Lisää näyttöä älylaitteiden haitallisuudesta lapsille – tutkijat huomasivat huolestuttavan piirteen leikki-ikäisten aivoista

Älylaitteiden vaikutus lasten näköön 7:39
Videolla kerrotaan, miten älylaitteet vaikuttavat lapsen näköön.

Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan leikki-ikäisen lapsen suositukset ylittävä ruutuaika on yhteydessä aivojen valkean aineen muutoksiin. Valkea aine on vastuussa viestien kulkemisesta aivoissa, ja sen muutokset voivat häiritä esimerkiksi kielellisten taitojen kehittymistä.

Huoli älylaitteiden vaikutuksesta lapsen kehitykseen ei ole uusi. Alkuvuonna kanadalaistutkijat huomasivat, että lisääntynyt ruutuaika on yhteydessä lasten kehityksen viivästymiseen. Vuonna 2018 julkaistussa tutkimuksessa puolestaan havaittiin, että liian vähäinen uni ja liiallinen ruutuaika ovat yhteydessä kognitiivisten taitojen, kuten kielen ja muistin, heikentymiseen.

Tuoreessa JAMA Pediatrics -tiedelehdessä julkaistussa yhdysvaltalaistutkimuksessa yli tunnin ylittävä päivittäinen ruutuaika yhdistettiin aivojen valkean aineen heikompaan kehitykseen. Aivojen valkea aine on tärkeässä roolissa esimerkiksi kielellisten ja kognitiivisten taitojen kehittymisessä.

– Tämä on tärkeää, sillä aivot kehittyvät nopeimmin elämän ensimmäisen viiden vuoden aikana. Tuolloin aivot ovat hyvin muovautuvat ja imevät kaiken muodostaen vahvoja yhteyksiä, jotka kestävät koko elämän, tutkimusta johtanut Cincinnatin lastensairaalaan lastenlääkäri ja tutkija John Hutton kertoo CNN:n mukaan.

Enemmän ruutuaikaa, heikommat kielelliset taidot

Löydökset perustuvat 47 terveen 3–5-vuotiaan lapsen otantaan. Lapset tulivat keskiluokkaisista englanninkielisistä perheistä.

Lapsilla teetettiin kognitiivisia taitoja mittaavia testejä. Lasten vanhemmat kertoivat tutkijoille, kuinka usein ja missä tilanteissa lapset saivat käyttää älylaitteita, minkä ikäisenä käyttö oli alkanut, mihin älylaitetta käytettiin, ja kuinka paljon vanhempi osallistui laitteen käyttöön.

Tämän jälkeen lasten aivoja kuvattiin erityisellä magneettikuvauslaitteella.

Tulokset osoittivat aivojen rakenteellisia muutoksia lapsilla, jotka käyttivät älylaitteita enemmän kuin suositellun tunnin ajan päivässä ilman vuorovaikutusta vanhemman kanssa. Näiden lasten aivojen valkea aine oli epäjärjestyneempää ja heikommin kehittynyttä kuin lapsilla, joiden ruutuaika oli suositusten puitteissa.

Lisääntynyt ruutuaika oli myös vahvasti yhteydessä lasten luku- ja kirjoitustaitoon sekä kykyyn ilmaista itseään kielellisesti ja nimetä asioita nopeasti.

Leikki-ikäinen lapsi tarvitsee inhimillisiä kokemuksia

Tutkimustuloksia tulkittaessa on hyvä huomioida, että ne ovat alustavia ja perustuvat pieneen otantaan. Löydökset eivät osoita, että runsas älylaitteiden käyttö vahingoittaisi aivoja. On mahdollista, että ruutuajan lisääntyminen on pois muista asioista, kuten lukemisesta, leikkimisestä ja puhumisesta, jotka voisivat auttaa lapsen aivoja kehittymään.

Hutton kuitenkin muistuttaa, että aivojen hidas kehitys leikki-iässä voi kulminoitua myöhemmin kouluiässä.

– Tiedämme, että jos lapsen asema on alussa huono, se huononee huononemistaan hänen kasvaessaan, Hutton luonnehtii CNN:n mukaan.

Pitkittäistutkimuksia odotellessa vanhempien on hyvä muistaa, että pieni lapsi tarvitsee vanhempansa läsnäoloa. Vuorovaikutus, puhuminen, leikkiminen, lukeminen, kysyminen ja vastausten saaminen ovat tärkeitä lapsen kehitykselle.

– Tämän ikäiset lapset tarvitsevat inhimillisiä kokemuksia, jotta heidän aivonsa kehittyvät optimaalisesti ja nämä kanavat vahvistuvat, Hutton sanoo The New York Timesin haastattelussa.


Lue myös:

    Uusimmat