Näin poliisi eristää Uudenmaan: Jokainen tarkastetaan rajalla, pääväylät ja pienemmät tiet kiinni 30-40 sululla, jättiruuhkat vältetään kansalaisten järjenkäytöllä – "Sääntöjen kiertäminen johtaa sairasvuoteelle"

Taustakuva vaaka Annika Nuotto LIVE

Poliisihallitus kertoo Uudenmaan kaavailtuun eristykseen liittyvistä asioista tiedotustilaisuudessaan kello 9.30 alkaen. Seuraa lähetystä yltä.

Hallitus on päättänyt rajoittaa Uudenmaan maakunnan ja muiden maakuntien välistä liikennettä. Liikkumisrajoitusten tarkoituksena on hillitä koronaviruksen leviämistä Uudeltamaalta muualle Suomeen. Rajoitukset astuvat voimaan, jos ne hyväksytään eduskunnassa myöhemmin tänään.

Poliisihallitus järjestää tiedotustilaisuuden tänään torstaina kello 9.30. Tilaisuudessa puidaan poliisin valmistautumista liikkumisrajoitusten valvontaan.

Poliisihallituksesta mukana ovat poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen ja poliisijohtaja Sanna Heikinheimo ja Helsingin poliisilaitoksesta poliisikomentaja Lasse Aapio. Tilaisuudessa on myös Poliisihallituksen asiantuntijoita vastaamassa kysymyksiin.

9.36: Seppo Kolehmainen: Koko valtiohallinnon yhteinen viesti on, pysy kotona ja noudata ohjeita. Viranomaisten ohjeiden noudattaminen on nyt erityisen tärkeää. Kaikkien on osallistuttava hallituksen linjaamiin toimiin, kaiken fyysisen kontaktin on oltava minimissä. Jokaisen toimilla on nyt merkitystä, miten pääsemme takaisin normaaliin arkeen.

Viruksen tahallinen levittäminen on vakava rikos. Jokainen poliisi tarvitaan nyt töihin, Kolehmainen jatkaa.

Liikkumisrajoitus ei tuo poliisille lisää valtuuksia. Poliisi valmistautuu pyytämään virka-apua puolustusvoimilta, Rajavartiolaitokselta ja pelastuslaitokselta.

Poliisi voi rekrytoida työttömiä poliiseja palvelukseen sekä pyytää eläkkeellä olevia reserviläisiä palvelukseen

Sulkuja tullaan muodostamaan isoimmille Uudenmaan pääväylille.

Poliisi puuttuu rajoitusten rikkomisiin pääsääntöisesti käskyttämällä, vain räikeimmissä rikkeissä turvaudutaan rangaistukseen.

9.41: Sanna Heikinheimo: Poliisi tulee jakamaan eri kielillä esitteitä, jossa on olennainen info Uudenmaan eristyksestä ja liikkumisrajoituksista.

Liikkumisrajoituksista tullaan poikkeamaan painavien henkilökohtaisten syiden vuoksi, kuten esimerkiksi lähiomaisen kuoleman takia. Lisäksi lähiomaisen hoivan tarven sairastumisen takia on perusteltuna painava henkilökohtainen syy.

Vapaa-ajan matkustaminen ei ole sallittua.

Poliisi tekee välttämättömyysarvion rajan ylittämisestä tapauskohtaisesti.

9.43: Heikinheimo: Poliisilla on tätä valvontatehtävää suorittaessaan käytössä tarvittaessa laaja keinovalikoima erilaisia toimivaltuuksia. Poliisi käyttää näitä jo jokapäiväisessä työssään ja ne ovat tuttuja kaikille poliiseille.

Poliisi voi selvittää henkilöiden henkilöllisyyksiä, kysyä nimeä, henkilötunnusta, kansalaisuutta, ottaa henkilön kiinni heidän suojaamistarkoituksessaan, tehdä turvallisuustarkastuksen, eristää alueita, suojata rikoksista ja häiriöiltä ja ottaa tämän takia henkilö kiinni, pysäyttää, siirtää tai pyytää siirtämään kulkuneuvoja. Ensisijaisesti poliisi suorittaa tehtäväänsä ohjaten kansalaisia.

9.47: Lasse Aapio: Käytännössä Uudenmaan eristäminen koskettaa Uudenmaan, Helsingin ja naapurimaakuntien poliiseja, mutta kaikkia poliiseja tarvitaan.

Länsi-Uudenmaan rajalla on Länsi-Uudenmaan sekä Lounais-Suomen poliiseja, pohjoisrajalla on Länsi- ja Itä-Uudenmaan poliiseja sekä Hämeen poliiseja ja idässä on Itä-Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen poliiseja.

Meille tulee kattava määrä sulkupisteitä niin, että myös pienemmätkin tiet suljetaan.

Poliisi valvoo myös rautatieliikennevalvontaa, poliisi toimii laitureille sekä junien sisässä partioina. Myös lentoasemilla toimitaan, sekä lähtöpaikalla sisämaan lennoissa että Helsinki-Vantaan lentoasemilla.

Satama-alueella toimimme rahtiliikenteen toimimiseksi. Teemme yhteistyötä rajavartiolaitoksen kanssa.

Poliisi näkyy ja on joka paikassa tämän rajan alueella. Tärkeintä, että asukkaat kuuntelevat tätä viestiä, miten käyttäytyä ja miten valmistautua rajalle tullessa. Miten todistaa henkilöllisyytensä, onko työnantajan todistus mukana tai vastaava, miksi on välttämätöntä kulkea rajan yli.

9.58: Ruotsinkielisen osuuden jälkeen on toimittajien kysymysten vuoro: Mikä on poliisin arvio, millaisia ruuhkia rajoille alkaa muodostua sulkupisteiden vuoksi?

Kolehmainen: Poliisi lähtee siitä, että kansalaiset noudattaisivat annettuja määräyksiä vapaaehtoisesti, ja sillä tavalla keventäisi ruuhkaa, mitä sinne olisi syntymässä.

Luotan, että suomalaiset ovat järkeviä, ottavat tämän tosissaan ja jättävät lähtemättä, jos on tulossa reissu, joka on nyt kielletty.

Rajoitamme liikennettä valtioneuvoston rajoitusten mukaisesti.

Pysäytetäänkö kaikki autot, bussit, junat? Miten rajaa käytännössä valvotaan?

Lasse Aapio: Valvonta tulee olemaan kattavaa myös pikkuteillä. Junapartioissa toimitaan niin, ettei junaliikenne viivästy. Linja-autot pysäytetään rajalla. Joka paikassa toimitaan.

Miten junaliikennettä käytännössä valvotaan, kyseleekö poliisi junissa lippuja?

Aapio: Laitureilla tai poliisi kysyy ennen kuin juna on Tikkurilassa, että henkilöllä on oikeus tulla tälle alueelle.

Miten kansalainen käytännössä todistaa, että hänellä on syy ylittää raja? Uskotaanko sanaa, pitääkö jokaisen työssäkävijän pyytää kirjallinen todistus?

Aapio: Toivotaan, että henkilöillä olisi asiakirja mukana. Emme velvoita.

Henkilöt valmistautuu siihen, että kertoo poliiseille, miksi on välttämätöntä liikkua. Kovin pitkiä kertomuksia ei poliisi kuuntele.

Miten poliisin resurssit tulevat riittämään? Mistä tehtävistä poliiseja siirretään, ja miten Uudenmaan ulkopuolelta poliiseja siirretään?

Kolehmainen: Poliisi hoitaa meille valtioneuvoston osoittaman tehtävän ja tässä on koko valtakunnan poliisi käytössä. Yleisjohtajaksi on määrätty Lasse Aapio, jolla on koko resurssi käytössä. Toki tarvitsemme muiden viranomaisten virka-apua, pyyntö Puolustusvoimille on lähdössä jo. Kansalaisille poliisin valvonta tulee näkymään.

Puolustusvoimien virka-avun ollessa kyseessä, työskentelevätkö rajalla varusmiehet vai kantahenkilökunta, ja toimivatko he jatkuvasti poliisin alaisuudessa vai joissain tilanteissa itsenäisesti?

Aapio: Kantahenkilökuntaa ja varusmiehiä molempia tulee, jatkuvasti poliisin ohjauksessa. Jokaisella sulkupaikalla on myös poliisi paikalla.

Tulevatko kaikille teille sulut ja pitääkö jokaisella rajan ylittävällä olla kirjallinen todistus mukana?

Aapio: Kirjallista todistusta ei ole velvoitettu, mutta lähtökohta on, että se helpottaa ja sujuvoittaa toimintaa. Henkilöpaperit on hyvä olla mukana ja lupa kirjallisena, jotta se on helppo esittää. Sulkupaikkoja tulee tiheästi. Moottoriteiltä poistetaan kaistoja, käytetään liikennemerkkejä, ettei tarvita niin paljon henkilökuntaa. Yhteistyötä Traficomin kanssa sulkupaikoista,

Millaiset sanktiot rajan ylittämisestä?

Kolehmainen: Sakoilla valmiuslain mukaisesti.

Tiedotteen mukaan operaatio sitoo ainakin 700 poliisimiestä ja -naista. Millainen ponnistus tämä on poliisien resursseihin, mistä karsitaan operaation aikana?

Kolehmainen; Poliisi hoitaa tämän tehtävän resurssiensa puolesta parhaansa mukaan. On suunniteltu, että tämä voi sitoa 700 poliisia päivässä, silloin joukkoa on otettava muista tehtävistä. Yhtäältä turvaamme myös hälytyspartioiden toimintakyvyn. Joudumme ottamaan joukkoja näihin kahteen tärkeään tehtävään.

Aapio: Kuuden poliisilaitoksen kanssa on käyty hyvässä yhteistyössä keskusteluja, miten poliiseja toimintaan ohjataan. Sitoutuminen tähän toimintaan on kaikilla laitoksilla ja poliiseilla suurta. Tehtävät suoritetaan myös paikallistasolla, niitä riittää normaalitehtävissäkin.

Miten rahti- ja tavaraliikenne sulun aikana sujuu? Ja miten varmistetaan, ettei rahtiliikenteeltä vaikuttava liikenne ole asiatonta?

Aapio: Käydään läpi kuorma- ja asiakirjojen osalta ja viestitään toimijoille miten tämä toimii heidän osaltaan järkevästi.

Aapio kertoi aiemmin ravintoloiden tehovalvonnoista Helsingissä. Onko tällaista harkinnassa muualla Suomessa?

Kolehmainen: Asetus ravintoloiden osalta on vielä harkinnassa, hallitus ei ole vielä tuonut sitä eduskuntaan, mutta muutoin poliisi valvoo kuten normaalioloissakin ravintolakäyttäytymistä. Sääntelyä ravintoloiden sulkemiseksi ei vielä ole.

Aapio: Helsinki jatkaa ravintoloiden tarkastamista, viime yönä korkeintaan 10 henkeä ollut ravintoloita kohden. Hiljaista on ollut.

Miten arvioitte liikennemäärän rajoituksen myötä? Aiotaanko jokainen auto pysäyttää?

Kolehmainen: Lähtökohta on, että jokaisen pitäisi noudattaa kieltoa. Pysy kotona, vältä lähikontakteja. Nyt ei kannata miettiä, miten kiellon voi kiertää. Jokaisen velvollisuus on osallistua näihin talkoisiin, noudattaa ohjeita ja määräyksiä.

Aapio: Jokainen ajoneuvo ja jokainen henkilö julkisissa kulkuvälineissä pysäytetään ja kysytään, mihin on matkalla.

Onko tiedossa, kuinka paljon muita viranomaisia operaatioon osallistuu?

Kolehmainen: Ei ole, poliisi valmistautuu virka-apupyyntöön, kukin viranomainen arvioi, kuinka paljon virka-apua pystytään antamaan.

Jos henkilö on tällä hetkellä vapaa-ajan asunnollaan, suositellaanko häntä pysymään siellä vai palaamaan kotiin?

Heikinheimo: Hallitus antoi eilen suosituksen kaikille palata kotiinsa Uudellemaalle.

Kuinka valmiina Puolustusvoimat on antamaan apua?

Kolehmainen: Heillä on jo valmistautuminen aloitettu. Uskoisin, että verrattaen nopeasti, kun virka-apupyyntömme on käsitelty.

En kommentoi, puhutaanko päivistä, viikoista tai muista aikamääreistä, koska sen arvio taho, jolta virka-apua pyydetään.

Tarkennuskysymys teiden sulkemiseen: Onko tarkoitus ihan jokainen kärrypolkukin asettaa tarkkailun alle?

Aapio: Lähtökohta on, että tämä on suljettu alue. Poliisi toimii sen tehtävän mukaisesti.

Täsmennyksen täsmennyskysymys: Alkuvaiheessa on tarkoitus valvoa liikennettä hyvin kattavasti - kysytäänkö jokaiselta rajan ylittäjältä, minne matka? Millaisiin ruuhkiin työmatkalaisten on siis varauduttava?

Kolehmainen: Poliisihan tekee tämän käytääntöönpanossa parhaansa. Jokainen ymmärtää sen, että Uudellamaalla on niin paljon pikkuteitä ja kärrypolkuja, ettei absoluuttista sulkua pystytä tekemään.

Aapio: Poliisin harkintavalta on rajattu, pitää vain kontrolloida, että liikkuminen on välttämätöntä. Emme voi päästää yhtä autoa vain ohi ja tarkastaa seuraavaa. Kaikki tarkastetaan.

Kolehmainen: Sääntöjen kiertäminen johtaa sairasvuoteelle. Vetoan kaikkiin, pysy kotona, vältä lähikontakteja, noudata ohjeita.

Tiesuluista, kuinka monta niitä tulee ja pysyvätkö ne paikallaan rajoitusten loppuun asti?

Aapio: Tiesulkuja tulee 30-40, kehittyy sen mukaan mitä on tarpeen ylläpitää.Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja