Näin monta lasta suomalaiset keskimäärin haluaisivat – pandemia ja Ukrainan sota eivät ole vaikuttaneet enemmistön toiveisiin

Maailmaa vauvan silmin 1:45
KATSO MYÖS: Miltä maailma näyttää vauvan silmin?

Pandemia tai Ukrainan sota eivät ole juurikaan vaikuttaneet lastensaannin toiveisiin tai aikeisiin.

Suomalaiset 20–45-vuotiaat pitävät itselleen ihanteellisena lapsilukuna noin kahta lasta, ilmenee Eurobarometrien ja Väestöliiton Perhebarometrikyselyistä.

Ensimmäisenä 2000-luvun vuosikymmenenä lapsia haluttiin Suomessa keskimäärin 2,3. Ihanne laski 2010-luvulla. Vuonna 2022 toivottu lapsikulu ei kuitenkaan enää laske ja se on kohonnut suhteessa vuoden 2018 kyselyyn.

Nollaa lasta ihanteenaan piti ihanteenaan nyt noin 15 prosenttia vastanneista, eli suunnilleen yhtä moni kuin vuonna 2015.

Naisten ja miesten välillä aiemmissa Perhebarometreissä havaittu ero ihanteellisissa lapsiluvuissa näyttää kaventuneen lähes olemattomaksi alle 35-vuotiailla. Aiemmin tässä ikäryhmässä naiset halusivat isompaa lapsilukua kuin miehet.

Sota ja pandemia puntariin

Nyt tutkittiin Suomessa ensi kertaa edustavilla aineistoilla, miten väestö kokee koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan vaikuttaneen lapsilukutoiveisiinsa tai lastensaannin ajoittamiseen.

Enemmistö vastaajista katsoi elokuussa 2022, ettei pandemia tai Ukrainan sota ole vaikuttanut heidän lastensaantitoiveisiinsa tai -aikeisiinsa. Noin viiden prosentin kohdalla koronapandemia alensi ja noin viiden prosentin kohdalla se vahvisti toivetta lastensaannista.

Ukrainan sota lisäsi niin ikään viiden prosentin lastensaantitoiveita, mutta alensi hieman useamman, noin joka kymmenennen lapsia koskevia toiveita tai aikeita.

Koulutuksella ja uskonnollisuudella vaikutusta

Keskimääräistä pienempää lapsilukua pitävät ihanteena korkeintaan perusasteen koulutuksen suorittaneet, kaupunkien ydinalueilla asuvat, ne, jotka eivät ole parisuhteessa ja ne, jotka eivät koe olevansa lainkaan uskonnollisia.

Muita enemmän lapsia toivovat vastaavasti korkeimmin koulutetut, maaseudulla asuvat, parisuhteessa elävät ja itsensä uskonnollisiksi kokevat.

Lasten tekoa lykkääviin syihin lukeutuu huoli lapsen tulevaisuudesta ilmastonmuutoksen takia.

Nollaa lasta ihanteenaan pitävien tärkein syy olla hankkimatta lapsia on se, etteivät he vain halua saada lapsia.

Vuoden 2022 syntyvyysluvut uhkaavat jäädä Suomessa ennätyksellisen alhaisiksi. Viime marraskuuhun päättyneen 12 kuukauden kokonaishedelmällisyysluvun ennakoidaan olevan 1,33.

Lue myös:

    Uusimmat