Työkykytutkimus: Näillä alueilla tilanne on heikoin

Kuinka terve suomalainen työkulttuuri on? 9:51
KATSO MYÖS: Kuinka terve suomalainen työkulttuuri on?

Suomalaisten työkyvyssä ja fyysisessä toimintakyvyssä on merkittäviä eroja kaupunkien välillä, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksesta.

Terve Suomi -kyselytutkimus selvitti asiaa kymmenessä kaupungissa.

Tulosten mukaan kaupunkien välillä on suuria eroja monissa terveyden ja työkyvyn mittareissa.

Työkyvyttömäksi itsensä kokevien osuus on pienin pääkaupunkiseudulla.

Täysin tai osittain itsensä työkyvyttömäksi kokevien osuus on suurin Rovaniemellä ja Kuopiossa.

Koko maassa 20 prosenttia työikäisistä eli 20–64-vuotiaista kokee itsensä täysin tai osittain työkyvyttömäksi.

Fyysinen toimintakyky on puolestaan parhainta Espoossa, Kauniaisissa, Helsingissä ja Oulussa.

Kymmenen kaupungin kuntakyselyssä olivat mukana myös Turku, Salo, Nokia ja Kaarina.

"Alue-erot ovat iso ongelma"

THL:n kehittämispäällikön Suvi Parikan mukaan suuret alue-erot ovat iso ongelma sekä hyvinvoinnin tasa-arvotavoitteen näkökulmasta että koko väestön terveyden, toiminta- ja työkyvyn kannalta.

–  Ikärakenne tai koulutus- tai tulotaso voivat vaikuttaa kaupunkien eroihin, mutta kaikkia eroja ne eivät selitä, hän sanoo tiedotteessa.

Yli puolet Suomen aikuisväestöstä ei liiku terveysliikuntasuosituksen mukaisesti.

Lue myös:

    Uusimmat