Näin Wolt maksaa läheteille: Uusi maksumalli suututtaa kuskeja läpinäkymättömyydellä

Wolt-lähetti Solomon kertoo, miten lähettien palkkiot ovat laskeneet 1:31
MTV Uutiset haastatteli kokopäiväisesti Wolt-kuriirina toimivaa Solomonia, joka kertoo tulojensa pahimmillaan puoliintuneen Woltin uudistaessa maksuperiaatteitaan.

Usea Wolt-lähetti kokee tulotasonsa muuttuneen uuden palkkiomallin myötä. Heitä häiritsee myös epäselvyys siitä, millä perusteella kulloisenkin lähetyksen hinta määräytyy.

Aiemmin kullakin lähetyksellä oli taattu perushinta, jonka kuriiri sai jokaisesta toimitusta lähetyksestä. Päälle tulivat kilometrikorvaukset pidemmistä toimituksista. 

Nykyään tällaista järjestelyä ei ole, vaan kuljettaja saa puhelimeensa tarjouksen kuljetuksesta ja tiedon palkkiosta, jonka Wolt tästä kuljetuksesta maksaa. Asia selviää MTV Uutisten näkemästä sopimuksesta.

Ennen kuljetustoimeksiannon hyväksymistä tai hylkäämistä Lähettikumppani voi nähdä kyseisestä kuljetustoimeksiannosta tarjottavan palkkion. Uusi palkkiomalli huomioi aiempaa paremmin kuljetustoimeksiannon suorittamiseksi vaadittavan todellisen työn. Tähän sisältyy esimerkiksi etäisyys, sääolosuhteet, kuljetuksen koko, kauppiaan sijainti ja vuorokaudenaika, Woltin nykyään voimassa olevasta kuljetuspalkkiosopimuksesta selviää.

– Tekijöiden vaihtelevasta luonteesta johtuen Lähettikumppaneille ei yksilöidä erikseen kuljetustoimeksiannosta tarjottavaan palkkioon liittyviä kulloisiakin parametrejä ja/tai parametrien muutoksia, mutta Lähettikumppaneilla on aina mahdollisuus nähdä kuljetustoimeksiannosta tarjottava palkkio ennen kuljetustoimeksiannon hyväksymistä tai hylkäämistä, sopimus jatkuu.

Tuloksena on se, että Wolt-lähetit eivät pysty päättelemään, minkä tekijöiden perusteella palkkio suuruus on määräytynyt. Tämä läpinäkymättömyys on johtanut mielipahaan ja epäilyksiin siitä, onko palkkioita haluttu laskea ”konepellin alla”.

Uudistuksessa tapahtui myös muita muutoksia, kuten se, että odotusajasta ravintolan luona ei makseta lisäkorvausta, mutta sen sijaan palkkioon sisältyy nykyään myös korvaus matkasta ravintolaan noutamaan lähetys. Matkan pituutta mitataan jatkossa Woltin mukaan linnuntien sijaan arvioidun ajoetäisyyden mukaan. Palkkioiden laskemisessa kerrotaan käytettävän koneoppimista. 

Lähetti: Surkea hinta pakko hyväksyä selviytyäkseen

Usea Wolt-lähetti on näyttänyt MTV Uutisilleen palkkioidensa kehitystä uudistuksen molemmin puolin. Palkkiokuiteissa näkyy nykyään aiemmin voimassa olleen neljän euron takuukorvauksen alittavia palkkioita. Moni kokee, että saman tulotason saavuttaakseen nykyään tulee toimittaa enemmän lähetyksiä ja ajaa pidempiä matkoja kuin aiemmin. Samalla polttoainekulut ja hintataso yleisesti jatkaa kasvuaan.

– Käytännössä läheteillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä surkea hinta selviytyäkseen, eräs lähetti kertoo MTV Uutisille.

Eräs MTV Uutisten haastattelema Wolt-kuljettaja kertoo, että vaikka kuriiri ei ottaisi töitä vastaan kohtuuttomin ehdoin, ottaa sen aina vastaan joku muu kokemattomampi tai epätoivoisessa tilanteessa oleva. Monet Woltin lähetit ovat maahanmuuttajia, joilla ei välttämättä ole työllistymisen vaatimaa kielitaitoa.

– Minulla ei ole muita vaihtoehtoja. Jos minulla olisi jokin toinen tehtävä, minä tekisin sitä ja jättäisin Woltin. Mutta minä en saa muuta työtä, eräs haastateltu lähetti kertoo.

Wolt-lähetin mukaan yhtiössä tapahtui käänne huonompaan Yhdysvaltoihin myynnin jälkeen 3:12
Wolt-lähetti al-Hasanin mukaan yhtiössä tapahtui käänne huonompaan Yhdysvaltoihin myynnin jälkeen.

Ruokalähettien edustaja: Teimme Wolt-perustajista miljonäärejä, nyt he tekevät meistä köyhempiä

Palvelualojen ammattiliitto Pamin ruokalähettien osaston puheenjohtaja Papy Nkunda kertoo, että heidän näkökulmastaan lähetit työskentelevät kohtuuttomissa olosuhteissa. 100 euron päivätuottoja varten pitää hänen mukaansa tehdä töitä kellon ympäri tai enemmän. Auton polttoaine- ja kunnossapitokulut vievät suuren osan tuloista. Koska Wolt-kuljettajat ovat yrittäjiä, joutuvat he hoitamaan tuloistaan myös mahdolliset eläkemaksut ja muut kulut. Esimerkiksi sairauslomansa palkan he joutuvat maksamaan omasta pussistaan.

– Wolt ei koskaan epäröi pusertaa meiltä rahaa ja manipuloida meitä, huolimatta uhrauksistamme Venäjän ja Ukrainan sodan vaikeina hetkinä ja covid-19-pandemian aikana, joilla pystyimme tekemään heistä miljonäärejä. He päättivät maksaa meille tekemällä meistä köyhempiä, Nkunda tylyttää.

Woltin perustajiin kuuluva toimitusjohtaja Mikko ”Miki” Kuusi nousi viime vuoden eniten tienanneeksi suomalaiseksi 79,5 miljoonan euron tuloillaan. Taustalla on Woltin myynti amerikkalaiselle Doordashille. 

Nkunda nostaa erikseen esille sen, että polttoainehintojen noustessa ei yritys ole huomioinut lähettien kustannusten kasvua. Lähettien keskuudessa on myös epäluuloa sitä kohtaan, merkitseekö sovellus toimitusten kilometrit oikein vai alakanttiin.

– Monet ovat huolissaan tulevasta ja yrittävät etsiä muita töitä, hän kertoo.

Woltin maajohtaja avaa yhtiön uutta palkkiomallia – "Peiliin katsomisen paikka" 3:18
Woltin maajohtaja avaa yhtiön uutta palkkiomallia – "Peiliin katsomisen paikka".

Wolt: Uudistuksella tavoiteltu avoimuutta ja loogisuutta

Woltin operatiivinen johtaja Lauri Hallavo sanoo, että palkkiojärjestelmän uudistuksen yksi tavoitteista on ollut läpinäkyvyyttä ja avoimuutta.

– Palkkion esittäminen kokonaisuudessaan etukäteen helpottaa vertailun tekemistä ja päätöksentekoa siitä, mitkä keikat lähettikumppani haluaa hyväksyä ja mitkä hylätä. Haluamme, että lähetti voi tehdä tietoisen päätöksen kunkin hänelle tarjotun toimeksiannon hyväksymisestä nopeasti ja helposti, minkä vuoksi lähettikumppanisovellus esittää toimeksiannosta tarjotun palkkion ilman erillisiä erittelyitä, hän sanoo sähköpostitse.

Woltin sopimuksessa viitataan ”todellisen työn” parempi huomioiminen. Kysymykseen siitä, onko uudistuksella haluttu laskea joidenkin toimitusten palkkioita, Hallavo kertoo, että osassa toimeksiannoista kustannusrakenne ei Woltin näkökulmasta ollut looginen.

– Esimerkkinä tällaisesta toimeksiannosta olivat esimerkiksi niin kutsutut niputetut kuljetukset, joiden yhteydessä lähettikumppanille maksettiin etäisyyskorvaus useampaan kertaan kuin hän oikeasti kulki matkan, Hallavo kertoo.

Aiemmin Woltin materiaali läheteille markkinoi näitä niputettuja kuljetuksia tapana maksimoida tulot, kun kuljetuspalkkio ravintolasta asiakkaalle lasketaan jokaisen asiakkaan kohdalla erikseen, riippumatta tosiasiallisesti ajomatkasta.

– Kuten näet, etäisyys kerrotaan ravintolasta kuhunkin pudotuspisteeseen eikä ensimmäisestä pudotuspisteestä toiseen. Näin voit maksimoida tulosi niputetuissa tehtävissä, sillä voit suorittaa kaksi tehtävää ajassa, joka kuluu kahden tehtävän suorittamiseen, MTV:n haltuunsa saamassa vapaasti suomennetussa Woltin asiakirjassa joidenkin vuosien takaa kerrotaan.

Nyt Wolt on päättänyt muuttaa tätä järjestelmää, kertomansa mukaan pitääkseen huolta, että kaikkien lähetysten toimittamisesta tulisi läheteille kannattavaa kuljetusmatkasta riippumatta.

Wolt on viestinnässään sanonut, ettei sen tarkoituksena ole ollut pienentää lähettien palkkioita, vaan tehdä niistä tasapuolisempia. Sen mukaan lähettikumppanien keskimääräisessä laskutuksessa on tapahtunut vain hyvin pieniä muutoksia uudistuksen myötä.

Hän sanoo ymmärtävänsä, että osa läheteistä on ollut uudistukseen tyytymättömiä, mutta Woltin saaneen läheteiltä myös paljon positiivista palautetta sujuvamman työnteon ja päätöksenteon vuoksi.

Ei vapaapäiviä 6:32
Ei vapaapäiviä – espoolainen Solomon on toiminut useita vuosia Woltin ruokalähettinä. Hän tekee töitä usein vähintään 70 tuntia viikossa. Vapaapäiviin ei ole varaa. Ovatko ruokalähetit kumppaneita, yrittäjiä vai työntekijöitä? Miksi ruokalähettien asemaan ei saada selvyyttä ja millaista on elättää viisilapsista perhettä lähetin ansioilla?

Lue myös:

    Uusimmat