Lisää aikaa leikille – suomalaisten koulunaloitusikä hyväksi mielenterveydelle

Amerikkalaisessa tutkimuksessa huomattiin, että lasten itsesäätelykyky oli parempi, kun leikille oli annettu enemmän aikaa ennen koulun aloittamista.

Mikä on oikea aika aloittaa koulu, jotta lapsella olisi mahdollisimman hyvät eväät menestykseen? Yhdysvalloissa esikoulu on ollut tapana aloittaa viiden vuoden iässä, kun taas esimerkiksi Suomessa esikoulu alkaa kuusivuotiaana ja koulu seitsemän vanhana.

Stanfordin yliopisto ja tanskalainen yhteiskuntatieteiden tutkimuskeskus pureutuvat uudessa tutkimuksessa siihen, miten esikoulunaloitusikä – viisi- vai kuusivuotiaana – vaikuttaa lasten emotionaaliseen elämään.

Tutkimuksessa käytiin läpi lähes 36 000 Tanskassa vuosina 1996–2002 synnyttäneen äidin lapsia seitsemän- ja 11-vuotiaina. Tutkimukseen osallistuneet kertoivat milloin lapset olivat aloittaneet esikoulun, minkä jälkeen he vastasivat kysymyksiin lasten käytöksestä ja fyysisestä kunnosta.

Tutkimustuloksien analysointi johti tutkijat huomaamaan, että myöhempi, eli kuusivuotiaana, esikoulun aloitus edisti mielenterveyttä seitsemänvuotiaiden joukossa. Myönteiset vaikutukset näkyivät lapsissa myös 11-vuotiaina.

Tutkijat kiinnittivät erityisesti huomiota siihen, että myöhemmin esikoulunaloittaneet lapset kärsivät harvemmin keskittymiskyvyttömyydestä ja yliaktiivisuudesta, jotka ovat molemmat itsesäätelyn muotoja. Tutkijat arvioivat tämän johtuvan siitä, että myöhemmin koulu-uransa aloittaneilla lapsilla on ollut enemmän aikaa leikille ennen jäykkään koulumaailmaan astumista.

Tutkimus tehtiin tanskalaisilla, pääsääntöisesti hyvin pärjäävien ja korkeasti koulutettujen perheiden lapsilla, joten tuloksia ei voi soveltaa sellaisenaan yleismaailmallisesti.

Lue myös:

    Uusimmat