Suomessa ilmanlaatu Euroopan kärkikastia

Suomessa ei ole ylitetty ilmanlaadun raja-arvoja viime vuosina, ilmenee Euroopan ympäristöviraston raportista.

Suomen ilmanlaatu on Euroopan kärkikastia, selviää Euroopan ympäristöviraston ilmanlaaturaportista. Sen mukaan mittaustulokset osoittavat, että Suomessa ilmanlaatu on verrattain hyvää.

Tutkimuksen mukaan Suomessa on esimerkiksi EU-maiden puhtain ilma otsonin osalta. Suomessa on myös EU-maista toiseksi vähiten hengitettäviä hiukkasia. Pienhiukkaspitoisuus oli Suomessa kolmanneksi alhaisin Islannin ja Viron jälkeen.

Ilmanlaatu on viime vuosina parantunut, sillä mittauksessa käytettävien raja-arvojen ylityksiä ei ole Suomessa enää mitattu. Suomessa on kuitenkin puun pienpoltosta aiheutuvien hiukkasten osalta vielä parantamista, Suomi jää tässä Euroopan keskiarvon alapuolelle.

Ilmanlaatu on parantunut huomattavasti myös muualla Euroopassa, mutta raja-arvot ylittyvät edelleen usealla alueella, kertoo tutkija Katriina Kyllönen Ilmatieteen laitoksen tiedotteessa. Eurooppalaisista kaupunkilaisista 96 prosenttia altistuu yhä terveydelle haitallisille pienhiukkasille. Ilmanlaadun mittausten raja-arvojen on määrä kiristyä vuodesta 2030 alkaen.

Tutkimuksessa mitattiin Euroopan maiden ilmansaasteita vuosina 2022 ja 2023.

Lue myös:

    Uusimmat