Tuore selvitys paljastaa: Pettäminen voi periytyä

Uusi USA:ssa tehty tutkimus paljastaa, että perhetaustalla on vaikutusta ihmisten pettämiskäyttäytymiseen. Syitä käytöksen taustalla ei tiedetä.

Teksasin teknisen yliopiston ja Nevadan yliopiston yhteistyössä toteuttamassa tutkimuksessa haluttiin selvittää, vaikuttaako ihmisen perhetausta tämän uskottomuusherkkyyteen. Tutkimukseen osallistui 294 yliopisto-opiskelijaa, joilta kysyttiin, ovatko he koskaan pettäneet kumppaniaan, ja ovatko heidän vanhempansa koskaan pettäneet toisiaan.

30 prosenttia vastaajista myönsi pettäneensä kumppaniaan ja 33 prosenttia vastaajista kertoi toisen vanhemmistaan pettäneen. Vastauksista kävi ilmi, että opiskelijat pettivät kumppaniaan kaksi kertaa todennäköisemmin kuin muut, jos heidän vanhempansa olivat olleet uskottomia.

Vastauksista kuitenkin ilmeni, että uskoton vanhempi ei vaikuttanut vastaajien asenteisiin pettämistä kohtaan. Toisin sanoen vanhempien pettäminen ei saanut opiskelijoita ajattelemaan, että pettäminen olisi hyväksyttävää.

Näin ollen tutkijat eivät saaneet selville, mikä seikka ajaa uskottomien vanhempien lapset pettämään kumppaniaan. Tältä osin selvitys jättää tilaa lisätutkimukselle.

Tutkimuksesta kirjoitti Suomessa ensimmäisenä Me Naiset.

Lue myös:

    Uusimmat