Selvitys: Suomen vesihuollolla hyvät edellytykset sopeutua ilmastonmuutokseen – ääri-ilmiöistä haasteita, ennakointia tarvitaan

"Muutoksia ei ole koettu vielä tähän mennessä kovin konkreettisesti."

Suomen vesihuollolla on hyvät edellytykset sopeutua ilmastonmuutokseen, arvioidaan Suomen ilmastopaneelin tuoreessa selvityksessä.

Ennakointia kuitenkin selvityksen mukaan tarvitaan, sillä sään ääri-ilmiöt aiheuttavat vesisektorille haasteita. Ilmastopaneeli toteaa, että ilmaston muuttumista ei ole huomioitu kaikissa suomalaisissa vesilaitoksissa.

Vain osalla laitoksista on varautumissuunnitelma ja joka kolmannessa laitoksessa ei ole lainkaan tarkasteltu sää- ja ilmastoriskejä.

Muutokset säässä vaikuttavat esimerkiksi raakaveden laatuun ja vedentuotannon jatkuvuuteen. Suomessa muun muassa pintavesien odotetaan lämpenevän ja rankkasateiden lisääntyvän.

Sähkökatkoihin varauduttu hyvin

Paneelin raportin mukaan Suomen vesilaitostoimijat ovat hyvin tietoisia ilmastonmuutoksesta.

Vaikka yleisellä tasolla ilmastonmuutosta pidetään uhkana Suomen vesiturvallisuudelle, ilmastopaneelin kyselyn mukaan harva toimija kuitenkaan kokee ilmastonmuutoksen uhkaavan oman laitoksen vesiturvallisuutta.

Vesihuoltolaitokset kokevat pystyvänsä vastamaan nykyisin riittävästi säänvaihteluiden aiheuttamiin haasteisiin. Erityisesti sähkökatkoihin on varauduttu hyvin.

Toisaalta puolet laitoksista ei ole varautunut esimerkiksi pitkittyneeseen kuivuuteen tai tulviin.

Ilmastopaneelin jäsen ja vesihuoltohankkeen vetäjä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) professori Timo Lanki arvelee tiedotteessa, että ilmastonmuutokseen sopeutuminen ei ole ollut näkyvästi esillä vesiturvallisuuden hallinnassa, koska muutoksia ei ole koettu vielä tähän mennessä kovin konkreettisesti.

– Vesilaitokset pystyvät vastaamaan tämänhetkisiin uhkiin hyvin, joten laitokset eivät välttämättä koe ilmastonmuutosta uhkana omalle toiminnalleen. Vesihuollon pitäisi kuitenkin pystyä ennakoimaan tulevia uhkia niin isoilla kuin pienilläkin laitoksilla, Lanki sanoo.

Sopeutuminen vaatii investointeja

Suomessa oli vuosina 1998–2018 yhteensä 97 vesiepidemiaa, joista 75 liittyi raakavesien likaantumiseen. Epidemioiden kansantaloudellinen merkitys on kokonaisuudessaan pieni, mutta yksittäiselle kunnalle vaikutukset voivat olla merkittävät.

Sopeutumiskeinoja ilmastonmuutoksesta johtuviin haasteisiin vesihuollossa ovat muun muassa veden laadun monitorointi, vedenkäsittelyn tehostaminen, desinfiointivalmiuden parantaminen, varavoiman saatavuuden lisääminen ja vedenottokaivojen uudelleen sijoittaminen.

Sopeutuminen vaatii investointeja, minkä vuoksi sopeutuminen on haasteellisinta pienimmissä vesilaitoksissa.

Äärimmäisten sääilmiöiden ennustettu yleistyminen ja esimerkiksi talviolosuhteiden muuttuminen uhkaavat lisätä vesiepidemioiden riskiä Suomessa.

Ilmastopaneelin mukaan Suomen vesisektorilla on kuitenkin yleisesti ottaen hyvät edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

– Suomen vesilaitosten vesihuoltotekniikka on korkeatasoista, ja erityisesti suurilla ja keskikokoisilla vesilaitoksilla on hyvä tietämys vesiturvallisuuden takaamisesta, THL:ssä hankkeen päätutkijana toiminut erikoistutkija Päivi Meriläinen sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa yleinen vesihuollon tietotaso ilmastonmuutoksen riskeistä ei ole kovin korkealla.

– Aiheesta ei ole puhuttu tarpeeksi, eikä lisäkoulutusta ole järjestetty. Sopeutumistoimia tarvitaan kaikkialla Suomessa, Meriläinen sanoo.

Lue myös:

    Uusimmat