Nykyaikainen takka lämmittää myös suihkuveden

Fossiiliset energiamuodot ovat historiaa Vantaan Asuntomessujen pientalojen lämmityksessä. 

Vantaan Asuntomessuilla energiatehokas rakentaminen näkyy sekä rakennusmateriaaleissa, käytetyissä tekniikoissa että taloihin valituissa lämmitysratkaisuissa.


Kaukolämmön sijaan kaksi kolmasosaa pientalojen rakennuttajista on valinnut uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntävän lämmitysmuodon, kuten maalämmön,
aurinkoenergian tai tulisijalämmityksen. Monissa taloissa on käytössä kaksi rinnakkaista lämmitysjärjestelmää.

– Lämmitysjärjestelmä on yksi suurimmista kustannuseristä pientaloa rakennettaessa. Se on lähes yhtä suuri investointi kuin perustusten rakentaminen. Tulisijalla lämmittäminen auttaa kuitenkin jatkossa säästämään lämmityskuluissa. Samalla se lisää kotitalouksien omavaraisuutta lämmöntuotannossa ja yhteiskunnan huoltovarmuutta, kertoo Tulikiven toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen.

Uudessa hallitusohjelmassa yhdeksi tavoitteeksi on nostettu energiantuotannon omavaraisuuden nostaminen yli 55 prosenttiin 2020-luvulla. Bioenergian ja muun uusiutuvan, päästöttömän energian osuus halutaan nostaa yli 50 prosenttiin. Sillä korvataan muun muassa tuontiöljyn ja hiilen käyttöä energiantuotannossa. Puun käytön ja metsätalouden osuutta halutaan myös kasvattaa.

Puolet lämmöstä ilman loputonta puusavottaa

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toteuttaman Lämpö ja tulisija -tutkimuksen mukaan varaavalla takalla voi tuottaa jopa puolet pientalon tarvitsemasta lämmöstä ilman että sisäilma lämpenee liikaa. Monet varaavat tulisijat voi liittää osaksi hybridilämmitysjärjestelmää, jolloin tulisijan tuottaman lämmön voi hyödyntää joko käyttöveden lämmitykseen tai vesikiertoiseen lattialämmitykseen.

– Ikkunalautojen välissä ei ole enää lunta. Energiatehokkaan rakentamisen yleistyessä tulisijalämmitys ei edellytä enää jatkuvaa halkojen hakkuuta tai suuria halkopinoja pihan perälle. Matala- ja passiivienergiataloissa tarvittavat puumäärät ovat varsin pieniä. Yhdellä lämmityksellä varaava takka luovuttaa lämpöä jopa 24–36 tunnin ajan, Vauhkonen toteaa.

Lämmitykseen tarvittava puumäärä riippuu rakennuksen energiatehokkuudesta: Passiivitalossa varaavalla tulisijalla voi tuottaa 50 prosenttia rakennuksen lämmöntarpeesta niin, että polttopuuta kuluu 2,3 pinokuutiometriä** vuodessa. Vanhassa peruskorjaamattomassa rakennuksessa varaavalla takalla voi tuottaa 57 prosenttia tarvitusta lämpöenergiasta, jolloin polttopuuta kuluu 14,1 pinokuutiometriä/vuosi.

Lue myös:

    Uusimmat