Tietokonepelit ja turha ankaruus – näistä isovanhemmat riitelevät

Studio55.fin suuressa isovanhemmuuskyselyssä selvisi, mitkä asiat lastenkasvatuksessa hiertävät isovanhempien ja vanhempien välejä.

Vastanneista lähes kolme neljästä sanoi, ettei koskaan riitele lastensa kanssa lapsenlasten kasvatuksesta – osan mukaan riitoja kuitenkin syntyi. Lähes puolet kertoi riitelevänsä käyttäytymisestä. Myös ruokavalio ja tavaroiden ostaminen lapsille olivat yleisiä riidanaiheita. Näin lukijat kertovat riitojen syistä:

Vanhempien läsnäolo lasten kanssa.

Lapsen tarpeiden huomioimisesta.

Koskee koko perhettä. Yritän opettaa heille ajan käytön hallintaa. Tietokoneet ja kännykät on, mutta ei osata kalenteria käyttää.

Särkylääkkeiden käyttö liian helposti.

Kiittämisen opettaminen lapselle, esim. jos lapsi saa mummilta lahjan, lapsenlapsi voisi kiittää siitä.

Tietokonepelien pelaamisen paljous.

Vanhempien liika ankaruus pikkuasioissa.

Muun muassa siitä, että lapsenlapsia ei tuoda mummolaan eli ei nähdä toisiamme.

Tuntuu, että olemme toisella sijalla poikani perheessä, miniän äiti on ykkönen.

Ennemmin lastenhoitoapua kuin taloudellista tukea

Lähes kaikki vastaajat kertoivat antavansa lastenhoitoapua lastensa perheille – 42 prosenttia myönsi tarjoutuvansa auttamaan vapaaehtoisesti.

Vaikka hieman yli puolet ilmoittikin, että heiltä pyydetään lastenhoitoapua, vain 12 prosenttia vastaajista koki tuleensa hyväksikäytetyksi ilmaisena lastenhoitoapuna.

Lasten perheitä avustetaan myös taloudellisesti. Kolmannes kyselyn vastaajista kertoi avustavansa lastensa perheitä alle sadalla eurolla kuussa. Lastenhoitoavun antaminen oli yleisempää kuin säännöllinen taloudellinen avustaminen, sillä puolet kertoi, ettei avusta millään kuukausittaisella summalla lastensa perheitä. 85 prosenttia vastaajasta ei myöskään kokenut, että heiltä odotettaisiin liian suurta taloudellista panostusta.

Isovanhemmuuskysely toteutettiin Studio55.fi-sivustolla helmi-maaliskuussa 2015, ja siihen vastasi 900 henkilöä. Kyselyyn vastanneista 82 prosenttia oli naisia ja 18 prosenttia miehiä.

Lue myös:

    Uusimmat