Maksatko sinä kolminkertaisen hinnan lapsesi vakuutuksesta?

Yli kaksi kolmasosaa suomalaisista perheistä on vakuuttanut ainakin yhden lapsistaan tapaturmien varalta. Vakuutussummista maksetaan helposti kolminkertainen hinta.

Suomalaisista kotitalouksista, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia, yli kaksi kolmasosaa (67 %) on ottanut tapaturmavakuutuksen ainakin yhdelle lapselle.

Tuloilla on yhteys lasten vakuuttamiseen: vain puolella pienituloisista kotitalouksista on vakuutus lapsen tapaturman varalle, kun taas isotuloisista perheistä 88 % on vakuuttanut lapsensa. Tämä selviää Ifin ja Kalevan teettämästä kyselytutkimuksesta.

Riittävästä turvasta ollaan valmiita maksamaan lähes 80 euroa vuodessa, vaikka edullisin vakuutus maksaa vain hieman yli parikymmentä euroa.

Paljonko olet valmis maksamaan?

Suomalaisilta vanhemmilta kysyttiin, kuinka paljon he olisivat valmiita maksamaan lapsen tapaturmavakuutuksesta vuodessa, jos se olisi voimassa kaikkialla ja ilman omavastuuta. Keskiarvo tällaisen vakuutuksen vuosihinnasta on kyselyn perusteella 77,36 euroa.

– Jos vakuutuksenottaja kuuluu johonkin ammattiliittoon, vakuutuksia saa todella edullisesti. Kyselymme mukaan 55 % vastaajista ei tiedä, onko oma ammattiliitto neuvotellut jäsenilleen mahdollisuuden ottaa edullinen lapsen tapaturmavakuutus, Kalevan markkinointijohtaja Minna Mikkanen kertoo.

Vakuutuksen ottamiselle on eri syitä

Sitä, että vakuutus on voimassa kaikkialla, arvostetaan eniten lapsen vakuuttamisessa tapaturmien varalta. Tätä mieltä on 62 % kyselyyn vastanneista suomalaisista vanhemmista.

Lapsen tapaturmavakuutuksen ottamiselle on monia syitä. Lasten vanhemmista 50 % haluaa, että jälkikasvu pääsee nopeasti ja helposti lääkäriin ja 35 prosentille vastaajista on tärkeää, että lapsi saa laadukasta hoitoa.

Lapsen tapaturmavakuutus tarjoaa mielenrauhaa 29 prosentille kyselyyn vastanneista suomalaisista vanhemmista.

Viidesosa ilman vakuutusta

22 % vastaajista ei ollut ottanut yhdellekään lapselleen tapaturmavakuutusta. 43 % tästä joukosta sanoo pärjäävänsä ilman, koska käyttää julkisia terveydenhuoltopalveluja, jos lapsi loukkaa itsensä.

Vakuutuksen kalliin hinnan ilmoitti vakuutuksen ottamattomuuden syyksi yhteensä 37 % vastaajista.

Kyselytutkimuksen toteutti YouGov Finland If Vahinkovakuutusyhtiön ja Keskinäisen Vakuutusyhtiön Kalevan toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 502 suomalaista, joilla on vähintään yksi lapsi. 

Lapset luottavat suojateihin. Pidetään ne turvallisina.

Lue myös:

    Uusimmat