Metsä Group kasvatti tulostaan ja liikevaihtoaan – puu, sellu ja kartonki tekivät ennätystulokset

Metsäteollisuus ja ilmastopaneeli eri linjoilla metsähakkuista 9:44
Katso myös Uutisaamun keskustelu: Metsäteollisuus ja ilmastopaneeli eri linjoilla metsähakkuista

Metsäyhtiö Metsä Groupin vertailukelpoinen liiketulos kasvoi loka-joulukuussa 311 miljoonaan euroon edellisvuoden 220 miljoonasta. Liikevaihto kasvoi yli 11 prosenttia 1,741 miljardiin euroon.

Pääjohtaja Ilkka Hämälä kuvaili tiedotteessa vuotta 2022 erittäin vahvaksi. Tuotteiden kysyntä oli vahvaa kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Hämälän mukaan metsäteollisuuden hyvä suhdanne loi edellytyksen vahvalle puun kysynnälle kaikissa puutavaralajeissa.

– Vuonna 2021 alkanut poikkeuksellinen sahatavarasuhdanne jatkui vuoden 2022 loppupuolelle saakka, jolloin kysyntä alkoi laantua rakennusteollisuuden aktiviteetin vähentyessä, Hämälä sanoi.

Metsä Groupin liiketoiminta-alueista puu, sellu ja kartonki tekivät ennätystulokset. Pehmopapereissa toimintaympäristö sen sijaan oli haastavampi korkeiden kustannusten ja raaka-aineiden saatavuusvaikeuksien vuoksi.

– Liiketoiminta-alueen kannattavuus oli tappiollinen kolme ensimmäistä vuosineljännestä, mutta tuoterakenteen muutoksen ja tuotehintojen nousun avulla kannattavuus parani selkeästi voitolliseksi neljännellä neljänneksellä.

Sellumarkkina säilyi Hämälän mukaan vahvana läpi vuoden.

– Hintataso kaikilla markkina-alueilla oli korkealla dollareissa, ja edullisen kurssitason vallitessa euroiksi muunnettuna sellun hinnat olivat ennätystasolla.

Taantuma vaikuttaa näkymiin

Myös koko vuoden tasolla liiketulos ja liikevaihto kasvoivat tuntuvasti. Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi lähes 40 prosenttia 1,276 miljardiin euroon, ja liikevaihto paisui 16 prosenttia 6,98 miljardiin euroon.

Metsä Groupille aiheutti haasteita Venäjän hyökkäyssota, jonka vaikutus näkyi puunhankinnassa koko Itämeren alueella. Venäläisen koivutukin tuonnin loppuminen esimerkiksi johti tuotannon rajoituksiin vaneriteollisuudessa, ja tilalle täytyi kehittää uusia havupuupohjaisia tuotteita. Metsä Group myös lopetti Venäjällä sijanneiden saha- ja puuhankintayhtiöidensä toiminnan.

Metsä Group arvioi vertailukelpoisen liiketuloksensa heikkenevän tammi-maaliskuussa loppuvuoden 2022 tasosta. Talouden taantuma ja rakentamisen aktiviteetin hiljentyminen näkyvät puuviilutuotteiden heikentyneenä kysyntänä. Myös kartonkimyynnin lähiajan kehityssuunta näyttää heikolta.

Hämälä toteaa, että yhtiön lähivuosien haaste on löytää tasapaino metsiin kohdistuvien erilaisten odotusten kesken. Metsät ovat yhtiön uusiutuvien raaka-aineiden lähde, mutta toisaalta myös tärkeä elementti ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunnassa. Hän sanoo, että pidemmän aikavälin puunhankinnan edellytyksiin luo epävarmuutta esimerkiksi EU:n ennallistamisasetus.

Lue myös:

    Uusimmat