Miten ennakointivelvollisuus muuttaa autoilua? Uuteen tieliikennelakiin enää 10 päivää

Tiedätkö, mitä uudessa tieliikennelaissa oleva"vähimmäisnopeus"oikeasti tarkoittaa? 1:16
Tiedätkö, mitä uudessa tieliikennelaissa oleva vähimmäisnopeus oikeasti tarkoittaa?

Uusi tieliikennelaki astuu voimaan kesäkuun ensimmäisenä päivänä eli jo kymmenen päivän päästä. Suurin osa arkisista liikennesäännöistä säilyy ennallaan, mutta joitain muutoksiakin tulee. Sääntöjen lisäksi myös lain periaatteet päivitettiin.

Liikenteessä ei pysty kontrolloimaan jokaista tilannetta etukäteen asetetuilla säännöillä. Tieliikennelaissa onkin pykälien lisäksi periaatteita, jotka ohjaavat tienkäyttäjiä yleisemmällä tasolla.

Liikenneturvan kevättalvella tekemässä kyselyssä kartoitettiin sitä, miten tärkeiksi tieliikennelain yleiset periaatteet koetaan. Tärkeimpänä pidettiin velvollisuutta auttaa onnettomuustilanteessa sekä huolellisuus- ja varovaisuusvelvoitetta. Kolmanneksi tärkeimmäksi koettiin ennakointivelvollisuus.

Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen on iloinen siitä, että ennakointivelvoite on kirjattu lakiin.

– Ennakointi on vallitsevien olosuhteiden ja tilanteen huomioon ottamista, riskien tunnistamista ja niiden välttämistä omaa toimintaa muuttamalla. Ennakointivelvoite vie turvallisen liikkumisen askeleen pidemmälle: Itsensä lisäksi tienkäyttäjää velvoitetaan ottamaan myös muut liikkujat huomioon, Tarvainen toteaa.

Ennakointivelvollisuuden myötä tienkäyttäjän on siis huomioitava laajasti niitä tekijöitä, joilla hän voi estää onnettomuuksia. Myös toisen tekemään virheeseen tulee valmistautua. Esimerkiksi koulun lähellä pitää varautua lasten yllättäviinkin liikkeisiin. Jos taas tienkäyttäjällä on esimerkiksi paikallistuntemusta liittyvää erityistietämystä, otetaan nämäkin seikat huomioon ennakointivelvollisuutta arvioitaessa.

Käytännön ennakointi koetaan hankalaksi

Liikenneturvan kyselyyn vastanneet arvioivat ennakointivelvollisuuden ylivoimaisesti hankalimmaksi periaatteeksi noudattaa käytännössä.

Liikenneturvan kysely viime vuoden joulukuussa kertoo, että kuljettajista moni ennakoi jo ihan sujuvasti. Yli kaksi kolmesta kokee, että liikenteessä itselle on helppoa luopua omista ”oikeuksista”, jos se sujuvoittaa muiden liikkumista.

– Ennakointi voi terminä kuulostaa joistain vähän vieraammalta. Liikennetilanteita ennakoidaan hyvin pitkälle ottamalla omassa kulussa huomioon olosuhteet ja toiset tienkäyttäjät sekä havainnoimalla aktiivisesti, Tarvainen tiivistää.

Lähde: Liikenneturva

Lue myös:

    Uusimmat