Suomalaiset huolissaan tulipaloista – ja syystä!

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat huolissaan tulipaloista. Asiantuntijoiden mukaan syystäkin.

Lämmöneristeratkaisujen valmistaja Parocin IRO Researchilla teettämän tutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista – 37 prosenttia – pitää tulipaloja kaikkein suurimpana kodin turvallisuusriskinä. Eikä suotta – Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön mukaan Suomessa on tämän vuoden aikana kuollut tulipaloissa jo enemmän ihmisiä kuin koko viime vuoden paloissa yhteensä.

Myös Rakennustuoteteollisuus RTT:n johtaja Antti Koponen sekä KK-palokonsultti Oy:n johtava asiantuntija Esko Mikkola arvioivat, että suomalaisilla on syytäkin olla huolissaan: he epäilevät, että vuonna 1997 palomääräyksiin määritellyt palokuormaryhmät eivät ole pysyneet rakentamisessa tapahtuneiden muutosten perässä. Jos tämä pitää paikkaansa, vaikeat tulipalot ja niistä johtuvat palovahingot saattavat lisääntyä lähitulevaisuudessa.

Parocin Taloustutkimuksella toteuttaman tutkimuksen mukaan rakennusalan ammattilaiset ovat puolestaan voittopuolisesti sitä mieltä, että palokuormat huomioidaan rakennusten suunnitteluvaiheessa yhä riittävästi. Palokuormat ovat rakentamisen paloturvallisuuden keskeisimpiä tekijöitä. 

Palokuormalla tarkoitetaan kokonaislämpömäärää, joka vapautuu, kun aine palaa täydellisesti. Jos kiinteistössä on paljon palavia rakenteita ja irtaimistoa eli palokuorma on suuri, se synnyttää tulipalotilanteessa vakavamman tulipalon kuin pieni palokuorma.

Irtaimiston määrä kasvanut

– On selvää, että vuoden 1997 jälkeen rakentaminen on muuttunut niin paljon, että palomääräyksiin määritellyt palokuormaryhmät eivät ole millään pysyneet kehityksen mukana. Rakenne- ja tilaratkaisut sekä käytetyt materiaalit ovat nykyään erilaisia, minkä lisäksi energiatehokkuusvaatimukset ovat asettaneet rakentamiselle uudenlaisia haasteita. Lisäksi irtaimiston määrä on kasvanut kodeissa, kun ihmisillä on aiempaa enemmän tavaraa sekä herkästi palavaa kodintekniikkaa, kuten isoja televisioita, pelikonsoleita ja tietokoneita, toteaa puolestaan Parocin kehityspäällikkö Susanna Tykkä-Vedder

Tulipalot voidaan estää – muista nämä:

– Toimi paloturvallisesti sähkölaitteiden, tulisijojen ja kynttilöiden kanssa

– Hanki kotiisi riittävä määrä palovaroittimia ja tarkista usein niiden kunto

– Suunnittele poistumistiet tulipalon varalta

– Pidä alkusammutusvälineet saatavilla

Muista: Sähkölaitteet aiheuttavat eniten paloja ja niistä valtaosa johtuu ihmisen omasta, virheellisestä toiminnasta.

Lähde: SPEK

Vuoden 2011 rakennusten paloturvallisuutta koskevia määräyksiä ja ohjeita laatimassa olleen Esko Mikkolan mukaan nykyisissä määräyksissä tulisi määritellä täsmällisemmin, mitä palokuormaan lasketaan.

– Uusissa rakennusmääräyksissä tulisi ainakin täsmentää, miten kantavien rakenteiden ja lämmöneristeiden sisältämä palokuorma huomioidaan. Lisäksi voisi tutkia irtaimiston ja kiinteän palokuorman erottamista toisistaan, Mikkola esittää. 

Tykkä-Vedderin mukaan rakennusten energiatehokkuutta ei pidä tavoitella paloturvallisuuden kustannuksella. 

– Turvallisin tapa pitää rakennusten kiinteät palokuormat kurissa on käyttää rakennusmateriaaleja, joiden energiasisältö on mahdollisimman pieni. Irtaimiston määrään ei voida suunnittelijan pöydällä juurikaan vaikuttaa, hän sanoo.

Lähde: Paroc

Lue myös:

    Uusimmat