Saako mopon parkkeerata mihin vaan?

Mopot ovat palanneet liikenteeseen kevään edetessä kohti kesää. 

Mopojen pysäköinti herättää usein kysymyksiä, varsinkin naapurustossa, joten kysymyksiin vastaa Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen.

Mopoja koskevat samat pysäköintisäännöt kuin muitakin ajoneuvoja muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Muista moottoriajoneuvoista poiketen mopon saa pysäköidä myös pyörätielle tai jalkakäytävälle, koulutuspäällikkö Vesalainen kertoo.

– Pysäköinnistä ei kuitenkaan saa aiheutua haittaa ko. väylän muulle liikenteelle. Näin ollen mopo on järkevää pysäköidä jalkakäytävälle tai pyörätielle pitkittäin eikä poikittain, Vesalainen ohjeistaa.

• Kiekkopaikalla mopossa ei tarvitse käyttää pysäköintikiekkoa. Pysäköintipaikan aikarajoitusta on kuitenkin noudatettava.

• Maksullisella paikalla mopoilijan täytyy maksaa pysäköinnistä. Maksulappua ei jätetä mopoon vaan se laitetaan taskuun tai lompakkoon. Mikäli mopoon on ilmestynyt pysäköintivirhemaksu, saa sen kumottua esittämällä maksukuitin.

• Mopoa näkee harvoin pysäköitävän maksulliselle paikalle, koska sen voi jättää maksutta jalkakäytävälle eli maksuton parkkipaikka on äärettömän helppo löytää.

– Ainakin Helsingin pysäköinninvalvonnan mukaan he suosittelevat jättämään mopon jalkakäytävällä tai pyörätiellä rakennuksen seinän viereen mieluummin kuin ajoradan puoleiseen reunaan.

Pihakadulla mopon saa muista moottoriajoneuvoista poiketen pysäköidä muuallekin kuin merkittyyn ruutuun, kunhan se ei kohtuuttomasti haittaa pihakadun liikennettä.

Saako mopon parkkeerata pihalle, esimerkiksi kerrostaloalueella?

Mopon pysäköinnin ero moottoripyörään:

Olennaisin ero moottoripyörän ja mopon pysäköinnissä on, ettei moottoripyörää saa pysäköidä jalkakäytävälle. 

Mikäli pysäköintipaikka on kohdistettu tietylle ajoneuvoryhmälle, kuten esimerkiksi moottoripyörille, ei mopon pysäköinti tällaiselle paikalle ole sallittua. Vastaavasti moottoripyörän pysäköiminen mopoille osoitetulle pysäköintipaikalle on kielletty. 

Tieliikennelain mukaan pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty, Vesalainen muistuttaa. Pysäköintiä koskevat määräykset yksityisellä alueella on ilmaistava selvästi havaittavalla tavalla.

– Tämä selvästi havaittava tapa tarkoittaa, että pysäköintikielto voidaan ilmaista muullakin kuin ”Pysäköinti kielletty”- tai ”Pysäköintikieltoalue”-liikennemerkeillä, esimerkiksi selkeästi näkyvissä olevalla tekstikyltillä. Ja nämä kiellot koskevat siis myös mopoja.

Entä onko eroa, jos kerrostalon piha-alue on suljettu portilla?

– Mikäli portista sisään ajettaessa on kieltomerkki (esim. mopolla ajo kielletty, ajoneuvolla ajo kielletty tai moottoriajoneuvolla ajo kielletty), joka kieltää ajamisen kokonaan tai muun ajamisen kuin huoltoajon, koskee merkki myös mopoja. Näin ollen mopolla ei saa ajaa piha-alueelle, ellei ajo täytä mahdollisesti sallitun huoltoajon määritelmää.

– Mopon taluttaminen piha-alueelle on sen sijaan sallittua eli sen voi pysäköidä taluttaen, ellei pysäköintiä ole kielletty erikseen selvästi havaittavalla tavalla. Mopon taluttajahan katsotaan jalankulkijaksi.

Lue myös:

    Uusimmat