Kymmenet suomalaisyhtiöt ovat julkaisseet tänään tuloksensa – tässä tärkeimmät tiedot

Nesteen osake lähti pudotukseen Helsingin pörssissä, Kemin sellutehtaan räjähdys teki sadan miljoonan euron loven Metsä Groupin tulokseen. MTV Uutiset koosti tulospäivän uutiset.

Nesteen vertailukelpoinen käyttökate laski tammi–maaliskuussa 551 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 830 miljoonasta eurosta. Toimitusjohtaja Matti Lehmuksen mukaan poliittisten lakkojen negatiivinen vaikutus oli 10–15 miljoonan euron luokkaa.

Uusiutuvissa tuotteissa vertailukelpoinen käyttökate putosi ensimmäisellä neljänneksellä 242 miljoonaan euroon vertailukauden 415 miljoonasta eurosta.

– Siihen vaikutti uusiutuvan dieselin selvästi heikentynyt markkina, Lehmus sanoo tiedotteessa.

Nesteen liikevaihto laski markkina- ja myyntihintojen laskun myötä. Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa. Vuotta aiemmin liikevaihto oli 5,3 miljardia euroa.

Lehmuksen mukaan Nesteen painopisteenä oli puolustaa marginaaleja aiempaa haasteellisemmilla markkinoilla.

Öljytuotteissa jalostusmarginaali pysyi Lehmuksen mukaan hyvänä, mutta oli jonkin verran alhaisempi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Helsingin pörssissä Nesteen tulos sai sijoittajat myymään osaketta. Puolenpäivän jälkeen osake oli noin kahdeksan prosentin laskussa.

Nesteen organisaatiomuutos tuli valmiiksi neljänneksen aikana. Maaliskuussa Neste kertoi, että se vähentää Suomessa noin 320 työtehtävää. Yhtiö yhdisti kolme uusiutuvien tuotteiden liiketoimintayksikköään.

Lisäksi Neste arvioi, että muualla maailmassa vähennetään noin 70 työtehtävää.

– Yksinkertaistettu organisaatiorakenne ja toimintamalli vahvistavat pitkän aikavälin kilpailukykyämme ja parantavat kustannustehokkuuttamme.

Nesteen painopisteitä ovat tänä vuonna esimerkiksi uusiutuvan lentopolttoaineen myynnin merkittävä kasvu ja kulurakenteen virtaviivaistaminen.

Kuluvan vuoden markkinanäkymiin heijastuvat geopoliittiset jännitteet. Maailmantalouden näkymien ja geopoliittisen tilanteen epävarmuus jatkuu, minkä odotetaan aiheuttavan markkinoiden epävakautta myös jatkossa. Öljytuotteissa geopoliittiset jännitteet vaikuttavat yhä jalostusmarkkinoihin.

Rakennusyhtiö SRV:ltä torjuntavoitto heikossa suhdannetilanteessa

Toimitilarakentamisen kasvanut volyymi kiritti SRV:n liikevaihtoa ja operatiivista liikevoittoa.

Rakennusalan heikosta suhdannetilanteesta huolimatta rakennusyhtiö SRV:n liiketoiminta kehittyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä myönteiseen suuntaan.

Toimitilarakentamisen kasvanut volyymi kiritti liikevaihtoa ja operatiivista liikevoittoa. Liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna noin 21 prosenttia.

Vuosineljänneksen operatiivinen liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa, kun viime vuonna oltiin kaksi miljoonaa euroa miinuksella.

SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola näkee, ettei yleisessä markkinatilanteessa ole tapahtunut oleellista muutosta ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

– Olemme kuitenkin onnistuneet haastavassa toimintaympäristössäkin jatkamaan suunnitelmallisesti vahvaa kasvuamme toimitilarakentamisen puolella, erityisesti yhteistoiminnallisessa urakoinnissa, sanoo Sipola tiedotteessa.

Toimintaympäristön haasteet vaikuttavat yhä kuluvan vuoden näkymiin. SRV näkee, että korkotaso ja rahoituksen heikentynyt saatavuus vaikuttavat asuntojen ja toimitilojen kuluttaja- ja sijoittajakysyntään negatiivisesti ja asettavat siten epävarmuutta uusien hankkeiden arvioituihin aloituksiin.

SRV näkee, että kuluvan vuoden liikevaihto tulee koostumaan pääosin verrattain matalakatteisesta, mutta myös vähäriskisestä yhteistoiminnallisesta urakoinnista ja vähäisemmässä määrin sijoittajille myydyistä omakehitteisistä hankkeista ja asuntorakentamisen kilpailu- ja neuvottelu-urakoinnista. Vuoden aikana ei ennakoida valmistuvan yhtään omaperusteista hanketta.

Kemin sellutehtaan kaasuräjähdyksestä sadan miljoonan lovi tulokseen

Tehtaat seisoivat viikkoja poliittisten lakkojen vuoksi, pääjohtaja pitää ay-liikkeen toimintaa vastuuttomana.

Metsä Groupin alkuvuoden tulos jäi kauas vuoden takaisesta. Vertailukelpoinen liiketulos laski 70 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 276 miljoonaa euroa.

Pääjohtaja Ilkka Hämälän mukaan neljän viikon poliittisten lakkojen vaikutus Metsä Groupin tulokseen on todella merkittävä.

– Valtaosa konsernin Suomessa sijaitsevista 21 tehtaasta seisoi satamalakon ja rautateiden tavaraliikenteeseen kohdistuneen lakon vuoksi 2–3 viikkoa, Hämälä sanoo tiedotteessa.

Metsä Group arvioi lakon tulosvaikutuksen olevan 60 miljoonaa euroa, josta 20 miljoonaa kohdistuu toiselle vuosineljännekselle.

– Pitkän poliittisen lakon vaikutukset asiakassuhteisiin ovat vakavat. Tällainen ammattiyhdistysliikkeen vastuuton toiminta vahingoittaa mahdollisuuksia kehittää suomalaista teollisuutta pitkäjänteisesti, Hämälä jyrisee.

Metsä Groupin liikevaihto supistui ensimmäisellä vuosineljänneksellä runsaat kymmenen prosenttia ja oli vajaat 1,5 miljardia euroa.

Hämälän mukaan alkuvuosi sujui Metsä Groupin useimpien liiketoiminta-alueiden osalta vahvistuvassa markkinatilanteessa. Kartonkien kysyntä piristyi selvästi edellisestä vuosineljänneksestä, osavuosikatsauksessa kerrotaan.

– Kartongin tilausvirrat vahvistuivat selvästi edellisvuoden alhaisilta tasoilta, ja sellun hinta nousi Euroopan markkinoilla.

Metsä Groupiin kuuluvan kartonkivalmistaja Metsä Boardin vertailukelpoinen liiketulos putosi 31,5 miljoonaan euroon eli noin kolmasosaan vuoden takaisesta. Metsä Boardin osake oli kuitenkin pian tulosjulkistuksen jälkeen lähes kolmen prosentin nousussa.

Lähiajan näkymistä Metsä Group kertoo, että sellujen keskihinnan arvioidaan nousevan selvästi ensimmäisestä vuosineljänneksestä.

Havusellun tarjontaa laskee muun muassa Kemin uuden sellutehtaan pitkä korjausseisokki. Tehtaan haihduttamolla tapahtui maaliskuussa kaasuräjähdys, josta aiheutuneen tuotantokatkoksen arvioidaan kestävän kesäkuun loppuun saakka. Räjähdys vaikuttaa myös kartonkitehtaan tuotantoon.

Räjähdyksestä aiheutuu jättiluokan tulosvaikutus. Metsä Group kertoo osavuosikatsauksessa, että negatiivinen vaikutus liiketulokseen toisella vuosineljänneksellä on arviolta 100 miljoonaa euroa. Summa tarkentuu korjaustöiden ja tuotannon uudelleenkäynnistymisen aikataulun täsmentyessä.

Tuotantokatkoksen vuoksi tehtaalla aloitettiin muutosneuvottelut mahdollisista lomautuksista.

Rakentamisen heikko suhdanne jarrutti Keskoa

Kauppakonserni Keskon vertailukelpoinen liikevoitto laski tammi–maaliskuussa 99,5 miljoonaan euroon. Viime vuonna vastaava luku oli 125,9 miljoonaa euroa.

Päivittäistavarakaupan vertailukelpoinen liikevoitto laski 1,4 miljoonaa euroa. Keskon pääjohtaja Jorma Rauhala on tyytyväinen päivittäistavarakaupan kehitykseen.

– Päivittäistavarakaupassa liikevaihto kasvoi ja liikevoitto oli hyvällä tasolla huolimatta panostuksista hintatasoon, sanoo Rauhala tiedotteessa.

Pudotusta tuli ennen kaikkea rakentamisen ja talotekniikan kaupan puolella, jossa suhdanne laski myyntiä. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto laski 23,2 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa markkinan ennakoidaan laskevan edelleen kuluvana vuonna.

Metsäyhtiöiden tulokset laskivat yhä, merkkejä elpymisestä näkyi

Poliittiset lakot söivät Stora Enson tuloksesta 25 miljoonaa euroa. UPM sanoo lakkojen tulosvaikutuksen jääneen maltilliseksi.

Suurten kotimaisten metsäyhtiöiden Stora Enson ja UPM:n tulokset jatkoivat alkuvuonna laskussa vertailukauteen nähden, ja ay-liikkeen poliittisten lakkojen vaikutukset tuntuivat myös metsäjättien liiketoiminnassa.

Torstain osavuosikatsaukset sisältävät silti myös positiivisia viestejä. Esimerkiksi Stora Enso uskoo, että markkinaolosuhteet elpyvät vähitellen tänä vuonna. Yhtiö odottaa kuluttajapakkauskartongin kysynnän sekä sellun kysynnän ja hintojen nousevan.

– Kustannusinflaatiopaine on alkanut helpottaa yleisellä tasolla, mutta puun hinnan nousu, erityisesti Suomen markkinoilla, aiheuttaa haasteita kannattavuudelle myös tänä vuonna, kommentoi Stora Enson toimitusjohtaja Hans Sohlström tulostiedotteessa.

Sohlströmin mukaan epävarmuustekijät, kuten korkea inflaatio ja kysynnän kehitys, voivat jatkua koko vuoden.

UPM puolestaan kertoo, että kysynnän elpyminen jatkui useimmissa liiketoiminnoissa. UPM:n mukaan myös katteiden hallinta onnistui, ja yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen tulos ylsi lähes vuoden takaisen vertailukauden tasolle.

– Viime vuotta leimannut varastojen purku oli ohi kaikissa liiketoiminnoissa, ja useimmat liiketoiminnot paransivat tuloksiaan edellisestä neljänneksestä, kertoi UPM:n toimitusjohtaja Massimo Reynaudo osavuosikatsauksessa.

UPM:n uusi iso sellutehdas Uruguayn Paso de los Torosissa nosti tuotantonsa jo 83 prosenttiin kapasiteetista, mikä osaltaan tuki yhtiön tulosta. UPM teki alkuvuonna vertailukelpoista liikevoittoa 333 miljoonaa euroa, mikä jäi vain kuusi prosenttia viime vuoden vastaavasta tuloksesta.

Reynaudon mukaan UPM:n ensimmäinen vuosineljännes oli myönteinen alku kuluvalle vuodelle ja tukee luottamusta koko vuoden tulokseen. Yhtiö ennakoi koko vuoden tuloksen paranevan viime vuodesta.

Sijoittajat ottivat UPM:n tulosraportin hyvin vastaan. Yhtiön osake oli aamupäivällä runsaan neljän prosentin nousussa Helsingin pörssissä.

Storalla kova kuuri

Stora Enson alkuvuoden tulos jäi selvemmin jälkeen vertailukaudesta. Oikaistu liiketulos tippui kolmanneksen ja oli 156 miljoonaa euroa.

Stora Enso kertoi myös tiukentavansa säästöohjelmaansa. Tavoitteena on nyt parantaa vuotuista tulosta 120 miljoonalla eurolla, kun alkuperäinen tavoite oli 80 miljoonaa euroa.

Tavoitteen nostamisen taustalla ovat Stora Enson mukaan kiinteiden kulujen vähennykset. Ohjelma voi johtaa noin tuhannen työntekijän vähentämiseen, kuten yhtiö kertoi jo helmikuussa.

Stora Enson osakekurssi oli aamupäivällä vahvistunut vajaan prosentin verran.

Yhtiöt kommentoivat tulosraporteissaan myös Suomen poliittisten lakkojen vaikutuksia. Stora Enson mukaan lakot aiheuttivat sen tulokseen noin 25 miljoonan euron loven tammi-maaliskuussa.

– Arvioimme lakkojen vaikutuksen toiseen neljännekseen olevan kuitenkin vähäisempi, Sohlström kertoo.

UPM luonnehtii lakkojen tulosvaikutuksen jääneen maltilliseksi. Reynaudon mukaan UPM pystyi lieventämään lakkojen vaikutuksia varastojen hallinnalla sekä palvelemalla asiakkaita Suomen ulkopuolisilta tehtailta.

Keskon liikevoitto laski

Kauppakonserni Keskon vertailukelpoinen liikevoitto laski tammi–maaliskuussa 99,5 miljoonaan euroon.

Viime vuonna vastaava luku oli 125,9 miljoonaa euroa. Raportoitu liikevaihto laski 2,4 prosenttia.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevoitto laski. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa markkinan ennakoidaan laskevan edelleen tänä vuonna.

Suhdanne vaikuttaa eniten uudisasuntorakentamiseen, mutta muussa talonrakentamisessa, korjausrakentamisessa sekä infrarakentamisessa laskun ennakoidaan olevan pienempää.

Lue myös:

    Uusimmat