MTV:n selvitys: Ihmiskaupasta epäilty Veijo Baltzar on saanut yli 600 000 euroa avustuksia – tukijoiden joukossa opetus- ja kulttuuriministeriö, EU, Koneen säätiö sekä RAY

MTV kävi Veijo Baltzarin talolla - kirjailijaa epäillään törkeästä ihmiskaupasta 1:45
Video: MTV kävi Veijo Baltzarin talolla.

Veijo Baltzar ja hänen luotsaamansa luovan kulttuurin yhdistys Drom ry ovat saaneet avustuksia eri tahoilta yhteensä yli 600 000 euron* edestä viimeisen kymmenen vuoden aikana, selviää MTV Uutisten tekemästä selvityksestä. Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Humanistiselle ammattikorkeakoululle erityisavustusta 180 000 euroa Baltzarin metodia käsittelevään tutkimushankkeeseen.

MTV Uutiset pyysi eri tahoilta tietoja siitä, paljonko Veijo Baltzarin johtamalle Drom-yhdistykselle, Baltzarille ja hänen muille projekteilleen on myönnetty apurahoja viime vuosina.

Tässä ovat  Veijo Baltzarin suurimmat rahoittajat – avustuksia lähes 650 000 euroa 6:13

Selvityksessä ilmenee, että lukuisat eri tahot ovat tukeneet Baltzarin kulttuurihankkeita suurilla summilla. Yhteensä Baltzar on saanut avustuksia viimeisen kymmenen vuoden aikana ainakin 643 867 euron edestä.

Suurimpia rahoittajia ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, Euroopan unioni ja Taiteen edistämiskeskus. 

MTV Uutiset keräsi tietoja Veijo Baltzarin ja hänen johtaman Drom-yhdistyksen saamista avustuksista kymmenen vuoden aikana. 

Kirjailija ja teatteriohjaaja Baltzar vangittiin viime viikolla epäiltynä törkeästä ihmiskaupasta. Viime sunnuntaina Helsingin Sanomat kertoi laajassa jutussaan Baltzarin manipuloineen ja käyttäytyneen epäasiallisesti teatteriyhteisönsä nuoria naisnäyttelijöitä kohtaan vuosien ajan.

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä lähes 200 000 euroa

Drom ry on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuodesta 2010 lähtien viisi erityisavustusta ja yhden yleisavustuksen vuodelle 2014.

Yhteenlaskettu avustussumma OKM:stä Drom ry:lle on vuosilta 2010–2019 on noin 166 000 euroa.

Lisäksi Baltzarin avustajan Sederholm Consulting Agency-konsulttitoimistolle on myönnetty erityisavustuksena Veijo Baltzaria koskevaan kulttuurivientihankkeeseen 25 000 euroa vuonna 2019.

Kaiken kaikkiaan Baltzar tai hänen yhdistyksensä ovat saaneet vuosien 2009–2019 aikana avustuksia opetus- ja kulttuuriministeriöstä 196 000 euron edestä.

Vuodelle 2020 Drom ry on hakenut toiminta-avustusta yhteensä 50 000 euroa.

Taiteen edistämiskeskukselta noin 80 000 euroa

Taiteen edistämiskeskuksesta on myönnetty Drom ry:lle yhteensä noin 80 000 euroa vuosina 2015–2019.Vuonna 2019 on myönnetty 15 000 euroa yleisavustuksena.

Lisäksi Baltzarille on myönnetty vuoden 2017 alusta valtion ylimääräinen taiteilijaeläke, jonka suuruus on 1 363,50 euroa kuukaudessa.

Taiteen edistämiskeskuksen avustuksella saadaan kattaa kuluja koko toiminnasta eli yleiskulujen lisäksi kuluja teatteritoiminnasta, konserteista, näyttelytoiminnasta, residenssitoiminnasta sekä muista hankkeista.

Baltzar-metodille 180 000 euron tuet

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Humanistiselle ammattikorkeakoululle vuonna 2011 erityisavustusta 180 000 euroa kulttuurienvälisen kokemuspohjaisen pedagogiikan mallinnus- ja tutkimushankkeeseen.

Drom ry kutsuu opetusmetodia myös nimellä Baltzar-metodi.

Kulttuurienvälisen kokemuspohjaisen pedagogiikan tutkimus- ja mallinnushankkeella pyrittiin selvittämään, löytyykö siitä aineksia kasvatus- ja koulutusjärjestelmän uudistamiseen monikulttuurisuuden haasteiden näkökulmasta ja voisiko sen perustalle rakentaa korkeakoulutasoista koulutusta.

Hankkeen lopputuloksena todettiin, että kokemuspohjaisessa pedagogiikassa ei ollut aineksia korkeakoulutasoiseksi koulutukseksi ja se sisälsi selkeitä ristiriitoja Humanistisen ammattikorkeakoulun pedagogisten ja opettajan yleisten ammattieettisten lähtökohtien kanssa.

Kokemuspohjaisen pedagogiikan kehittämistä tai rahoittamista ei jatkettu Humanistisessa ammattikorkeakoulussa.

Kulttuurirahastolta henkilökohtaista avustusta

Suomen kulttuurirahastolta Baltzar on saanut vuosien 2009–2019 aikana avustuksia yhteensä 21 500 euroa.

Vuonna 2018 Uudenmaan rahasto myönsi Veijo Baltzarille 6 000 euron avustuksen Sodassa ja rakkaudessa-romaaniin pohjautuvan elokuvakäsikirjoituksen jatkokehittelyyn.

Vuonna 2013 keskusrahasto myönsi hänelle 4 000 euroa kuvataidenäyttelyn teosten valmisteluun.            

Lisäksi Baltzarin perustama Kansainvälinen Mustalaiskirjailijaliitto IRWA sai vuonna 2019 keskusrahastolta liikkuvuusapurahana 3 500 euroa Mustalaispaviljongin järjestämiseen Frankfurtin kirjamessuilla ja 8 000 euroa Suomen mustalaistaiteen historia -teoksen toteuttamiseen.

Luovan kulttuurin yhdistys Drom ry ei ole saanut Kulttuurirahaston apurahoja.

Rahoittajina monia muitakin tahoja

Drom ry:tä ovat rahoittaneet valtion lisäksi useat eri tahot.

Yhdistys on saanut kohdeavustuksia vuosittain eri hankkeisiin muun muassa Helsingin kaupungilta, RAY:lta ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAlta sekä Euroopan unionilta.

Helsingin kaupunki on vuosien 2010–2019 aikana tukenut Veijo Baltzarin johtamaa Drom-yhdistystä yhteensä 16 500 eurolla. Ne koostuvat kohdeavustuksista sekä taide- ja kulttuuriavustuksista.

Vuonna 2019 Helsingin kaupunki päätti periä aiempana vuonna myönnetyn taide- ja kulttuuriavustuksen takaisin. Takaisinperintäpäätös tehtiin ennen kuin Baltzarin ihmiskauppaan liittyvät rikosepäilyt tulivat julki.

Euroopan unioni myönsi vuonna 2016 Mirandan silmin-kiertueen kuluihin yhteensä 100 000 euroa.

Koneen säätiö myönsi Drom ry:lle joulukuussa 2017 yhteensä 20 000 euron apurahan suomalaisten ja pohjoismaisten mustalaistaiteilijoiden lahjakkuutta, ammatillista kehittymistä sekä mustalaistaiteen tunnettavuutta edistävälle Nordic Roma Artist Platform-hankkeelle.

*Juttuun korjattu 2.12. klo 11:08 virheellinen tieto Kansan sivistysrahaston avustusten suuruudesta. Artikkelissa luki aiemmin virheellisesti, että Kansan sivistysrahasto olisi tukenut Baltzarin toimintaa 183 500 eurolla. Oikea summa on 3 500 euroa. Tämä muuttaa myös kokonaisavustus summaa, joka muuttuu 823 867 eurosta 643 867 euroon. 

* Juttuun korjattu 3.12. klo 9:28 Mustalaiskirjailijaliitto IRWA:lle apurahan myöntövuodeksi 2019. Aiemmin jutussa luki virheellisesti myöntövuoden olevan 2013. 

Lue myös:

    Uusimmat