Matkailuauton laillinen pysäköinti on nyt monin paikoin "käytännössä mahdotonta" – syynä tämän lisäkilven merkityksen muuttuminen

Yli 11-metrinen jenkkimotorhome: Monaco Dynasty Roadmaster 1994 2:45
Kesälomareissu yli 11-metrisen jenkkimotorhomen ratissa: Monaco Dynasty Roadmasterille on haasteellista löytää parkkipaikkaa ilman uuden tieliikennelain lisäkilpikiemuroitakin.

Koskeeko matkailuperävaunun kuvalla varustettu lisäkilpi tällä hetkellä vain matkailuperävaunuja vai myös matkailuautoja? Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen toteaa kirjoituksessaan, ettei tieliikennelain siirtymäsäännöksen tarkoituksena ole ollut jättää vanhaa tieliikenneasetusta voimaan.

1. kesäkuuta 2020 alkaen voimaan tulleen tieliikennelain myötä matkailuperävaunun kuvalla varustetun lisäkilven H12.5 merkitys vaihtui.

Siinä, missä kyseinen lisäkilpi aiemmin voimassa olleen tieliikenneasetuksen mukaan koski matkailuajoneuvoja, siis matkailuperävaunuja ja -autoja, koskee se nykyisen tieliikennelain mukaan vain matkailuperävaunuja.

Samaisen uudistuksen yhteydessä otettiin käyttöön kokonaan uusi matkailuauton kuvalla varustettu lisäkilpi H12.6, joka loogisesti koskee vain matkailuautoja.

Vaikuttaako tieliikennelain siirtymäaika tulkintaan?

Ammattipiireissäkin epäselvyyttä on aiheuttanut, miten tieliikennelakiin kirjattu 10 vuoden siirtymäaika vaikuttaa näiden lisäkilpien tulkintaan.

Osittain tämän ja myös sen, että tieliikennelain virallinen tulkinta ei kuulu minulle tai Autoliitolle vaan virallisemmille tahoille, pyysin näkemysteni tueksi tulkintoja kahteen esimerkkitapaukseen Liikenne- ja viestintäministeriöstä, Poliisihallituksesta ja pysäköinninvalvonnasta:

Jos lisäkilpi H12.5 – siis se, jossa on matkailuperävaunun kuva – on P-merkin (E2 Pysäköintipaikka) alapuolella, saako kyseiselle paikalle pysäköidä myös matkailuauton tieliikennelain siirtymäajan puitteissa?

Oma näkemykseni on, että tämä ei ole ollut mahdollista 1.6.2020 alkaen, koska kyseinen lisäkilpi on uuden lain voimaantultua tarkoittanut matkailuperävaunuja ja kohdentaa pysäköintipaikan vain niille. Sekä Liikenne- ja viestintäministeriöstä että Poliisihallituksesta saamani vastaukset vahvistivat näkemystäni.

Toisena esimerkkitapauksena tiedustelin samaisen lisäkilven vaikutusta lain siirtymäaikana kieltomerkkeihin: jos lisäkilpi H12.5 on esimerkiksi Pysäköinti kielletty -merkin (C38) alla, kieltääkö se pysäköinnin uuden lain määrittelemällä tavalla ainoastaan matkailuperävaunuilta vai myös matkailuautoilta?

Oman tulkintani mukaan kielto koskisi uuden lain mukaisesti vain matkailuperävaunuja. Liikenne- ja viestintäministeriöltä sekä Poliisihallitukselta saamani vastaukset noudattelivat tältäkin osin omaa tulkintaani.

Kuten omalta ja Autoliiton osaltakin jo aiemmin totesin, myös Liikenne- ja viestintäministeriöstä painotettiin, että he eivät virallisesti ota kantaa tieliikennelain tulkintaan, vaikka kysymyksiini vastasivatkin. Tämä etuoikeus tulkintojen tekoon on poliisilla ja kunnallisella pysäköinninvalvonnalla – sekä tietenkin eri oikeusasteilla.

Pysäköinninvalvonnasta en saanut vastausta kumpaankaan esittämääni kysymykseen, mutta poliisin tulkinta tuli yksiselitteisesti esiin Poliisihallituksesta saamistani vastauksista, joista jo edellä mainitsinkin.

Tieliikennelain siirtymäsäännöksellä ei siis ole ollut tarkoitus jättää vanhaa tieliikenneasetusta miltään osin voimaan, vaan sen tarkoituksena on ollut, että vanhahtavan kuvan sisältäviä, ei enää voimassa olevia, merkkejä ei ole tarvinnut alkaa välittömästi uusimaan merkityssisällön pysyessä samana.

Kyseiselle lisäkilvelle H12.5 on olemassa nykyisessä tieliikennelaissa yksiselitteinen merkityssisältö, jonka mukaisesti asiaa on tarkasteltava siitä riippumatta, onko lisäkilpi asennettu ennen vai jälkeen lain voimaantulon.

Uusien lisäkilpien asennustarve on olemassa

Edellä kerrotun valossa meillä on ympäri Suomea nyt monia pelkästään matkailuperävaunuille osoitettuja pysäköintipaikkoja – ja toisaalta paikkoja, joissa ainoastaan matkailuperävaunujen pysäköinti on kielletty.

Vahva epäilykseni on, että tämä ei ole ollut näissä paikoissa liikennemerkkien asettajan tarkoitus vaan ajatuksena on ollut, että pysäköintipaikat olisivat osoitettu tai pysäköintikielto kohdennettu kaikille matkailuajoneuvoille, kuten ennen 1.6.2020 onkin ollut.

Nykyisen lainsäädännön mukaan tämä kuitenkin edellyttäisi lisäkilven H12.5. lisäksi myös uuden, matkailuauton kuvalla varustetun, lisäkilven H12.6 lisäämistä liikennemerkkitolppiin. Esimerkiksi monien keskeistenkin väylien varrella sijaitsevien isojen huoltoasemien – eli niin sanottujen liikenneasemien – pysäköintialueilla on tällä hetkellä matkailuauton laillinen pysäköinti käytännössä mahdotonta.

Lue myös:

    Uusimmat