Naiset ovat miehiä sosiaalisempia verkossa

Soneran trenditutkimus 2010 osoittaa, että naiset ovat uuden tekniikan ja viestintäpalveluiden käyttäjinä ennakkoluulojen vastaisesti miehiä edellä erityisesti sosiaalisen median hyödyntäjinä.

Matkapuhelimet ja tietokoneet ovat yhä keskeisempiä tavoitettavuutemme ja yhteyksiemme kannalta. Tutkimuksen mukaan 60 % suomalaisista ei ollut viikkoon sammuttanut matkapuhelintaan tai ollut ilman internet-yhteyttä. Naiset ovat innokkaimpia päivittämään Facebook-tilaansa sekä lähettämään tekstiviestejä ja sähköposteja.

Vuonna 2010 noin 80 prosenttia naisista ja 75 prosenttia miehistä tarvitsee Internet-yhteyttä voidakseen hoitaa työnsä. 63 prosenttia naisista lähettää tekstiviestejä joka päivä ja 61 prosenttia lähettää päivittäin sähköpostia. Vastaavat luvut miesten joukossa ovat 48 prosenttia ja 58 prosenttia.

- Miehet toisaalta pitävät Internet-yhteyttä naisia tärkeämpänä myös vapaa-aikana ja lomalla, ja miehet ovat naisia ahkerampia mobiili-internetin käyttäjä. Miesten teknistä suuntautumista kuvastaa myös se, että heillä oli pidempiä toivomuslistoja seuraavan matkapuhelimen ominaisuuksista, sanoo tutkimuspäällikkö Jesse Broman Soneralta.

Sosiaalinen media kiinnostaa enemmän naisia

Keskivertopäivän aikana 27 prosenttia naisista päivittää tilaansa sosiaalisilla sivustoilla kuten Facebookissa, kun taas miehistä sen tekee vain 15 prosenttia. Naiset kommentoivat miehiä huomattavasti useammin muiden tiloja sosiaalisessa mediassa. Naiset myös kirjoittavat ja kommentoivat blogeja miehiä useammin.

Naiset kokevat miehiäkin voimakkaammin nykyaikaisten viestintäpalveluiden hyödyt. Jopa 98 % naisista katsoi palveluiden helpottavan (eikä hankaloittavan) elämää ja 87 % mielestä matkapuhelin ja internet vähentävät yksinäisyyttä elämässä. Miehillä vastaavat luvut olivat 96 % ja 83 %.

Mitä seuraavista teet joka päivä?

Soitan matkapuhelimella naiset 74 % miehet 77 %

Lähetän tekstiviestejä naiset 63 % miehet 48 %

Lähetän sähköpostia naiset 61 % miehet 58 %

Päivitän statustietoni sosiaalisessamediassa esim: Facebook naiset 27 % miehet 15 %

Kommentoin statuksia sosiaalisessa mediassa naiset 27 % miehet 11 %

Chattaan naiset 18 % miehet 18 %

Soitan lankapuhelimella naiset 5 % miehet 6 %

Kommentoin blogeja naiset 5 % miehet 2 %

Kirjoitan blogeja naiset 5 % miehet 2 %

Linkitän kirjoituksiin, kuviin tai videoihinsosiaalisessa mediassa/blogeissa naiset 4 % miehet 3 %

Soitan tietokoneen avulla naiset 5 % miehet 7 %

Tietoa tutkimuksesta: Tutkimus on toteutettu yhteistyössä tutkimusyhtiö United Mindsin kanssa syys-lokakuussa 2009 Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Liettuassa ja Kazakstanissa. Tutkimus toteutettiin pohjoismaissa sähköpostilomakkeella ja Liettuassa puhelinhaastatteluina. Yhteensä haastatteluja tehtiin 10 728. Vastaajat ovat edustava otos kunkin maan kansalaisista iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan.

Koonti: MTV3-Helmi
Kuvat: Shutterstock.

Lue myös:

    Uusimmat