:04

Lue myös:

    Uusimmat