Opas vuokranantajalle: Onko vähennysoikeus jo hallussa?

Vuokranantaja, ovatko verotusasiat hanskassa vai kaipaatko kenties apua vähennysoikeuden hahmottamisessa? Lue Suomen Vuokranantajien neuvot!

Jotta voisit vuokranantajana vähentää verotuksessa tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot, pitää sinun tietää, mitkä menot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia ja minä verovuonna vähennykset voidaan tehdä.

Suomen Vuokranantajien kokoamilla neuvoilla pääset jo pitkälle vähennysten ymmärtämisessä, jos asia on sinulle uusi. Lue alla olevat neuvot ja vinkit – kannattaa myös tutustua Verohallinnon omiin sivuihin asiaan perehtyessään.

Vuokratulo verotuksessa

Yksityishenkilön saamia vuokratuloja verotetaan käytännössä aina tuloverolain mukaan. Tuloverolain mukaan vuokratulot ovat pääomatuloja. Myös sijoitusasunnon myynnistä saatava luovutusvoitto verotetaan pääomatulona.

Yhtiövastikkeiden vähentäminen

Jos vuokraat omistamaasi huoneistoa asunto-osakeyhtiössä tai muussa keskinäisessä kiinteistöyhtiössä, perii yhtiö yleensä osakkailta vastikkeita kattaakseen menonsa. Vähennysoikeutesi riippuu siitä, miten taloyhtiö käsittelee vastikkeet kirjanpidossaan. Tarkista kirjanpitokäsittely tarvittaessa isännöitsijältä.

Jos taloyhtiö tulouttaa vastikkeet tuloslaskelmallaan, vuokranantaja voi vähentää maksamansa vastikkeet vuokratuloista. Rahastoituja vastikkeita ei kuitenkaan voida vähentää vuokratulosta. Niiden kun katsotaan lisäävän osakkeiden hankintamenoa.

Yleensä hoitovastikkeet tuloutetaan. Hoitovastikkeita peritään yhtiön vuotuisten kulujen kattamiseksi. Esimerkiksi isoja korjaushankkeita varten perittyjä vastikkeita saatetaan rahastoida yhtiön taseeseen. Tällöin vastikkeet eivät ole vuokratulosta vähennyskelpoisia. Rahastoituja vastikkeita peritään kyllä usein pääoma- tai rahoitusvastikkeen nimellä, mutta vähennysoikeuden kannalta ratkaisevaa ei kuitenkaan ole se, millä nimellä vastiketta kutsutaan, vaan tapa, millä se käsitellään kirjanpidossa.

Remonttikulujen vähentäminen

Jos remontti on taloyhtiön teettämä, remonttikulut peritään osakkailta vastikkeina ja vähennysoikeus toteutetaan kuten yllä.

Teetätkö itse huoneistoosi remontin? Onko se vuosikorjaus vai perusparannus? Tästä riippuu vähennysoikeutesi silloin, kun osakas teettää remontin itse.

Vuosikorjauksella asumisen jälkiä lähinnä siistitään pintaremontilla eikä asunnon arvo nouse pintamateriaalien laadun kohoamisen johdosta. Vuosikorjausmenot ovat vähennettävissä vuokratuloista sinä vuonna, kun ne maksetaan.

Perusparannusmenoja ei voida vähentää vuokratuloista kerralla, vaan vuotuisina tasapoistoina kymmenen vuoden aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että remontin kustannus jaetaan kymmeneen yhtä suureen erään ja yksi erä vähennetään vuokratulosta vuosittain.

Remonttien jako laadultaan perusparannus- tai vuosikorjausremontteihin ei ole aina selvä. Aiheesta löytyvään ohjeistukseen kannattaa tutustua esimerkiksi Verohallinnon internetsivuilla. Joskus on nimittäin merkitystä silläkin, onko remontti aloitettu vuokrasuhteen aikana vai tilanteessa, jossa asunnossa ei ole vielä ollut vuokralaisia.

Poistot

Jos jokin meno vaikuttaa tuloa kerryttävästi useamman vuoden aikana, sitä ei voida vähentää kuluna heti maksuvuonna, vaan pidemmän ajan kuluessa poistoina. Kun vuokrattava huoneisto sijaitsee asunto-osakeyhtiössä, ei osakas omista rakennusta – siksi rakennuspoistot tekee taloyhtiö. Osakkeesta ei ole sallittua tehdä poistoja.

Jos asunto vuokrataan kalustettuna, on vuokranantajalla oikeus tehdä poistoja kalusteiden hankintamenosta. Silloin, jos todellista hankintamenoa ei voida selvittää esimerkiksi kuittien ollessa kateissa, voidaan tehdä kaavamainen vähennys.

Muut vuokratuloon kohdistuvat vähennykset

Jos vuokranantaja maksaa vuokralaisen puolesta muita menoja, kuten sähkö- tai vesimaksun, ovat myös nämä kulut vähennyskelpoisia. Jos vuokria joudutaan perimään oikeusteitse, oikeudenkäyntikulutkin ovat vähennyskelpoisia.

Vuokralaisen vaihtuessa voidaan vähentää esimerkiksi vuokravälittäjän palkkio ja ilmoituskulut. Kun sijoitustarkoituksessa hankittu asunto on rahoitettu velkarahalla, korkokulut ovat vähennyskelpoisia pääomatuloista.

(MTV LIFESTYLE)

Lue myös:

    Uusimmat