Opetushallitus: Kauno joutaa romukoppaan – katso uudet kirjaimet!

Kaunokirjoitus jää historiaan. Suomalaiskoululaiset opetetaan ensi vuoden syksystä alkaen kirjoittamaan ainoastaan tekstauskirjaimilla. Myös numeroon seitsemän palaa viiva.

Opetushallistus on julkistanut suosituksen uusiksi mallikirjaimiksi, numeroiksi ja muiksi merkeiksi. Uudet tekstauskirjaimet on suunnitellut kirjainmuotoilija ja typografi Jarno Lukkarila.

Merkit voidaan ottaa käyttöön 1.8.2016 alkaen uusien opetussuunnitelmien käyttöönoton yhteydessä. 

Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan alkuopetuksessa opetetaan kirjoittamaan jatkossa käsin vain yksillä kirjaimilla – tekstauskirjaimilla. Käsin kirjoittamisen taitoa pidetään edelleen kuitenkin tärkeänä.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen alkuvaiheessa tavoite on ”opastaa oppilasta harjaannuttamaan käsin kirjoittamisen taitoa ja näppäintaitoja” ja ”opetellaan isojen ja pienten tekstauskirjainten piirtämistä sekä niillä kirjoittamista ja näppäintaitoja”. 

Mukana myös vähemmistökielten erikoismerkit

Ensimmäistä kertaa mallikirjaimistot julkaistaan suomalais-ruotsalaisen kirjainten lisäksi myös pohjoissaamen, inarinsaamen, koltansaamen ja romanikielen kirjaimista, joten mallikirjaimistoissa ovat mukana myös saamen kielten ja romanikielen suomalais-ruotsalaisesta kirjaimistosta poikkeavat kirjaimet.

Kirjaimiston uudistamisen yhteydessä toteutuvat myös erityisesti matemaattisten esitysten kannalta toivotut muutokset: numeroon 7 ja kirjaimiin z ja q lisätään poikkiviiva ja pieneen L-kirjaimeen päätekoukku, jotta se erottuu numerosta 1.

Tavoitteena persoonallinen käsiala

Uusien mallikirjainten käytön myötä kehittyy jokaiselle oma persoonallinen käsin kirjoittamisen tapa, käsiala. Enää ei toisella luokalla opetella uudelleen kirjaimia, vaan voidaan jatkaa pidempään kirjainten harjoittelua ja oman kirjoituskäsialan vahvistamista.

Käsin kirjoittaminen vaatii harjaantumista, jotta kirjoitus olisi luettavaa ja sujuvaa. On mahdollista ja luonnollista, että myös kirjoitusnopeuden kasvaessa osa kirjaimista sidostuu toisiin kirjaimiin, mutta sidostamista ei enää tarvitse erikseen opettaa.


Lue myös:

    Uusimmat