Reserviläisiä rajavartijoiden avuksi? Oikeuskanslerinvirasto näkee ongelmia: Hallitus liioittelee

Oikeuskanslerinvirasto katsoo, että hallitus liioittelee väittäessään, että hallituksen esittämälle asevelvollisuuslain muutokselle ei ole olemassa vaihtoehtoja. Asia käy ilmi oikeuskanslerinviraston hallitukselle toimittamasta lausunnosta. Lausunto koskee hallituksen esitystä, joka muuttaisi asevelvollisuuslakia merkittävästi.

Hallitus esittää, että Rajavartiolaitoksen henkilökuntaa voitaisiin tarvittaessa vahvistaa ja tukea reserviin kuuluvilla asevelvollisilla äkillisissä, vakavissa tilanteissa. Lain tarkoituksena olisi tehostaa hybridiuhkiin varautumista. Puolustusministeriö kertoi asiasta toukokuun puolivälissä. Lausuntoja esityksestä voi jättää huomiseen saakka.

Kyseessä olisi kertausharjoitus, jota varten lakiin kirjattaisiin uudeksi perusteeksi rajaturvallisuuden vakava vaarantuminen nykyisen sotilaallisen valmiuden kohottamisen lisäksi. Laki koskisi vain Rajavartiolaitoksen alaisuudessa varusmiespalveluksensa suorittaneita reserviläisiä, joita on pieni osa koko reservin vahvuudesta. Heidät voisi määrätä tilanteen niin vaatiessa kertausharjoitukseen huomattavasti nopeammin kuin kolmessa kuukaudessa.

Oikeuskanslerinviraston mukaan hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että vaihtoehtona ehdotetuille muutoksille on nykytilan säilyttäminen ennallaan.

– Toteamus mennee liioittelun puolelle, sillä lainsäädäntöä lienee mahdollista muuttaa monella muullakin tavalla, oikeuskanslerinvirasto sanoo lausunnossa.

Oikeuskanslerinviraston mukaan Rajavartiolaitoksen alaisuuteen sijoitettuja reserviläisiä voidaan jo nyt sijoittaa rajalle joissakin tapauksissa. Rajavartiolaitos voi myös saada virka-apua muun muassa Puolustusvoimilta.

Perusoikeuksien toteuduttava

Oikeuskanslerinvirasto sanoo lausunnossa myös, että hallituksen esityksessä ei pystytä määrittelemään tarpeeksi selkeästi, mitä ovat sellaiset poikkeukselliset ja vakavat häiriötilanteet, joissa poikkeuksellinen kertausharjoitusmenettely on välttämätöntä, mutta jotka eivät sisällä sotilaallista uhkaa.

Hallitus sai tiistaina annettua eduskuntaan pitkään viilatun esityksen käännytyslaiksi kutsutusta poikkeuslaista. Lailla halutaan tarvittaessa estää maahanpääsy Suomeen ilman oikeutta turvapaikanhakuun, elleivät maahan pyrkivät henkilöt ole esimerkiksi erityisen haavoittuvassa asemassa. Sitä voisi soveltaa esimerkiksi tilanteessa, jossa Venäjä käyttäisi mahdollisia turvapaikanhakijoita Suomen painostamiseen.

Ehdotus asevelvollisuuslain muutoksesta ei liity suoraan käännytyslakiin, mutta oikeuskanslerinviraston mukaan olisi kuitenkin tarpeen saada jonkinlainen käsitys siitä, miten lait suhteutuvat toisiinsa.

–  Erityisesti kysymyksiä herättänee se, mihin tilanteisiin, minkälaisiin tehtäviin ja millä vastuulla reserviläisiä voitaisiin velvoittaa toimimaan välineellistetyn maahantulon torjumiseksi, lausunnossa sanotaan.

Esitystä on kommentoinut myös muun muassa yhdenvertaisuusvaltuutettu. Yhdenvertaisuusvaltuutettu ottaa lausunnossaan esille perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen Suomen ulkorajoilla. Tämä edellyttää valtuutetun mukaan sitä, että kaikki rajalla toimijat ovat saaneet koulutuksen, joka valmistaa tunnistamaan tehtävissä relevantit perus- ja ihmisoikeudet sekä turvaamaan niiden toteutumisen.

Lue myös:

    Uusimmat