THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta vaatii koronatoimista perusteellista "jälkiselvitystä"

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta: Jälkiselvitys koronatoimista tarpeen 1:21
THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta: Jälkiselvitys koronatoimista tarpeen

Korona-aikana tehdyistä virheistä tulisi ottaa opiksi, THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta sanoo MTV:n Uutisextrassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Markku Tervahauta vaatii perusteellista jälkiselvitystä korona-ajan toimista.

MTV:n Uutisextrassa vieraillut Tervahauta selvittäisi muun muassa koronarajoitusten oikeasuhtaisuutta.

– Olisi hyvä tehdä kokonaisvaltainen jälkiselvitys, ja mielellään julkishallinnon ulkopuolisin voimin. Koota toimenpiteet, ja arvioida jälkikäteen niiden oikeasuhtaisuutta. Tämä ei todennäköisesti ollut viimeinen pandemia, joka ihmiskuntaa kurittaa.

Tervahaudan mielestä selvitys tulisi teettää julkishallinnon ulkopuolisella taholla.

Hän nostaa esille lapsiin ja nuoriin kohdistuneet koronarajoitukset virheenä, josta tulisi ottaa opiksi.

– Olimmeko oikea-aikaisesti purkamassa rajoitteita ja vapauttamassa normaalia elämää? Erityisesti lapset ja nuoret opiskelijat olivat aika pitkiä aikoja eristyksissä, eikä syntynyt normaalia kanssakäymistä opiskelutovereiden kanssa. Oltiinko niissä ylivarovaisia ja pidettiinkö niitä liian pitkään yllä? Tällainen kyllä mietityttää, Tervahauta sanoo.

Myös muun muassa THL:n johtaja Mika Salminen on sanonut joidenkin rajoitusten olleen liian tiukkoja.

"Missä määrin viranomaiset ja muut toimijat pysyivät omassa roolissaan?"

Tervahauta selvittäisi myös eri viranomaistahojen välistä yhteistyötä. Hänen mukaansa koronapandemian aikana nähtiin useita tilanteita, joissa viranomaiset tai muut toimijat eivät pysytelleet lestissään.

– Yhteistyötähän vaikeuttaa se, jos joku toimija laiminlyö omia velvoitteitaan tai astuu toisten tehtäväkentälle. Missä määrin viranomaiset ja muut toimijat pysyivät omassa roolissaan? 

Tervahauta ei tarkenna, mihin tilanteisiin hän viittaa. Esimerkkejä löytyy kuitenkin sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) että THL:stä, jotka olivat korona-aikana usein eri mieltä koronatoimista ja niiden tarpeellisuudesta.

– Uskoisin, että sieltäkin (STM) löytyy. Voi olla, että myös meidän organisaatiomme ei jossain kohtaa pysynyt lestissään. Nämä kannattaa kaikki käydä läpi tulevan viranomaisyhteistyön sujuvuuden kannalta.

Katso Tervahaudan pitkä haastattelu MTV Katsomosta!

Lue myös:

    Uusimmat