ParkkiPatelta vedettiin matto alta oikeudessa: Autovuokraamon ei tarvitse käräyttää väärin pysäköineitä asiakkaitaan

Kaikkien aikojen parkkimaksu? Ylöjärveläinen Miika tökkäsi kahdeksan vuotta sitten maksamattomaksi jääneen parkkilipun mittariin 0:40
Kaikkien aikojen parkkimaksu? Ylöjärveläinen Miika tökkäsi 8 vuotta sitten maksamattomaksi jääneen parkkilipun mittariin. Sitten kone ruksutti näytölle suorastaan tähtitieteellisen summan...

Helsingin hovioikeuden mukaan autovuokraamon ei tarvitse luovuttaa asiakkaidensa tietoja yksityiselle pysäköinninvalvontayritykselle perintätoimia varten. 

Yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittavan ParkkiPaten sekä Eurorent-autovuokraamon erimielisyyksiä ratkottiin Helsingin käräjäoikeudessa kesällä 2020.

ParkkiPate oli antanut lukuisia pysäköintivirhemaksuja Eurorentiltä vuokrattujen autojen kuljettajille, mutta ei voinut periä maksuja tietämättä heidän henkilöllisyyttään. Se vaati oikeudessa saada tietoonsa kymmenien eri ajoneuvojen kuljettajien tietoja.

Käräjäoikeus päätti tuolloin, että Eurorentin olisi luovutettava tiedot ParkkiPatelle. Eurorent kuitenkin valitti päätöksestä vedoten muun muassa tietosuoja-asetukseen. Eurorent katsoi, että yksityisyyden suoja sekä henkilötietojen luottamuksellisen periaate olivat vahvempia oikeuksia kuin ParkkiPaten oikeus saada vain muutamien tuhansien eurojen saatavansa perittyä.

Eurorentin mukaan se voisi luovuttaa tietoja ainoastaan siinä tapauksessa, että ParkkiPatella olisi vireillä kanteita sellaisia henkilöitä vastaan, joihin se olisi todistettavasti sopimussuhteessa, mutta koska ParkkiPatella ei ollut tietoa autojen vuokraajien henkilöllisyydestä, ei sillä voinut Eurorentin mukaan olla heihin myöskään sopimussuhdetta.

Näin ollen Eurorent katsoi, ettei sillä ole velvollisuutta luovuttaa tietoja. Se ei myöskään halunnut ottaa riskiä tietosuoja-asetuksen rikkomisen mahdollisesti ankaristakin seuraamuksista.

ParkkiPaten mukaan sen tuli saada pyydetyt tiedot itselleen silläkin perusteella, että vastaavia saatavia tuli jatkuvasti lisää. Se katsoi, että asialla on merkittävää vaikutusta sen liiketoiminnalle. ParkkiPaten mukaan tietojen luovuttaminen ei rikkoisi tietosuoja-asetusta tai olisi muutenkaan kohtuuttoman suuritöistä tai hankalaa. Se vetosi myös asiakirjan esittämiselvollisuuteen.

Näin hovioikeus päätti

Eurorent sai valitusluvan, ja asian käsittely eteni Helsingin hovioikeuteen, joka kumosi käräjäoikeuden päätöksen syyskuun alussa. 

Hovioikeuden mukaan säännöstä asiakirjan esittämisvelvollisuudesta ei ole tarkoitettu etukäteiseen todistelun hankkimiseen tai kartoittamiseen, vaan sitä voidaan soveltaa ainoastaan tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa. Sitä ei siis voi käyttää sen selvittämiseksi, kuka olisi hakijan vastapuoli mahdollisessa tulevassa oikeudenkäynnissä.

Hovioikeus katsoi, että ParkkiPaten vaatimus asiakirjojen luovuttamisesta on hylättävä. Samalla hoviokeus hylkäsi pyynnön asian palauttamisesta käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Lähde: Helsingin hovioikeus

Lue myös:

    Uusimmat