Osa tatuointiväristä hajoaa elimistössä! Tiedosta riskit ennen tatuoinnin ottamista

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes suosittelee kaikkia tatuointia harkitsevia selvittämään tatuoinnin tekijältä, täyttävätkö hänen käyttämänsä tatuointivärit kemikaaliturvallisuusvaatimukset.

Euroopassa on poistettu markkinoilta useita tatuointivärejä, koska ne ovat sisältäneet vaaralliseksi luokiteltuja aineita kuten atsovärejä, aromaattisia amiineja, polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH -yhdisteet) ja raskasmetalleja, kuten nikkeli, lyijy ja kromi.

Euroopassa on löydetty noin 60 terveydelle haitallista tatuointiväriä vuoden 2013 jälkeen. Tukes on ollut yhteydessä useisiin suomalaisiin tatuointivärien maahantuojiin.

Useimmiten suomalaisilla toimijoilla ei ole ollut myynnissä kyseistä erää, joka on todettu terveydelle haitalliseksi. Tukesilla on tiedossa, että kerran toiminnanharjoittaja on vetänyt tatuointivärin pois markkinoilta.

Tatuointivärien koostumus tunnetaan huonosti

Tatuointivärit ovat kemikaaleja, jotka yleensä koostuvat useasta eri aineesta. Tatuointivärissä voidaan käyttää väriaineena erilaisia metallisuoloja tai orgaanisia yhdisteitä. Lisäksi niissä käytetään erilaisia apuaineita kuten liuottimia.

Kansainväliset selvitykset ovat osoittaneet, että tatuointivärien koostumus tunnetaan usein huonosti, ja ne saattavat sisältää terveydelle vaarallisiksi luokiteltuja aineita, muun muassa syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia, lisääntymiselle vaarallisia tai ihoa herkistäviä aineita.

Euroopan komissio selvittää parhaillaan tatuointivärejä koskevan lainsäädännön kehittämistä, koska niitä koskevaa erityislainsäädäntöä ei EU:ssa vielä ole. Tatuointivärejä ja tatuointipalveluja koskevat kuitenkin useat eri laeissa säädetyt velvoitteet.

Tatuoinnissa käytettävät väriaineet ja niiden valmistusaineet kuuluvat kemikaalilainsäädännön piiriin. Valmistaja ja maahantuoja vastaavat ensisijassa siitä, että tatuointiväri ei aiheuta vaaraa kuluttajalle ja että se on kemikaalilainsäädännön vaatimusten mukainen.  

Kuluttajille myytäviksi tai luovutettaviksi tarkoitetuissa tatuointiväreissä on esimerkiksi kiellettyä käyttää syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia kemikaaleja.

Jos tatuointiväri on luokiteltu vaaralliseksi, sen ammattikäyttäjälle pitää toimittaa käyttöturvallisuustiedote, ja kemikaali pitää merkitä ja pakata lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. 

Harkitse, ennen kuin otat tatuoinnin!

Yleensä tatuoinnissa väriaine pysyy ihossa useita kymmeniä vuosia. Tatuointiväristä osa hajoaa elimistössä tai kulkeutuu muualle, kuten imusolmukkeisiin.

Tatuointeja ei suositella alle 18-vuotiaille. Pitkäaikaisaltistumisen haittavaikutuksista on yhä niukasti tietoa, ja toistaiseksi on epäselvää, onko esimerkiksi tatuointien ja ihosyövän välillä yhteyttä. Yleisimpiä tatuointivärien aiheuttamia haittavaikutuksia ovat yliherkkyysreaktiot kuten allergia, ihoärsytys eli punoitus ja turvotus sekä tulehdukset. Tatuointivärit voivat sisältää nikkeliä ja aiheuttaa allergisen reaktion nikkeliallergiselle.

Puutteet tatuointivärien puhtaudessa tai tatuointitoimenpiteen hygieniassa voivat altistaa bakteeri- ja sieni-infektioille tai veriteitse tarttuville virusinfektioille, kuten B- ja C-hepatiitille tai HIV:lle.

Tatuointi vaatii korkeatasoista hygieniaa. Yksityisen henkilön tekemä kotitatuointi voi olla riski, sillä tekijällä ei välttämättä ole tarvittavaa tietoa ja ammattitaitoa tatuoinnista. Käytä ammattitatuoijaa, joka tekee vastuullisia kemikaalivalintoja.

Jos päätät ottaa tatuoinnin, kysy, ovatko tatuoijan käyttämät tatuointivärit testattuja ja turvallisia. Kuluttaja voi pyytää mahdolliset testaustulokset ja sertifikaatit nähtäväksi.


Tukes viettää tänä vuonna Nuoret ja kemikaalit -teemavuotta kemikaaliviestinnässä. 

Tiedot perustuvat Euroopan maiden tekemiin Rapex-ilmoituksiin, joiden avulla Euroopan komissio, jäsenvaltiot sekä eräät muut järjestelmän piiriin kuuluvat maat vaihtavat tietoja muun muassa ihmisten terveydelle vakavaa riskiä aiheuttavista tuotteista. 


Lähde: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Lue myös:

    Uusimmat