Rikokseen syyllistyneiden turvapaikanhakijoiden karkottaminen jakaa puoluejohtajia – näin puheenjohtajat ajattelevat karkotusten helpottamisesta

Rikokseen syyllistyneiden turvapaikanhakijoiden karkotuksen helpottaminen jakaa eduskuntapuolueiden puheenjohtajien mielipiteitä MTV Uutisten vaalikoneessa. Useat puheenjohtajat kuitenkin sanovat, että Suomen on noudatettava kansainvälisiä velvoitteitaan ja että karkottaminen on jo nykyisen lain mukaan mahdollista.

MTV Uutisten vaalikoneessa tiedusteltiin kansanedustajaehdokkaiden mielipidettä rikoksesta tuomittujen turvapaikanhakijoiden karkottamisen helpottamiseen. Karkottamisen helpottamista kannatti kuusi yhdeksän eduskuntapuolueen puheenjohtajasta. 

Vaalikoneessa esitettiin seuraava väite: "Rikokseen syyllistyneiden turvapaikanhakijoiden karkottaminen pitää tehdä nykyistä helpommaksi."

Väitteeseen vastattiin asettamalla vapaasti liikuteltava vastauspallo janalla joko samaa mieltä tai eri mieltä olemista osoittavaan kohtaan tai johonkin näiden väliin.

Oikeistopuolueet myötämielisimpiä karkotuksille

Juha Sipilä (kesk), Jussi Halla-aho (ps), Petteri Orpo (kok), Sampo Terho (sin) ja Paavo Väyrynen (tähtiliike) olivat asettaneet kysymyksen vastauspallon aivan janan oikeaan laitaan eli ilmoittivat olevansa väitteen kanssa sataprosenttisesti samaa mieltä.

– Suomen ei tarvitse hyysätä ulkomaalaisia rikollisia, Terho kommentoi kysymyksen kommenttiosiossa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon peräänkuulutti ”kunnollista käytöstä”.

– Vähin, mitä suojelua saavalta ihmiseltä voidaan vaatia, on kunnollinen käytös. Julkisen vallan ensisijainen tehtävä on turvata suomalaisten turvallisuutta.

Keskusta puheenjohtaja Juha Sipilä oli myös asettanut vastauksensa sataprosenttisesti samaa mieltä väitteen kanssa olevaksi. Hän antoi vastaukselleen paljon Orpoa, Halla-ahoa tai Terhoa pidemmän perustelun. Sipilä haluaa muun muassa edistää palautussopimuksia muiden maiden kanssa.

– Rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottaminen on jo nykyään lain mukaan mahdollista. Lisäksi rikokset vaikuttavat kielteisesti pysyvän oleskeluluuvan saamiseen. Suomen pitää edistää palautussopimuksia ja varmistaa, että rikokseen syyllistynyt henkilö voidaan palauttaa silloin, kun hengenvaaraa ei ole. Suomea sitovat kansainväliset sopimukset, EU-oikeus ja Suomen perustuslaki määrittävät karkotuksille reunaehdot. Ketään ei voida palauttaa hengenvaarallisiin olosuhteisiin, Sipilä kirjoittaa.

Seitsemän tähden liikkeen puheenjohtaja Paavo Väyrynen ei perustellut kantaansa vaalikoneessa.

Rinne ja Essayah haluavat nopeuttaa karkotuksia

Hiukan keskikohdan oikealle puolelle vastauspallon oli asettanut opposition SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne. Rinne vaati karkotusten nopeuttamista. Hän oli asettanut vastauspallon janalla noin 75 prosenttisesti saman mieliseksi väitteen kanssa.

– Rikoksiin syyllistyneiden karkotusta on syytä tehostaa ja nopeuttaa siltä osin kuin se on mahdollista Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden puitteissa.

Samoilla linjoilla on opposition kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah. Myös hänen vastauksensa oli noin 75 prosentissa. Essayah oli huolissaan karkotuspäätösten hitaasta toimeenpanosta.

– Karkotuspäätöksissä ongelma on pikemminkin niiden toimeenpanon hitaus. eli maastakarkottamisprosessi voi kestää valituksineen jopa 2-3 vuotta. Lisäksi maasta voidaan karkottaa ulkomaalainen, joka on käyttämisellään osoittanut olevansa vaaraksi toisten turvallisuudelle, Essayah kirjoittaa.

Haavisto, Andersson ja Henriksson eniten eri mieltä väitteen kanssa

Vähiten samaa mieltä väitteen kanssa olivat vähemmän yllätyksellisesti vihreiden Pekka Haavisto, vasemmistoliiton Li Andersson ja RKP:n Anna-Maja Henriksson. Lähimpänä keskikohtaa janalla olivat vastauksensa asettaneet Haavisto ja Henriksson.

Haavisto oli väitteen kanssa noin 52 prosenttisesti samaa mieltä. Henrikssonin vastaus näyttäisi olevan noin 48 prosentissa.

– Rikokseen syyllistyneitä turvapaikanhakijoita voidaan jo nyt karkottaa. En hyväksy kuolemanrangaistusta. Rikoksentekijää ei voi palauttaa tilanteeseen, jossa hänen henkensä ja terveytensä on uhattuna. Hänen on kärsittävä teostaan siitä määrätty rangaistus Suomessa, kunnes palauttaminen tulee mahdolliseksi. Selvää on, että on väärin aiheuttaa turvattomuutta Suomessa, jos on itse hakemassa täältä turvaa, Haavisto kirjoittaa.

Henriksson kertoi vaalikoneessa allekirjoittaneesa useita karkotuspäätöksiä ollessaan oikeusministerinä.

Nämä kolme puoluejohtajaa korostivat kaikki sitä, että jo nykyinen laki sallii rikoksiin syyllistyneiden turvapaikanhakijoiden karkotukset.

– Mikäli halutaan helpottaa käytäntöä nykyisestä, pitäisi tietää, mitä sillä tarkoitetaan. Usein vaatimukset karkottamisen helpottamisesta perustuvat siihen, että vaaditaan kyisenkaltaista lainsäädäntöä, Andersson kirjoittaa.

Andersson oli asettanut vastauksensa janna noin 25 prosenttiin.

Lue myös:

    Uusimmat