Kyselytutkimuksen perusteella suomalaisten stressitaso on laskenut

Kansalaisten mielialat ovat kohentuneet merkittävästi kesää kohti mentäessä, selviää valtioneuvoston kanslian teettämästä Kansalaispulssi-kyselystä. Jopa 72 prosenttia kyselyyn vastanneista koki itsensä iloiseksi ja hyväntuuliseksi.

Edellisen kerran mielialat ovat olleet suunnilleen yhtä korkealla kesällä 2022. Myös koetun stressin taso on laskenut merkittävästi huhtikuun kyselyyn verrattuna.

Mielialassa näkyy selkeästi vuodenajan vaikutus. Edellisinäkin vuosina ihmisten mieliala on ollut kesällä talvea parempi. Nyt huhtikuun ja kesäkuun välillä on vielä viime vuosia korkeampi nousu.

Valtioneuvoston teettämän kyselyn aineiston keräsi Tilastokeskus verkossa kesäkuussa. Reilun tuhannen vastauksen aineisto painotettiin vastaamaan Manner-Suomessa asuvia 15–74-vuotiaita.

Lue myös:

    Uusimmat